PERFORCE change 210358 for review

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Apr 29 14:55:08 UTC 2012


http://p4web.freebsd.org/@@210358?ac=10

Change 210358 by rene at rene_acer on 2012/04/29 14:54:38

	WWW update:
	- where.sgml 1.126 -> 1.128
	- igor fixes for features.sgml

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/www/nl/features.sgml#6 edit
.. //depot/projects/docproj_nl/www/nl/where.sgml#38 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/www/nl/features.sgml#6 (text+ko) ====

@@ -125,7 +125,7 @@
 	 operaties synchroon moeten worden uitgevoerd. In plaats
 	 daarvan wordt een interne status bijgehouden voor nog uit te
 	 voeren bewerkingen op meta-gegevens en wordt deze informatie gebruikt
-	 om meta-gegevens te cachen, worden bewerkingen op meta-gegevens 
+	 om meta-gegevens te cachen, worden bewerkingen op meta-gegevens
 	 gecombineerd om opeenvolgende bewerkingen op hetzelfde
 	 bestanden te herschrijven en wordt de volgorde van bewerkingen op
 	 meta-gegevens gewijzigd zodat ze efficiënter verwerkt kunnen
@@ -159,7 +159,7 @@
 	 en met <b>kernel preemption</b> mogelijkheden biedt om
 	 kerneltaken met een hoge prioriteit voorrang te geven boven
 	 andere kerneltaken, wat minder vertraging oplevert.
-	 Dit geldt onder andere voor de <b>multi-threaded netwerk-stack</b> 
+	 Dit geldt onder andere voor de <b>multi-threaded netwerk-stack</b>
 	 en een <b>multi-threaded subsysteem voor virtueel geheugen</b>.
 	 Beginnend met &os; 6.X met ondersteuning voor een
 	 volledig parallel VFS, is het mogelijk de UFS-bestandssysteem

==== //depot/projects/docproj_nl/www/nl/where.sgml#38 (text+ko) ====

@@ -6,7 +6,7 @@
 ]>
 <!-- Vertaald door: Siebrand Mazeland / Rene Ladan
   %SOURCE%	en/where.sgml
-   %SRCID%	1.126
+   %SRCID%	1.128
 -->
 <html>
  &header;
@@ -103,10 +103,10 @@
 	<tr>
 	 <td colspan="2">&os; &rel2.current;-RELEASE</td>
 	 <td colspan="2"></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/relnotes.html">[Bekijk]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/hardware.html">[Bekijk]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install.html">[Bekijk]</a></td>
-	 <td rowspan="7"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/errata.html">[Bekijk]</a></td>
+	 <td rowspan="5"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/relnotes.html">[Bekijk]</a></td>
+	 <td rowspan="5"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/hardware.html">[Bekijk]</a></td>
+	 <td rowspan="5"><a href="&enbase;/doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/install.html">[Bekijk]</a></td>
+	 <td rowspan="5"><a href="&enbase;/releases/&rel2.current;R/errata.html">[Bekijk]</a></td>
 	</tr>
 	<tr>
 	 <td></td>
@@ -122,24 +122,12 @@
 	</tr>
 	<tr>
 	 <td></td>
-	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/&rel2.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/ia64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
 	 <td>pc98</td>
 	 <td><a href="&url.rel;/pc98/&rel2.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
 	 <td><a href="&url.rel;/pc98/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
 	</tr>
 	<tr>
 	 <td></td>
-	 <td>powerpc</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/&rel2.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/powerpc/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
-	</tr>
-	<tr>
-	 <td></td>
 	 <td>sparc64</td>
 	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/&rel2.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
 	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/ISO-IMAGES/&rel2.current;/">[ISO]</a></td>
@@ -155,26 +143,26 @@
 	<tr>
 	 <td></td>
 	 <td>amd64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/amd64/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/am64/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <!--<td><a href="&url.rel;/amd64/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>-->
+	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/am64/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
 	</tr>
 	<tr>
 	 <td></td>
 	 <td>i386</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/i386/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <!--<td><a href="&url.rel;/i386/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>-->
+	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/i386/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
 	</tr>
 	<tr>
 	 <td></td>
 	 <td>pc98</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/pc98/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/pc98/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <!--<td><a href="&url.rel;/pc98/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>-->
+	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/pc98/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
 	</tr>
 	<tr>
 	 <td></td>
 	 <td>sparc64</td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>
-	 <td><a href="&url.rel;/sparc64/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
+	 <!--<td><a href="&url.rel;/sparc64/&rel3.current;-RELEASE">[Distributie]</a></td>-->
+	 <td colspan="2" align="right"><a href="&url.rel;/sparc64/ISO-IMAGES/&rel3.current;/">[ISO]</a></td>
 	</tr>
    </tbody>
   </table>


More information about the p4-projects mailing list