PERFORCE change 155924 for review

Gabor Pali pgj at FreeBSD.org
Sat Jan 10 10:06:21 PST 2009


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=155924

Change 155924 by pgj at kolbasz on 2009/01/10 18:05:51

	MFen (doc):
	  1.174   -> 1.175   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/book.sgml
	  1.419   -> 1.420   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml
	  1.233   -> 1.236   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml
	  1.131   -> 1.132   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/introduction/chapter.sgml
	  1.126   -> 1.127   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/l10n/chapter.sgml
	  1.455   -> 1.457   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
	  1.113   -> 1.115   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/network-servers/chapter.sgml
	  1.286   -> 1.287   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/ports/chapter.sgml
	  1.189   -> 1.190   hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.sgml
	  1.1104   -> 1.1107   hu_HU.ISO8859-2/books/faq/book.sgml
	  1.107   -> 1.110   hu_HU.ISO8859-2/share/sgml/freebsd.ent
	  1.43    -> 1.44    hu_HU.ISO8859-2/share/sgml/trademarks.ent

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/faq/book.sgml#36 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml#25 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/book.sgml#11 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml#15 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/introduction/chapter.sgml#16 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/l10n/chapter.sgml#8 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/mirrors/chapter.sgml#20 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/network-servers/chapter.sgml#21 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/ports/chapter.sgml#16 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/ppp-and-slip/chapter.sgml#12 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/share/sgml/freebsd.ent#15 edit
.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/share/sgml/trademarks.ent#7 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/faq/book.sgml#36 (text+ko) ====

@@ -9,7 +9,7 @@
 <!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
   Translated by: PALI, Gabor <pgj at FreeBSD.org>
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/faq/book.sgml
-   %SRCID%	1.1104
+   %SRCID%	1.1107
 -->
 
 <book lang="hu">
@@ -37,6 +37,7 @@
    <year>2006</year>
    <year>2007</year>
    <year>2008</year>
+   <year>2009</year>
    <holder>A &os; Dokument&aacute;ci&oacute;s Projekt</holder>
   </copyright>
 
@@ -6163,6 +6164,62 @@
    </qandaentry>
 
    <qandaentry>
+	<question id="ports-major-upgrade">
+	 <para>Minden nagyobb
+	  verzi&oacute;friss&iacute;t&eacute;sn&eacute;l &uacute;jra
+	  kell ford&iacute;tani az &ouml;sszes telep&iacute;tett portot
+	  a rendszeren?</para>
+	</question>
+
+	<answer>
+	 <para>Mindenk&eacute;ppen! Noha l&aacute;tsz&oacute;lag a
+	  friss&iacute;tett rendszeren is remek&uuml;l futnak a
+	  kor&aacute;bbi verzi&oacute;ra telep&iacute;tett
+	  alkalmaz&aacute;sok, k&ouml;nnyen el&#245;fordulhat, hogy az
+	  &uacute;jabb portok telep&iacute;t&eacute;s&eacute;kor vagy
+	  a meglev&#245;ek friss&iacute;t&eacute;sekor
+	  v&eacute;letlenszer&#251; &ouml;sszeoml&aacute;sokat vagy
+	  egy&eacute;b hib&aacute;kat tapasztalunk.</para>
+
+	 <para>Ne felejts&uuml;k el, hogy a rendszer
+	  friss&iacute;t&eacute;sekor a k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le
+	  osztott k&ouml;nyvt&aacute;rak, bet&ouml;lthet&#245; modulok
+	  &eacute;s a rendszer egy&eacute;b komponensei is
+	  lecser&eacute;l&#245;dnek. Ez&eacute;rt a r&eacute;gebbi
+	  v&aacute;ltozataikhoz ford&iacute;tott alkalmaz&aacute;sok
+	  egy&aacute;ltal&aacute;n nem fognak elindulni vagy nem
+	  m&#251;k&ouml;dnek rendesen.</para>
+
+	 <para>Ezzel kapcsolatban olvassuk el a &os;
+	  k&eacute;zik&ouml;nyv&eacute;nek <ulink
+	   url="&url.books.handbook;/updating-upgrading-freebsdupdate.html#FREEBSDUPDATE-UPGRADE">friss&iacute;t&eacute;r&#245;l
+	   sz&oacute;l&oacute; szakasz&aacute;t</ulink>.</para>
+	</answer>
+   </qandaentry>
+
+   <qandaentry>
+	<question id="ports-minor-upgrade">
+	 <para>Minden kisebb
+	  verzi&oacute;friss&iacute;t&eacute;sn&eacute;l &uacute;jra
+	  kell ford&iacute;tani az &ouml;sszes telep&iacute;tett portot
+	  a rendszeren?</para>
+	</question>
+
+	<answer>
+	 <para>&Aacute;ltal&aacute;noss&aacute;gban v&eacute;ve nem. A
+	  &os; fejleszt&#245;i ugyanis mindent megtesznek az&eacute;rt,
+	  hogy ugyanazon a f&#245; fejleszt&eacute;si &aacute;gon
+	  bel&uuml;li verzi&oacute;k k&ouml;z&ouml;tt megmaradjon a
+	  bin&aacute;ris szint&#251; kompatibilit&aacute;s. Az
+	  esetleges kiv&eacute;teleket pedig dokument&aacute;lni
+	  szokt&aacute;k a kiad&aacute;sokhoz tartoz&oacute;
+	  jegyzetekben, ahol t&ouml;bbnyire megadj&aacute;k az adott
+	  v&aacute;ltoztat&aacute;shoz tartoz&oacute;an a
+	  k&ouml;vetend&#245; tan&aacute;csokat.</para>
+	</answer>
+   </qandaentry>
+
+   <qandaentry>
 	<question id="minimal-sh">
 	 <para>A <command>/bin/sh</command> mi&eacute;rt ilyen
 	  egyszer&#251;? A &os;-ben mi&eacute;rt nincs

==== //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml#25 (text+ko) ====

@@ -7,7 +7,7 @@
 <!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
   Translated by: PALI, Gabor <pgj at FreeBSD.org>
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/advanced-networking/chapter.sgml
-   %SRCID%	1.419
+   %SRCID%	1.420
 -->
 
 <chapter id="advanced-networking" lang="hu">
@@ -31,7 +31,7 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
-	<para>hogyan &aacute;ll&iacute;tsunk be IEEE 802.11 &eacute;s
+	<para>hogyan &aacute;ll&iacute;tsunk be &ieee; 802.11 &eacute;s
 	 &bluetooth; eszk&ouml;z&ouml;ket;</para>
    </listitem>
 
@@ -974,7 +974,7 @@
 	h&aacute;l&oacute;zatok alapjai</title>
 
    <para>A legt&ouml;bb vezet&eacute;k n&eacute;lk&uuml;li
-	h&aacute;l&oacute;zat az IEEE 802.11 szabv&aacute;nyon nyugszik.
+	h&aacute;l&oacute;zat az &ieee; 802.11 szabv&aacute;nyon nyugszik.
 	Az alapvet&#245; vezet&eacute;k n&eacute;lk&uuml;li
 	h&aacute;l&oacute;zatokban t&ouml;bb olyan
 	&aacute;llom&aacute;st tal&aacute;lhatunk, amelyek
@@ -1012,7 +1012,7 @@
 
