PERFORCE change 155558 for review

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Thu Jan 1 17:03:17 UTC 2009


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=155558

Change 155558 by remko at remko_nakur on 2009/01/01 17:03:06

	Basic review of style for the new translated chapter.

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml#5 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/filesystems/chapter.sgml#5 (text+ko) ====

@@ -30,8 +30,10 @@
   <title>Overzicht</title>
 
   <indexterm><primary>Bestandssystemen</primary></indexterm>
+
   <indexterm>
    <primary>Ondersteuning bestandssystemen</primary>
+
    <see>Bestandssystemen</see>
   </indexterm>
 
@@ -155,16 +157,16 @@
 	<title>Geheugen</title>
 
 	<para>De totale hoeveelheid systeemgeheugen dient minstens
-	&eacute;&eacute;n gigabyte te zijn, maar twee gigabytes of meer
-	wordt aanbevolen. In alle voorbeelden hier heeft het systeem
-	&eacute;&eacute;n gigabyte geheugen, met verschillende andere
-	afstelmechanismen in werking.</para>
+	 &eacute;&eacute;n gigabyte te zijn, maar twee gigabytes of meer
+	 wordt aanbevolen. In alle voorbeelden hier heeft het systeem
+	 &eacute;&eacute;n gigabyte geheugen, met verschillende andere
+	 afstelmechanismen in werking.</para>
 
 	<para>Sommigen hebben succes gehad met minder dan een
-	gigabyte geheugen, maar met een dergelijke, beperkte
-	hoeveelheid geheugen is de kans groot dat onder zware
-	belasting een kernelpanic in &os; op zal treden door uitputting
-	van het geheugen.</para>
+	 gigabyte geheugen, maar met een dergelijke, beperkte
+	 hoeveelheid geheugen is de kans groot dat onder zware
+	 belasting een kernelpanic in &os; op zal treden door uitputting
+	 van het geheugen.</para>
    </sect3>
 
    <sect3>
@@ -198,12 +200,12 @@
 	<title>Loader tunables</title>
 
 	<para>De <devicename>kmem</devicename> adresruimte dient te
-	worden vergroot op alle &os; architecturen. Op het
-	testsysteem met &eacute;&eacute;n gigabyte fysiek geheugen werd
-	succes behaald met de volgende opties, die in het bestand
-	<filename>/boot/loader.conf</filename> geplaatst dienen te
-	worden, waarna het systeem opnieuw moet worden
-	opgestart:</para>
+	 worden vergroot op alle &os; architecturen. Op het
+	 testsysteem met &eacute;&eacute;n gigabyte fysiek geheugen werd
+	 succes behaald met de volgende opties, die in het bestand
+	 <filename>/boot/loader.conf</filename> geplaatst dienen te
+	 worden, waarna het systeem opnieuw moet worden
+	 opgestart:</para>
 
 	<programlisting>vm.kmem_slze="330M"
 vm.kmem_size_max="330M"
@@ -221,9 +223,9 @@
    <title>Gebruik maken van <acronym>ZFS</acronym></title>
 
    <para>Er is een opstartmechanisme dat &os; in staat stelt om
-   <acronym>ZFS</acronym> pools te mounten tijdens initialisatie van
-   het systeem. Voer de volgende commando's uit om dit in te
-   stellen:</para>
+	<acronym>ZFS</acronym> pools te mounten tijdens initialisatie van
+	het systeem. Voer de volgende commando's uit om dit in te
+	stellen:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>echo 'zfs_enable="YES"' &gt;&gt; /etc/rc.conf</userinput>
 &prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/zfs start</userinput></screen>
@@ -248,7 +250,7 @@
 	<screen>&prompt.root; <userinput>zpool create example /dev/da0</userinput></screen>
 
 	<para>Bestudeer de uitvoer van het commando
-	<command>df</command> om de nieuwe pool te zien:</para>
+	 <command>df</command> om de nieuwe pool te zien:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>df</userinput>
 Filesystem 1K-blocks  Used  Avail Capacity Mounted on
@@ -274,25 +276,25 @@
 -rw-r--r--  1 root wheel  0 Aug 29 23:15 testfile</screen>
 
 	<para>Helaas benut deze pool nog geen
-	<acronym>ZFS</acronym>-mogelijkheden. Maak een bestandssysteem
-	aan op deze pool en activeer er compressie op:</para>
+	 <acronym>ZFS</acronym>-mogelijkheden. Maak een bestandssysteem
+	 aan op deze pool en activeer er compressie op:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>zfs create example/compressed</userinput>
 &prompt.root; <userinput>zfs set compression=gzip example/compressed</userinput></screen>
 
 	<para><literal>example/compressed</literal> is nu een
-	gecomprimeerd <acronym>ZFS</acronym>-bestandssysteem. Probeer
-	er een paar grote bestanden naartoe te kopi&euml;ren door ze
-	naar <filename class="directory">/example/compressed</filename>
-	te kopi&euml;ren.</para>
+	 gecomprimeerd <acronym>ZFS</acronym>-bestandssysteem. Probeer
+	 er een paar grote bestanden naartoe te kopi&euml;ren door ze
+	 naar <filename class="directory">/example/compressed</filename>
+	 te kopi&euml;ren.</para>
 
 	<para>De compressie kan nu worden uitgeschakeld met:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>zfs set compression=off example/compressed</userinput></screen>
 
 	<para>Voer het volgende commando uit om het bestandssysteem te
-	unmounten, en controleer dat daarna met
-	<command>df</command>:</para>
+	 unmounten, en controleer dat daarna met
+	 <command>df</command>:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>zfs umount example/compressed</userinput>
 &prompt.root; <userinput>df</userinput>
@@ -303,8 +305,8 @@
 example   17547008    0 17547008   0%  /example</screen>
 
 	<para>Mount het bestandssysteem opnieuw om het weer
-	toegankelijk te maken en controleer met
-	<command>df</command>:</para>
+	 toegankelijk te maken en controleer met
+	 <command>df</command>:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>zfs mount example/compressed</userinput>
 &prompt.root; <userinput>df</userinput>
@@ -316,7 +318,7 @@
 example/compressed 17547008    0 17547008   0%  /example/compressed</screen>
 
 	<para>De pool en het bestandssysteem zijn ook zichtbaar in de
-	uitvoer van <command>mount</command>:</para>
+	 uitvoer van <command>mount</command>:</para>
 
 	<screen>&prompt.root; <userinput>mount</userinput>
 /dev/ad0s1a on / (ufs, local)


More information about the p4-projects mailing list