cvs commit: ports/devel/bugzilla Makefile ports/devel/bugzilla2 Makefile

Sergey Skvortsov skv at FreeBSD.org
Mon Aug 11 12:01:35 UTC 2008


skv     2008-08-11 12:01:35 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  devel/bugzilla    Makefile 
  devel/bugzilla2   Makefile 
 Log:
 Set PORTSCOUT.
 
 Revision Changes  Path
 1.56   +2 -0   ports/devel/bugzilla/Makefile
 1.53   +2 -0   ports/devel/bugzilla2/Makefile


More information about the cvs-all mailing list