    <para>A 802.11 alap&uacute; h&aacute;l&oacute;zatok
 	els&#245;k&eacute;nt a 2,4&nbsp;GHz-es s&aacute;vot
-	h&oacute;d&iacute;tott&aacute;k meg, &eacute;s az IEEE 802.11
+	h&oacute;d&iacute;tott&aacute;k meg, &eacute;s az &ieee; 802.11
 	valamint 802.11b szabv&aacute;nyokban r&ouml;gz&iacute;tett
 	protokollokat haszn&aacute;lt&aacute;k. Ezekben a
 	specifik&aacute;ci&oacute;kban megtal&aacute;lhatjuk a
@@ -1053,7 +1053,7 @@
 	nagyon ritk&aacute;n alkalmazz&aacute;k, kiv&eacute;ve
 	tal&aacute;n csak a k&oacute;bor felhaszn&aacute;l&oacute;k
 	elijeszt&eacute;s&eacute;re. A jelenleg &eacute;rv&eacute;nyes
-	biztons&aacute;gi el&#245;&iacute;r&aacute;sokat az IEEE 802.11i
+	biztons&aacute;gi el&#245;&iacute;r&aacute;sokat az &ieee; 802.11i
 	specifik&aacute;ci&oacute; adja meg, amely &uacute;j
 	kriptogr&aacute;fiai titkos&iacute;t&aacute;sokat
 	defini&aacute;l valamint egy tov&aacute;bbi protokollt az
@@ -1945,7 +1945,7 @@
 	   </callout>
 
 	   <callout arearefs="co-tls-proto">
-		<para>Itt az RSN (IEEE 802.11i), vagyis a WPA2
+		<para>Itt az RSN (&ieee; 802.11i), vagyis a WPA2
 		 protokollt haszn&aacute;ljuk.</para>
 	   </callout>
 
@@ -4519,9 +4519,10 @@
 	</listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>fec</term>
+	<varlistentry><term>&cisco; Fast &etherchannel;</term>
+
 	<listitem>
-	 <para>A Cisco EtherChannel technol&oacute;gia
+	 <para>A &cisco; Fast &etherchannel; (FEC) technol&oacute;gia
 	  t&aacute;mogat&aacute;sa. Ez egy statikus
 	  be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, &eacute;s nem egyezteti az
 	  &ouml;sszef&#251;z&eacute;st a t&ouml;bbiekkel vagy a linkek
@@ -4529,23 +4530,24 @@
 	  switch t&aacute;mogatja az LACP haszn&aacute;lat&aacute;t,
 	  akkor ink&aacute;bb azt v&aacute;lasszuk.</para>
 
-	 <para>A kimen&#245; forgalmat a fejl&eacute;cekben
-	  szerepl&#245; protokollok alapj&aacute;n sz&aacute;molt
-	  has&iacute;t&oacute;k&oacute;ddal pr&oacute;b&aacute;lja
-	  sz&eacute;tosztani az akt&iacute;v portok k&ouml;z&ouml;tt,
-	  &eacute;s tetsz&#245;leges akt&iacute;v porton fogad
-	  be&eacute;rkez&#245; adatokat. Az eml&iacute;tett
-	  has&iacute;t&oacute;k&oacute;dban egy Ethernetes
-	  forr&aacute;s- &eacute;s c&eacute;lc&iacute;m szerepel,
-	  valamint ha el&eacute;rhet&#245;, akkor egy VLAN
+	 <para>A <acronym>FEC</acronym> a kimen&#245; forgalmat a
+	  fejl&eacute;cekben szerepl&#245; protokollok alapj&aacute;n
+	  sz&aacute;molt has&iacute;t&oacute;k&oacute;ddal
+	  pr&oacute;b&aacute;lja sz&eacute;tosztani az akt&iacute;v
+	  portok k&ouml;z&ouml;tt, &eacute;s tetsz&#245;leges
+	  akt&iacute;v porton fogad be&eacute;rkez&#245; adatokat. Az
+	  eml&iacute;tett has&iacute;t&oacute;k&oacute;dban egy
+	  Ethernetes forr&aacute;s- &eacute;s c&eacute;lc&iacute;m
+	  szerepel, valamint ha el&eacute;rhet&#245;, akkor egy VLAN
 	  c&iacute;mke, illetve az IPv4/IPv6 forr&aacute;s- &eacute;s
 	  c&eacute;lc&iacute;m.</para>
 	</listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>lacp</term>
+	<varlistentry><term>LACP</term>
+
 	<listitem>
-	 <para>Az IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
+	 <para>Az &ieee; 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
 	  &eacute;s a Marker Protcol t&aacute;mogat&aacute;sa. Az
 	  LACP megpr&oacute;b&aacute;lja egyeztetni a t&ouml;bbi
 	  g&eacute;ppel az &ouml;sszef&#251;zhet&#245; linkeket egy
@@ -4562,10 +4564,10 @@
 	  igen gyorsan alkalmazkodik az &uacute;j
 	  konfigur&aacute;ci&oacute;hoz.</para>
 
-	 <para>A kimen&#245; forgalmat az akt&iacute;v portok
-	  k&ouml;z&ouml;tt osztja sz&eacute;t fejl&eacute;cekben
-	  szerepl&#245; protokollok alapj&aacute;n sz&aacute;molt
-	  has&iacute;t&oacute;k&oacute;ddal, &eacute;s
+	 <para>Az <acronym>LACP</acronym> a kimen&#245; forgalmat az
+	  akt&iacute;v portok k&ouml;z&ouml;tt osztja sz&eacute;t
+	  fejl&eacute;cekben szerepl&#245; protokollok alapj&aacute;n
+	  sz&aacute;molt has&iacute;t&oacute;k&oacute;ddal, &eacute;s
 	  b&aacute;rmelyik akt&iacute;v portr&oacute;l fogad
 	  bej&ouml;v&#245; forgalmat. A
 	  has&iacute;t&oacute;k&oacute;dban megtal&aacute;lhat&oacute;
@@ -4576,18 +4578,19 @@
 	</listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>loadbalance</term>
+	<varlistentry><term>Loadbalance</term>
+
 	<listitem>
-	 <para>Ez a <emphasis>fec</emphasis> m&oacute;d m&aacute;sik
+	 <para>Ez a <emphasis>FEC</emphasis> m&oacute;d m&aacute;sik
 	  neve.</para>
 	</listitem>
 	</varlistentry>
 
-	<varlistentry><term>roundrobin</term>
+	<varlistentry><term>Round-Robin</term>
 
 	<listitem>
 	 <para>A kimen&#245; forgalmat egy k&ouml;rk&ouml;r&ouml;s
-	  (Round Robin) elv&#251; &uuml;temez&#245;vel osztja
+	  (Round-Robin) elv&#251; &uuml;temez&#245;vel osztja
 	  sz&eacute;t az akt&iacute;v portok k&ouml;z&ouml;tt
 	  &eacute;s tetsz&#245;leges akt&iacute;v portr&oacute;l fogad
 	  bej&ouml;v&#245; forgalmat. Ez a m&#251;k&ouml;d&eacute;si
@@ -4604,7 +4607,7 @@
    <title>P&eacute;ld&aacute;k</title>
 
