git: 1949135456 - main - website/content: update postmaster-team at https://www.freebsd.org/administration/

From: Kurt Jaeger <pi_at_FreeBSD.org>
Date: Tue, 03 Oct 2023 10:14:55 UTC
The branch main has been updated by pi:

URL: https://cgit.FreeBSD.org/doc/commit/?id=1949135456288bfd5513e6f17923c5730cb8d19b

commit 1949135456288bfd5513e6f17923c5730cb8d19b
Author:   Kurt Jaeger <pi@FreeBSD.org>
AuthorDate: 2023-10-03 10:13:12 +0000
Commit:   Kurt Jaeger <pi@FreeBSD.org>
CommitDate: 2023-10-03 10:14:32 +0000

  website/content: update postmaster-team at https://www.freebsd.org/administration/
  
  Approved-by: carlavilla
---
 website/content/de/administration.adoc | 3 ++-
 website/content/en/administration.adoc | 2 +-
 website/content/nl/administration.adoc | 12 +++++++-----
 3 files changed, 10 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/website/content/de/administration.adoc b/website/content/de/administration.adoc
index 13838d9a36..b210496093 100644
--- a/website/content/de/administration.adoc
+++ b/website/content/de/administration.adoc
@@ -292,11 +292,12 @@ Bei Problemen mit Phabricator erstellen Sie bitte einen https://bugs.freebsd.org
 
 Das Postmaster Team sorgt für die korrekte Zustellung von E-Mails, betreibt die Mailinglisten und ergreift Maßnahmen gegen Trolle, Spam und Viren.
 
+* {bapt}
 * {krion}
 * {ler}
 * {philip}
 * {pi}
-* {rea}
+* {vsevolod}
 * {zi}
 
 [[t-subversion]]
diff --git a/website/content/en/administration.adoc b/website/content/en/administration.adoc
index ae5d3bdca7..3a7c1882e2 100644
--- a/website/content/en/administration.adoc
+++ b/website/content/en/administration.adoc
@@ -340,7 +340,7 @@ The Postmaster Team is responsible for mail being correctly delivered to the com
 * {ler}
 * {philip}
 * {pi}
-* {rea}
+* {vsevolod}
 * {zi}
 
 [[t-subversion]]
diff --git a/website/content/nl/administration.adoc b/website/content/nl/administration.adoc
index 93d15e46f2..71007d542e 100644
--- a/website/content/nl/administration.adoc
+++ b/website/content/nl/administration.adoc
@@ -286,11 +286,13 @@ De Perforce Reservoir Beheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van het F
 
 Het Postmeesterteam is ervoor verantwoordelijk dat mail correct wordt afgeleverd aan het emailadres van de committer, te zorgen dat de mailinglijsten werken, en ze dienen maatregelen te nemen tegen mogelijke verstoringen van de maildiensten van het project, zoals het hebben van trol-, spam- en virusfilters.
 
-* {jmb}
-* {brd}
-* {flo}
-* {sahil}
-* {dhw}
+* {bapt}
+* {krion}
+* {ler}
+* {philip}
+* {pi}
+* {vsevolod}
+* {zi}
 
 [[t-subversion]]
 === Subversion Beheerders <svnadm@>