    <example id="networking-lacp-aggregation-cisco">
-	<title>LACP alap&uacute; &ouml;sszef&#251;z&eacute;s egy Cisco
+	<title>LACP alap&uacute; &ouml;sszef&#251;z&eacute;s egy &cisco;
 	 switch-csel</title>
 
 	<para>Ebben a p&eacute;ld&aacute;ban egy &os;-s g&eacute;p
@@ -4624,29 +4627,35 @@
 	 elosztani ezeket a rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute;
 	 fel&uuml;letek k&ouml;z&ouml;tt.</para>
 
-	<para>A Cisco switch-en vegy&uuml;nk fel ezeket a
-	 fel&uuml;leteket egy csoportba (channel group):</para>
+	<para>A &cisco; switch-en vegy&uuml;nk fel a
+	 <replaceable>FastEthernet0/1</replaceable> &eacute;s
+	 <replaceable>FastEthernet0/2</replaceable>
+	 interf&eacute;szeket az <replaceable>1</replaceable> csoportba
+	 (channel group):</para>
 
-	<screen>interface FastEthernet0/1
- channel-group 1 mode active
- channel-protocol lacp
+	<screen><userinput>interface <replaceable>FastEthernet0/1</replaceable>
+ channel-group <replaceable>1</replaceable> mode active
+ channel-protocol lacp</userinput>
 !
-interface FastEthernet0/2
- channel-group 1 mode active
- channel-protocol lacp
-!</screen>
+<userinput>interface <replaceable>FastEthernet0/2</replaceable>
+ channel-group <replaceable>1</replaceable> mode active
+ channel-protocol lacp</userinput></screen>
 
-	<para>A &os;-s g&eacute;pen pedig hozzunk l&eacute;tre a
-	 <devicename>lagg</devicename> fel&uuml;letet:</para>
+	<para>A &os;-s g&eacute;pen pedig a
+	 <replaceable>fxp0</replaceable> &eacute;s
+	 <replaceable>fxp1</replaceable> haszn&aacute;lat&aacute;val
+	 hozzunk l&eacute;tre a &man.lagg.4; interf&eacute;szt:</para>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig lagg0 create</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ifconfig lagg0 up laggproto lacp laggport fxp0 laggport fxp1</userinput></screen>
+	<screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig <replaceable>lagg0</replaceable> create</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ifconfig <replaceable>lagg0</replaceable> up laggproto lacp laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable></userinput></screen>
 
 	<para>Ellen&#245;rizz&uuml;k a fel&uuml;let
-	 &aacute;llapot&aacute;t az <command>ifconfig</command> parancs
-	 megh&iacute;v&aacute;s&aacute;val. Az
-	 <emphasis>ACTIVE</emphasis>, vagyis akt&iacute;v
-	 &aacute;llapot&uacute; portok az
+	 &aacute;llapot&aacute;t:</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig <replaceable>lagg0</replaceable></userinput></screen>
+
+	<para>A <emphasis>ACTIVE</emphasis> jelz&eacute;s&#251;, vagyis
+	 akt&iacute;v &aacute;llapot&uacute; portok az
 	 &ouml;sszef&#251;z&eacute;shez kialak&iacute;tott csoport azon
 	 tagjai, amelyekn&eacute;l fel&eacute;p&uuml;lt a kapcsolat a
 	 t&aacute;voli switch fel&eacute; &eacute;s k&eacute;szen
@@ -4665,15 +4674,14 @@
     laggport: fxp1 flags=1c&lt;ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING&gt;
     laggport: fxp0 flags=1c&lt;ACTIVE,COLLECTING,DISTRIBUTING&gt;</screen>
 
-	<para>A switch-en is l&aacute;tni fogjuk, hogy mely portjai
-	 akt&iacute;vak. Pontosabb r&eacute;szleteket a
-	 <userinput>show lacp neighbor detail</userinput> paranccsal
-	 kapunk.</para>
+	<para>A <userinput>show lacp neighbor</userinput> paranccsal
+	 k&eacute;rdezhetj&uuml;k le a portok
+	 &aacute;llapot&aacute;t:</para>
 
-	<screen>switch# show lacp neighbor 
-Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs 
+	<screen>switch# show lacp neighbor
+Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
     F - Device is requesting Fast LACPDUs
-    A - Device is in Active mode    P - Device is in Passive mode   
+    A - Device is in Active mode    P - Device is in Passive mode
 
 Channel group 1 neighbors
 
@@ -4681,9 +4689,11 @@
 
          LACP port            Oper  Port   Port
 Port   Flags  Priority Dev ID     Age   Key   Number  State
-Fa0/1   SA   32768   0005.5d71.8db8 29s  0x146  0x3   0x3D 
+Fa0/1   SA   32768   0005.5d71.8db8 29s  0x146  0x3   0x3D
 Fa0/2   SA   32768   0005.5d71.8db8 29s  0x146  0x4   0x3D</screen>
 
+	<para>R&eacute;szletesebb kijelz&eacute;st a <userinput>show
+	  lacp neighbor detail</userinput> paranccsal kaphatunk.</para>
    </example>
 
    <example id="networking-lagg-failover">
@@ -4692,14 +4702,24 @@
 
 	<para>A hibat&#251;r&eacute;si m&oacute;d arra alkalmas, hogy
 	 amikor az els&#245;dleges porton elvesztj&uuml;k a
-	 kapcsolatot, helyette egy m&aacute;sik fel&uuml;let
-	 haszn&aacute;lat&aacute;ra tudunk
-	 &aacute;tt&eacute;rni.</para>
+	 kapcsolatot, helyette egy m&aacute;sodlagos interf&eacute;sz
+	 haszn&aacute;lat&aacute;ra tudunk &aacute;tt&eacute;rni.
+	 Hozzuk l&eacute;tre &eacute;s &aacute;ll&iacute;tsuk be a
+	 <replaceable>lagg0</replaceable> interf&eacute;szt, ahol az
+	 <replaceable>fxp0</replaceable> legyen a
+	 f&#245;interf&eacute;sz, az <replaceable>fxp1</replaceable>
+	 pedig a tartal&eacute;k interf&eacute;sz:</para>
+
+	<screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig <replaceable>lagg0</replaceable> create</userinput>
+&prompt.root; <userinput>ifconfig <replaceable>lagg0</replaceable> up laggproto failover laggport <replaceable>fxp0</replaceable> laggport <replaceable>fxp1</replaceable></userinput></screen>
 
-	<screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig lagg0 create</userinput>
-&prompt.root; <userinput>ifconfig lagg0 up laggproto failover laggport fxp0 laggport fxp1</userinput></screen>
+	<para>Az &iacute;gy l&eacute;trej&ouml;v&#245; interf&eacute;sz
+	 nagyj&aacute;b&oacute;l az al&aacute;bbi lesz, ahol
+	 elt&eacute;r&eacute;s a <acronym>MAC</acronym>-c&iacute;m
+	 &eacute;s az eszk&ouml;z neve:</para>
 
-	<screen>lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
+	<screen>&prompt.root; <userinput>ifconfig <replaceable>lagg0</replaceable></userinput>
+lagg0: flags=8843&lt;UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST&gt; metric 0 mtu 1500
     options=8&lt;VLAN_MTU&gt;
     ether 00:05:5d:71:8d:b8
     media: Ethernet autoselect
@@ -4708,17 +4728,15 @@
     laggport: fxp1 flags=0&lt;&gt;
     laggport: fxp0 flags=5&lt;MASTER,ACTIVE&gt;</screen>
 
-	<para>A forgalom kezdetben az <devicename>fxp0</devicename>
+	<para>A forgalom kezdetben az <replaceable>fxp0</replaceable>
 	 fel&uuml;leten kereszt&uuml;l &eacute;rkezik &eacute;s
-	 t&aacute;vozik. Ha az <devicename>fxp0</devicename>
+	 t&aacute;vozik. Ha az <replaceable>fxp0</replaceable>
 	 fel&uuml;leten valami&eacute;rt megszakadna a kapcsolat,
-	 helyette az <devicename>fxp1</devicename> lesz az akt&iacute;v
-	 link. Ha k&eacute;s&#245;bb helyre&aacute;ll a kapcsolat az
-	 els&#245;dleges fel&uuml;leten, akkor &uacute;jra az lesz
-	 akt&iacute;v link.</para>
-
+	 helyette az <replaceable>fxp1</replaceable> lesz az
+	 akt&iacute;v link. Ha k&eacute;s&#245;bb helyre&aacute;ll a
+	 kapcsolat az els&#245;dleges fel&uuml;leten, akkor &uacute;jra
+	 az lesz akt&iacute;v link.</para>
    </example>
-
   </sect2>
  </sect1>
 

==== //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/book.sgml#11 (text+ko) ====

@@ -7,7 +7,7 @@
   The FreeBSD Hungarian Documentation Project
   Translated by: PALI, Gabor <pgj at FreeBSD.org>
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/book.sgml
-   %SRCID%	1.174
+   %SRCID%	1.175
 -->
 
 <!DOCTYPE BOOK PUBLIC "-//FreeBSD//DTD DocBook V4.1-Based Extension//EN" [
@@ -83,6 +83,7 @@
    <year>2006</year>
    <year>2007</year>
    <year>2008</year>
+   <year>2009</year>
    <holder>A &os; Dokument&aacute;ci&oacute;s Projekt</holder>
   </copyright>
 

==== //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml#15 (text+ko) ====

@@ -7,7 +7,7 @@
 <!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
   Translated by: PALI, Gabor <pgj at FreeBSD.org>
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/cutting-edge/chapter.sgml
-   %SRCID%	1.233
+   %SRCID%	1.236
 -->
 
 <chapter id="updating-upgrading" lang="hu">
@@ -93,6 +93,14 @@
    </listitem>
 
    <listitem>
+	<para>hogyan friss&iacute;ts&uuml;k a
+	 dokument&aacute;ci&oacute;t a
+	 <application>CVSup</application><!-- &eacute;s a
+	 <application>Docsnap</application>-->
+	 seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
 	<para>a k&eacute;t fejleszt&#245;i &aacute;g, a &os.stable;
 	 &eacute;s a &os.current; k&ouml;zti
 	 k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;get;</para>
@@ -399,22 +407,72 @@
 	k&eacute;pes bet&ouml;lteni az &uacute;j bin&aacute;risokat
 	bet&ouml;lteni a mem&oacute;ri&aacute;ba.</para>
 
+   <para>A <command>freebsd-update</command>
+	&ouml;nmag&aacute;t&oacute;l csak a <literal>GENERIC</literal>
+	t&iacute;pus&uacute; rendszermagokat k&eacute;pes
+	friss&iacute;teni. Ha saj&aacute;t rendszermagot
+	haszn&aacute;lunk, akkor azt a rendszer t&ouml;bbi
+	komponens&eacute;nek friss&iacute;t&eacute;s&eacute;t
+	k&ouml;vet&#245;en &uacute;jra kell ford&iacute;tanunk &eacute;s
+	telep&iacute;ten&uuml;nk. A <command>freebsd-update</command>
+	azonban m&eacute;g akkor is &eacute;rzekelni &eacute;s
+	friss&iacute;teni fogja a <literal>GENERIC</literal>
+	rendszermagot (amennyiben az l&eacute;tezik), ha az &eacute;ppen
+	nem az aktu&aacute;lis(an fut&oacute;) rendszermag.</para>
+
+   <note>
+	<para>Mindig &eacute;rdemes tartani egy m&aacute;solatot a
+	 <literal>GENERIC</literal> rendszermagr&oacute;l a <filename
+	  class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+	 k&ouml;nyvt&aacute;rban. Rengeteg
+	 k&uuml;l&ouml;nb&ouml;z&#245; probl&eacute;ma
+	 felder&iacute;t&eacute;s&eacute;ben tud seg&iacute;teni,
+	 illetve ez a <xref linkend="freebsdupdate-upgrade"> szakaszban
+	 le&iacute;rt <command>freebsd-update</command> programmal
+	 v&eacute;gzett friss&iacute;t&eacute;sekn&eacute;l is hasznos
+	 lehet.</para>
+   </note>
+
+   <para>Hacsak nem v&aacute;ltoztatjuk meg az
+	<filename>/etc/freebsd-update.conf</filename>
+	&aacute;llom&aacute;nyt, a <command>freebsd-update</command> a
+	rendszermag forr&aacute;sait is friss&iacute;ti a t&ouml;bbivel
+	egy&uuml;tt. A saj&aacute;t rendszermag
+	&uacute;jraford&iacute;t&aacute;sa &eacute;s
+	telep&iacute;t&eacute;se ezut&aacute;n a m&aacute;r a megszokott
+	m&oacute;don elv&eacute;gezhet&#245;.</para>
+
    <note>
-	<para>A <command>freebsd-update</command>
-	 kiz&aacute;r&oacute;lag csak a <filename>GENERIC</filename>
-	 konfigur&aacute;ci&oacute;j&uacute; rendszermagok
-	 eset&eacute;n alkalmazhat&oacute;. Amennyiben a
-	 <filename>GENERIC</filename> t&iacute;pus&uacute;
-	 rendszermagot m&oacute;dos&iacute;tottuk, vagy egy
-	 saj&aacute;t rendszermagot telep&iacute;tett&uuml;nk, a
-	 <command>freebsd-update</command> nem fog rendesen
-	 m&#251;k&ouml;dni &mdash; az el&#245;bbi esetben
-	 meg&aacute;ll, az ut&oacute;bbiban pedig hib&aacute;t fog
-	 jelezni.</para>
+	<para>A <command>freebsd-update</command> &aacute;ltal
+	 terjesztett friss&iacute;t&eacute;sek nem mindig &eacute;rintik
+	 a rendszermagot. Ha a rendszermag forr&aacute;sai nem
+	 v&aacute;ltoznak egy <command>freebsd-update
+	  install</command> parancs kiad&aacute;sa sor&aacute;n, akkor
+	 nem k&ouml;telez&#245; &uacute;jraford&iacute;tani a
+	 saj&aacute;t rendszermagot. A
+	 <command>freebsd-update</command> viszont mindig
+	 m&oacute;dos&iacute;tani fogja a
+	 <filename>/usr/src/sys/conf/newvers.sh</filename>
+	 &aacute;llom&aacute;nyt. Itt az aktu&aacute;lis
+	 hibajav&iacute;t&aacute;s sorsz&aacute;ma szerepel (amelyet a
+	 <literal>-p</literal> (mint <quote>patch
+	  level</quote> el&#245;taggal kapcsolnak a rendszer
+	 verzi&oacute;j&aacute;hoz, &eacute;s a <command>uname
+	  -r</command> paranccsal lehet lek&eacute;rdezni). Ennek
+	 megfelel&#245;en teh&aacute;t a saj&aacute;t rendszermag
+	 &uacute;jraford&iacute;t&aacute;sa ut&aacute;n, m&eacute;g ha
+	 semmi m&aacute;s nem is v&aacute;ltozott, a &man.uname.1;
+	 k&eacute;pes pontosan jelezni a rendszerhez
+	 k&eacute;sz&uuml;lt hibajav&iacute;t&aacute;s
+	 sorsz&aacute;m&aacute;t. Ez k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen fontos
+	 t&ouml;bb rendszer karbantart&aacute;sa sor&aacute;n, mivel
+	 &iacute;gy k&ouml;nnyen &eacute;s gyorsan
+	 t&aacute;j&eacute;koz&oacute;dhatunk azok
+	 naprak&eacute;szs&eacute;g&eacute;r&#245;l.</para>
    </note>
   </sect2>
 
-  <sect2>
+  <sect2 id="freebsdupdate-upgrade">
    <title>V&aacute;lt&aacute;s kisebb &eacute;s nagyobb
 	verzi&oacute;k k&ouml;z&ouml;tt</title>
 
@@ -445,13 +503,89 @@
 	a <literal>yes</literal> v&aacute;laszt adjuk, ez&aacute;ltal
 	&ouml;n&aacute;ll&oacute;s&iacute;tani tudjuk.</para>
 
+   <para>Ha saj&aacute;t rendszermagot haszn&aacute;lunk, akkor
+	enn&eacute;l valamivel az&eacute;rt t&ouml;bb feladatunk van.
+	Sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk lesz a <literal>GENERIC</literal>
+	rendszermagot egy p&eacute;ld&aacute;ny&aacute;ra, amelyet
+	m&aacute;soljunk a <filename
+	class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+	k&ouml;nyvt&aacute;rba. Amennyiben nincs
+	<literal>GENERIC</literal> t&iacute;pus&uacute; rendszermag a
+	rendszer&uuml;nk&ouml;n, a k&ouml;vetkez&#245; m&oacute;dok
+	valamelyik&eacute;n kereszt&uuml;l tudunk szerezni:</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>Ha a saj&aacute;t rendszermagot m&eacute;g csak egyszer
+	  ford&iacute;tottuk, akkor a <filename
+	   class="directory">/boot/kernel.old</filename>
+	  k&ouml;nyvt&aacute;rban m&eacute;g
+	  megtal&aacute;lhat&oacute; a <literal>GENERIC</literal>.
+	  Ezt nevezz&uuml;k &aacute;t egyszer&#251;en <filename
+	   class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+	  k&ouml;nyvt&aacute;rra.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>Ha fizikailag hozz&aacute; tudunk f&eacute;rni az
+	  &eacute;rintett g&eacute;phez, akkor a
+	  <literal>GENERIC</literal> egy
+	  p&eacute;ld&aacute;ny&aacute;t ak&aacute;r CD-r&#245;l is
+	  &aacute;tm&aacute;solhatjuk. Helyezz&uuml;k be a
+	  telep&iacute;t&#245;lemezt &eacute;s adjuk ki a
+	  k&ouml;vetkez&#245; parancsokat:</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>mount /cdrom</userinput>
+&prompt.root; <userinput>cd /cdrom/<replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable>/kernels</userinput>
+&prompt.root; <userinput>./install.sh GENERIC</userinput></screen>
+
+	 <para>Itt a <filename
+	   class="directory"><replaceable>X.Y-RELEASE</replaceable></filename>
+	  k&ouml;nyvt&aacute;r nev&eacute;ben
+	  &eacute;rtelemszer&#251;en helyettes&iacute;ts&uuml;k be az
+	  &aacute;ltalunk haszn&aacute;lt v&aacute;ltozatot. A
+	  <literal>GENERIC</literal> rendszermag ekkor
+	  alap&eacute;rtelmez&eacute;s szerint a <filename
+	   class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+	  k&ouml;nyvt&aacute;rba ker&uuml;l.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>Ha az el&#245;bbiek k&ouml;z&uuml;l egyik sem
+	  lehets&eacute;ges, akkor a <literal>GENERIC</literal>
+	  rendszermagot k&ouml;zvetlen&uuml;l ak&aacute;r
+	  forr&aacute;sb&oacute;l is leford&iacute;thatjuk &eacute;s
+	  telep&iacute;thetj&uuml;k:</para>
+
+	 <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput>
+&prompt.root; <userinput>env DESTDIR=/boot/GENERIC make kernel</userinput>
+&prompt.root; <userinput>mv /boot/GENERIC/boot/kernel/* /boot/GENERIC</userinput>
+&prompt.root; <userinput>rm -rf /boot/GENERIC/boot</userinput></screen>
+
+	 <para>A <command>freebsd-update</command> akkor fogja ezt
+	  <literal>GENERIC</literal> rendszermagk&eacute;nt
+	  felismerni, ha a hozz&aacute;tartoz&oacute;
+	  konfigur&aacute;ci&oacute;s &aacute;llom&aacute;nyt nem
+	  m&oacute;dos&iacute;tjuk. Tov&aacute;bb&aacute; javasoljuk,
+	  hogy semmilyen speci&aacute;lis
+	  be&aacute;ll&iacute;t&aacute;st ne alkalmazzunk a
+	  ford&iacute;t&aacute;s sor&aacute;n (&eacute;rdemes
+	  &uuml;resen hagyni ehhez az
+	  <filename>/etc/make.conf</filename>
+	  &aacute;llom&aacute;nyt).</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+
+   <para>Nem k&ouml;telez&#245; &uacute;jraind&iacute;tani a
+	rendszert a <literal>GENERIC</literal> rendszermaggal.</para>
+
    <para>A <command>freebsd-update</command> k&eacute;pes
 	friss&iacute;teni rendszer&uuml;nket egy adott kiad&aacute;sra.
 	P&eacute;ld&aacute;ul a k&ouml;vetkez&#245; param&eacute;terek
-	megad&aacute;s&aacute;val v&aacute;lthatunk a &os;&nbsp;6.3
+	megad&aacute;s&aacute;val v&aacute;lthatunk a &os;&nbsp;6.4
 	haszn&aacute;lat&aacute;ra:</para>
 
-   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update -r 6.3-RELEASE upgrade</userinput></screen>
+   <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update -r 6.4-RELEASE upgrade</userinput></screen>
 
    <para>A parancs elindul&aacute;sa ut&aacute;n nem sokkal, a
 	v&aacute;lt&aacute;shoz sz&uuml;ks&eacute;ges
@@ -467,7 +601,7 @@
 	ahogy itt l&aacute;that&oacute;:</para>
 
    <screen>Looking up update.FreeBSD.org mirrors... 1 mirrors found.
-Fetching metadata signature for 6.3-BETA1 from update1.FreeBSD.org... done.
+Fetching metadata signature for 6.3-RELEASE from update1.FreeBSD.org... done.
 Fetching metadata index... done.
 Inspecting system... done.
 
@@ -491,6 +625,20 @@
 	fel&eacute; arra vonatkoz&oacute;an, hogy miket
 	telep&iacute;tsen fel vagy mit csin&aacute;ljon.</para>
 
+   <para>A saj&aacute;t rendszermag haszn&aacute;latakor az
+	im&eacute;nti l&eacute;p&eacute;s valamilyen ehhez hasonl&oacute;
+	figyelmeztet&eacute;st fog adni:</para>
+
+   <screen>WARNING: This system is running a "<replaceable>SAJÁT RENDSZERMAG</replaceable>" kernel, which is not a
+kernel configuration distributed as part of FreeBSD 6.3-RELEASE.
+This kernel will not be updated: you MUST update the kernel manually
+before running "/usr/sbin/freebsd-update install"</screen>
+
+   <para>Ez a figyelmeztet&eacute;s most nyugodtan figyelmen
+	k&iacute;v&uuml;l hagyhat&oacute;. A folyamat sor&aacute;n a
+	friss&iacute;tett <literal>GENERIC</literal> rendszermagot
+	fogjuk haszn&aacute;lni.</para>
+
    <para>A jav&iacute;t&aacute;sok let&ouml;lt&eacute;s&eacute;t
 	k&ouml;vet&#245;en megkezd&#245;dik a
 	telep&iacute;t&eacute;s&uuml;k. A v&aacute;lt&aacute;s ezen
@@ -542,11 +690,43 @@
    <para>El&#245;sz&ouml;r mindig a rendszermag &eacute;s a
 	hozz&aacute;tartoz&oacute; modulok cser&eacute;l&#245;dnek le.
 	Ahogy ez v&eacute;grehajt&oacute;dott, &uacute;jra kell
-	ind&iacute;tanunk a rendszert. Az &uacute;j rendszermagot
-	teh&aacute;t a k&ouml;vetkez&#245; parancs
-	futtat&aacute;s&aacute;val tudjuk a rendszer
-	&uacute;jraind&iacute;t&aacute;s&aacute;n kereszt&uuml;l a
-	mem&oacute;ri&aacute;ba juttatni:</para>
+	ind&iacute;tanunk a rendszert. Ha saj&aacute;t rendszermagot
+	haszn&aacute;lunk, akkor a &man.nextboot.8; parancs
+	seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel &aacute;ll&iacute;tsuk be a
+	k&ouml;vetkez&#245; rendszerind&iacute;t&aacute;s sor&aacute;n
+	bet&ouml;ltend&#245; rendszermagot a <filename
+	 class="directory">/boot/GENERIC</filename>
+	k&ouml;nyvt&aacute;rban lev&#245;re (ezt
+	friss&iacute;tett&uuml;k):</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>nextboot -k GENERIC</userinput></screen>
+
+   <warning>
+	<para>Miel&#245;tt &uacute;jraind&iacute;tan&aacute;nk a
+	 g&eacute;p&uuml;nket a <literal>GENERIC</literal>
+	 rendszermaggal, gy&#245;z&#245;dj&uuml;nk meg r&oacute;la,
+	 hogy szerepel benne minden olyan meghajt&oacute;, amely
+	 elengedhetetlen a rendszer hi&aacute;nytalan
+	 ind&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz (&eacute;s k&eacute;pes lesz
+	 &uacute;jra csatlakozni a h&aacute;l&oacute;zathoz, ha
+	 &eacute;ppen t&aacute;volr&oacute;l adminisztr&aacute;ljuk).
+	 Ez k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen olyan esetben fontos, amikor a
+	 saj&aacute;t rendszermagunkban be&eacute;p&iacute;tetten
+	 szerepeltek bizonyos modulok. Ilyenkor a
+	 <literal>GENERIC</literal> rendszermag haszn&aacute;latakor
+	 ezeket a <filename>/boot/loader.conf</filename>
+	 &aacute;llom&aacute;nyon kereszt&uuml;l t&ouml;ltethetj&uuml;k
+	 be ideiglenesen. A friss&iacute;t&eacute;s
+	 befejez&eacute;s&eacute;ig &eacute;rdemes viszont minden nem
+	 l&eacute;tfontoss&aacute;g&uacute; szolg&aacute;ltat&aacute;st
+	 le&aacute;ll&iacute;tani, lev&aacute;lasztani lemezeket
+	 &eacute;s h&aacute;l&oacute;zati megoszt&aacute;sokat
+	 stb.</para>
+   </warning>
+
+   <para>A rendszer&uuml;nk most m&aacute;r
+	&uacute;jraind&iacute;that&oacute; a friss&iacute;tett
+	rendszermaggal:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>shutdown -r now</userinput></screen>
 
@@ -601,6 +781,12 @@
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>freebsd-update install</userinput></screen>
 
+   <para>Ha a <literal>GENERIC</literal> rendszermagot csak
+	&aacute;tmenetileg haszn&aacute;ltuk, akkor most m&aacute;r a
+	megszokott m&oacute;don ford&iacute;thatunk &eacute;s
+	telep&iacute;thet&uuml;nk magunk egy saj&aacute;t
+	rendszermagot.</para>
+
    <para>Ind&iacute;tsuk &uacute;jra a rendszert a &os;
 	friss&iacute;tett v&aacute;ltozat&aacute;val. A folyamat ezzel
 	v&eacute;get &eacute;rt.</para>
@@ -802,6 +988,416 @@
   <screen>&prompt.root; <userinput>portsnap fetch update</userinput></screen>
  </sect1>
 
+ <sect1 id="updating-upgrading-documentation">
+  <title>A dokument&aacute;ci&oacute; friss&iacute;t&eacute;se</title>
+
+  <indexterm><primary>friss&iacute;t&eacute;s &eacute;s frissen
+   tart&aacute;s</primary></indexterm>
+
+  <indexterm>
+   <primary>dokument&aacute;ci&oacute;</primary>
+   <see>friss&iacute;t&eacute;s &eacute;s frissen tart&aacute;s</see>
+  </indexterm>
+
+  <para>Az alaprendszer &eacute;s a Portgy&#251;jtem&eacute;ny mellett
+   a dokument&aacute;ci&oacute; is a &os; oper&aacute;ci&oacute;s
+   rendszer szerves r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezi. Noha a &os;
+   dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;nak legfrissebb
+   v&aacute;ltozata folyamatosan el&eacute;rhet&#245; a <ulink
+	url="http://www.freebsd.org/doc">&os;
+   honlapj&aacute;r&oacute;l</ulink>, egyes
+   felhaszn&aacute;l&oacute;k ezt csak lassan vagy nem k&eacute;pesek
+   folyamatosan el&eacute;rni. Szerencs&eacute;re egy helyi
+   m&aacute;solat megfelel&#245; karbantart&aacute;s&aacute;val az
+   egyes kiad&aacute;sokhoz tartoz&oacute; dokument&aacute;ci&oacute;
+   is friss&iacute;thet&#245;.</para>
+
+  <sect2 id="csup-doc">
+   <title>A dokument&aacute;ci&oacute; friss&iacute;t&eacute;se CVSup
+	haszn&aacute;lat&aacute;val</title>
+
+   <para>A &os; telep&iacute;tett
+	dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;nak forr&aacute;sai az
+	alaprendszer&eacute;hez hasonl&oacute;an (l&aacute;sd <xref
+	linkend="makeworld">) a <application>CVSup</application>
+	seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel friss&iacute;thet&#245;ek.
+	Ebben a szakaszban megismerhetj&uuml;k:</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>hogyan telep&iacute;ts&uuml;k a
+	  dokument&aacute;ci&oacute;
+	  el&#245;&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz
+	  sz&uuml;ks&eacute;ges eszk&ouml;z&ouml;ket, amelyekkel a
+	  forr&aacute;sokb&oacute;l &uacute;jra tudjuk
+	  gener&aacute;lni a &os;
+	  dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;t;</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>hogyan t&ouml;lts&uuml;k le a dokument&aacute;ci&oacute;
+	  forr&aacute;s&aacute;t <application>CVSup</application>
+	  seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel a <filename
+	   class="directory">/usr/doc</filename>
+	  k&ouml;nyvt&aacute;rba;</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para>a dokument&aacute;ci&oacute;
+	  el&#245;&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz alkalmazott
+	  rendszer milyen be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokkal
+	  rendelkezik, vagyis hogyan korl&aacute;tozzuk a
+	  gener&aacute;l&aacute;st bizonyos nyelvekre vagy
+	  form&aacute;tumokra.</para>
+	</listitem>
+   </itemizedlist>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="installing-documentation-toolchain">
+   <title>A CVSup &eacute;s a dokument&aacute;ci&oacute;s
+	eszk&ouml;z&ouml;k telep&iacute;t&eacute;se</title>
+
+   <para>Viszonylag sokf&eacute;le eszk&ouml;zre lesz
+	sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;nk, ha a &os;
+	dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;t a forr&aacute;sokb&oacute;l
+	akarjuk el&#245;&aacute;ll&iacute;tani. Ezek az
+	seg&eacute;dprogramok nem r&eacute;szei a &os;
+	alaprendszer&eacute;nek, mivel alapvet&#245;en nagyon sok helyet
+	foglalnak el, &eacute;s legink&aacute;bb olyan &os;
+	felhaszn&aacute;l&oacute;k sz&aacute;m&aacute;ra fontosak, akik
+	folyamatosan a dokument&aacute;ci&oacute;val dolgoznak vagy
+	gyakran friss&iacute;tik azt forr&aacute;sb&oacute;l.</para>
+
+   <para>A feladathoz sz&uuml;ks&eacute;ges &ouml;sszes eszk&ouml;z
+	el&eacute;rhet&#245; a Portgy&#251;jtem&eacute;nyb&#245;l. Ebben
+	a &os; Dokument&aacute;ci&oacute;s Projekt
+	&ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott egy <filename
+	role="package">textproc/docproj</filename> nev&#251; portot,
+	amellyel az eml&iacute;tett programok
+	telep&iacute;t&eacute;s&eacute;t &eacute;s
+	friss&iacute;t&eacute;s&eacute;t igyekezt&eacute;k
+	megk&ouml;nny&iacute;teni.</para>
+
+   <note>
+	<para>Ha nem tartunk ig&eacute;nyt a dokument&aacute;ci&oacute;
+	 &postscript; vagy PDF v&aacute;ltozat&aacute;ra, akkor ehelyett
+	 ink&aacute;bb &eacute;rdemes megfontolnunk a <filename
+	  role="package">textproc/docproj-nojadetex</filename> port
+	 telep&iacute;t&eacute;s&eacute;t. Ebben a v&aacute;ltozatban
+	 a <application>teTeX</application> bet&#251;szed&#245;
+	 rendszer kiv&eacute;tel&eacute;vel az &ouml;sszes
+	 seg&eacute;dprogram megtal&aacute;lhat&oacute;. Mivel a
+	 <application>teTeX</application> &ouml;nmag&aacute;ban nagyon
+	 sok seg&eacute;deszk&ouml;z telep&iacute;t&eacute;s&eacute;t
+	 jelenti, ez&eacute;rt amennyiben a PDF v&aacute;ltozat
+	 t&eacute;nylegesen nem sz&uuml;ks&eacute;ges, &eacute;rdemes
+	 eltekinteni a telep&iacute;t&eacute;s&eacute;t&#245;l.</para>
+   </note>
+
+   <para>A <application>CVSup</application>
+	telep&iacute;t&eacute;s&eacute;vel kapcsolatban pedig
+	r&eacute;szletesebb inform&aacute;ci&oacute;kat a <link
+	 linkend="cvsup">CVSup haszn&aacute;lat&aacute;val</link>
+	foglalkoz&oacute; szakaszban olvashatunk.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="updating-documentation-sources">
+   <title>A dokument&aacute;ci&oacute; forr&aacute;s&aacute;nak
+	friss&iacute;t&eacute;se</title>
+
+   <para>A <filename>/usr/share/examples/cvsup/doc-supfile</filename>
+	konfigur&aacute;ci&oacute;s &aacute;llom&aacute;ny
+	seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel a
+	<application>CVSup</application> k&eacute;pes let&ouml;lteni a
+	dokument&aacute;ci&oacute;
+	forr&aacute;s&aacute;llom&aacute;nyainak legfrissebb
+	p&eacute;ld&aacute;nyait. Itt a friss&iacute;t&eacute;st
+	alap&eacute;rtelmez&eacute;s szerint egy nem l&eacute;tez&#245;
+	g&eacute;pt&#245;l fogjuk k&eacute;rni (mivel ezt
+	k&ouml;telez&#245; kit&ouml;lteni), azonban a &man.cvsup.1;
+	programnak egy parancssori param&eacute;ter
+	seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel megadhatjuk melyik
+	<application>CVSup</application> szerverr&#245;l t&ouml;ltse le
+	a forr&aacute;sokat:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cvsup -h <replaceable>cvsup.FreeBSD.org</replaceable> -g -L 2 /usr/share/examples/cvsup/doc-supfile</userinput></screen>
+
+   <para>Ne felejts&uuml;k el a
+	<replaceable>cvsup.FreeBSD.org</replaceable> hely&eacute;re
+	be&iacute;rni a hozz&aacute;nk f&ouml;ldrajzilag
+	legk&ouml;zelebb elhelyezked&#245;
+	<application>CVSup</application> szervert. Ezek teljes
+	list&aacute;j&aacute;t a <xref linkend="cvsup-mirrors">
+	tartalmazza.</para>
+
+   <para>Egy ideig eltarthat, am&iacute;g el&#245;sz&ouml;r
+	let&ouml;ltj&uuml;k a forr&aacute;sokat. V&aacute;rjuk meg
+	t&uuml;relmesen, am&iacute;g befejez&#245;dik a
+	m&#251;velet.</para>
+
+   <para>K&eacute;s&#245;bb a forr&aacute;sokat ugyanezzel a
+	paranccsal tudjuk friss&iacute;teni. A
+	<application>CVSup</application> ugyanis mindig csak a
+	legut&oacute;bbi futtat&aacute;sa &oacute;ta t&ouml;rt&eacute;nt
+	v&aacute;ltoz&aacute;sokat t&ouml;lti le, ez&eacute;rt
+	k&eacute;s&#245;bb m&aacute;r ez a l&eacute;p&eacute;s
+	jelent&#245;sen felgyorsulhat.</para>
+
+   <para>A forr&aacute;sok let&ouml;lt&eacute;se ut&aacute;n a
+	dokument&aacute;ci&oacute;t p&eacute;ld&aacute;ul az ekkor
+	keletkezett <filename class="directory">/usr/doc</filename>
+	k&ouml;nyvt&aacute;rban tal&aacute;lhat&oacute;
+	<filename>Makefile</filename> haszn&aacute;lat&aacute;val
+	&aacute;ll&iacute;thatjuk el&#245;. Teh&aacute;t miut&aacute;n
+	az <filename>/etc/make.conf</filename> &aacute;llom&aacute;nyban
+	be&aacute;ll&iacute;tottuk a <makevar>SUP_UPDATE</makevar>,
+	<makevar>SUPHOST</makevar> &eacute;s
+	<makevar>DOCSUPFILE</makevar> v&aacute;ltoz&oacute;kat, le
+	tudjuk futtatni a k&ouml;vetkez&#245; parancsot:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/doc</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make update</userinput></screen>
+
+   <para>Az elõbb említett &man.make.1; változók jellemzõ értékei:</para>
+
+   <programlisting>SUP_UPDATE= yes
+SUPHOST?= cvsup.freebsd.org
+DOCSUPFILE?= /usr/share/examples/cvsup/doc-supfile</programlisting>
+
+   <note>
+	<para>Mivel a <makevar>SUPHOST</makevar> &eacute;s a
+	 <makevar>DOCSUPFILE</makevar> v&aacute;ltoz&oacute;k
+	 &eacute;rt&eacute;k&eacute;t a <literal>?=</literal>
+	 szimb&oacute;lummal &aacute;ll&iacute;tottuk be,
+	 lehet&#245;s&eacute;g&uuml;nk van a parancssorb&oacute;l
+	 ezeknek m&aacute;s &eacute;rt&eacute;keket adni. Az
+	 <filename>/etc/make.conf</filename> &aacute;llom&aacute;nyba
+	 &aacute;ltal&aacute;ban &iacute;gy &eacute;rdemes felvenni a
+	 v&aacute;ltoz&oacute;kat, &iacute;gy nem kell minden
+	 alkalommal m&oacute;dos&iacute;tani, amikor valamilyen
+	 &uacute;j be&aacute;ll&iacute;t&aacute;st akarunk
+	 kipr&oacute;b&aacute;lni.</para>
+   </note>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="updating-documentation-options">
+   <title>A dokument&aacute;ci&oacute; k&uuml;l&ouml;nb&ouml;z&#245;
+	be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sai</title>
+
+   <para>A &os; dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;hoz
+	tartoz&oacute;, friss&iacute;t&eacute;st &eacute;s
+	el&#245;&aacute;ll&iacute;t&aacute;st v&eacute;gz&#245;
+	rendszernek van n&eacute;h&aacute;ny olyan
+	be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa, amelyekkel
+	k&eacute;rhetj&uuml;k kiz&aacute;r&oacute;lag csak a
+	dokument&aacute;ci&oacute; egyes r&eacute;szeinek
+	friss&iacute;t&eacute;s&eacute;t vagy bizonyos kimeneti
+	form&aacute;tumok haszn&aacute;lat&aacute;t. Ezek vagy
+	glob&aacute;lisan az <filename>/etc/make.conf</filename>
+	&aacute;llom&aacute;nyban, vagy pedig a parancssorb&oacute;l, a
+	&man.make.1; program param&eacute;terek&eacute;nt
+	adhat&oacute;ak meg.</para>
+
+   <para>&Iacute;zel&iacute;t&#245;&uuml;l n&eacute;h&aacute;ny
+	k&ouml;z&uuml;l&uuml;k:</para>
+
+   <variablelist>
+	<varlistentry>
+	 <term><makevar>DOC_LANG</makevar></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>Az el&#245;&aacute;ll&iacute;tand&oacute; &eacute;s
+	   telep&iacute;tend&#245; nyelv&#251;
+	   dokument&aacute;ci&oacute; felsorol&aacute;sa, teh&aacute;t
+	   p&eacute;ld&aacute;ul csak az angol
+	   dokument&aacute;ci&oacute; eset&eacute;n ez
+	   <literal>en_US.ISO8859-1</literal>.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><makevar>FORMATS</makevar></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>Az el&#245;&aacute;ll&iacute;tand&oacute;
+	   dokument&aacute;ci&oacute; kimeneti form&aacute;tumainak
+	   felsorol&aacute;sa. Itt pillanatnyilag
+	   &eacute;rt&eacute;kk&eacute;nt a <literal>html</literal>,
+	   <literal>html-split</literal>, <literal>txt</literal>,
+	   <literal>ps</literal>, <literal>pdf</literal> &eacute;s
+	   <literal>rtf</literal> jelenhet meg.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+
+	<varlistentry>
+	 <term><makevar>SUPHOST</makevar></term>
+
+	 <listitem>
+	  <para>A friss&iacute;t&eacute;shez haszn&aacute;lt
+	   <application>CVSup</application> szerver
+	   h&aacute;l&oacute;zati neve.</para>
+	 </listitem>
+	</varlistentry>
+   </variablelist>
+
+   <para>A folyamathoz kapcsol&oacute;d&oacute;an tov&aacute;bbi
+	rendszerszint&#251; &man.make.1; v&aacute;ltoz&oacute;kr&oacute;l
+	a &man.make.conf.5; man oldalon olvashatunk.</para>
+
+   <para>A &os; dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;nak
+	el&#245;&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;&eacute;rt
+	felel&#245;s rendszerben haszn&aacute;lhat&oacute; &man.make.1;
+	tov&aacute;bbi v&aacute;ltoz&oacute;k
+	bemutat&aacute;s&aacute;val kapcsolatban pedig olvassuk el az
+	<ulink url="&url.doc.langbase;/books/fdp-primer">A &os;
+	 Dokument&aacute;ci&oacute;s Projekt ir&aacute;nyelvei
+	 kezd&#245;knek</ulink> c&iacute;m&#251; k&ouml;nyvet.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2 id="updating-installed-documentation">
+   <title>A &os; dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;nak

>>> TRUNCATED FOR MAIL (1000 lines) <<<


More information about the p4-projects mailing list