PERFORCE change 141854 for review

Remko Lodder remko at FreeBSD.org
Mon May 19 12:09:38 UTC 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=141854

Change 141854 by remko at remko_macosx on 2008/05/19 12:09:13

	Audit chapter WIP,
	Translated in the plane from BSDCan
	Facilitated by:	Snow B.V

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/audit/chapter.sgml#3 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/audit/chapter.sgml#3 (text+ko) ====

@@ -1,20 +1,9 @@
 <!--
-   The FreeBSD Dutch Documentation Project
-
-   $FreeBSD: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/audit/chapter.sgml,v 1.1 2005/08/22 21:11:57 remko Exp $
-   $FreeBSDnl: nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/audit/chapter.sgml,v 1.2 2005/08/15 20:23:13 siebrand Exp $
-   Gebaseerd op: 1.5
+   The FreeBSD Documentation Project
+   $FreeBSD: doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/audit/chapter.sgml,v 1.33 2008/01/22 11:07:11 brueffer Exp $
 -->
 
-<!--
-This version of the document assumes that the Audit system needs to be 
-installed as part of the trustedbsd/audit project. When/if audit becomes
-part of FreeBSD proper, then these sections should be removed, or at least
-reworded. The sections in question are marked with 'PROTOTYPE' labels in
-commentary.
--->
-
-<!-- Need more documenation on praudit, audtreduce, etc. Plus more info
+<!-- Need more documentation on praudit, auditreduce, etc. Plus more info
 on the triggers from the kernel (log rotation, out of space, etc).
 And the /dev/audit special file if we choose to support that. Could use
 some coverage of integrating MAC with Event auditing and perhaps discussion
@@ -29,79 +18,743 @@
 	<surname>Rhodes</surname>
 	<contrib>Written by </contrib>
    </author>
+   <author>
+	<firstname>Robert</firstname>
+	<surname>Watson</surname>
+   </author>
   </authorgroup>
   <authorgroup>
    <author>
-	<firstname>Siebrand</firstname>
-	<surname>Mazeland</surname>
+	<firstname>Remko</firstname>
+	<surname>Lodder</surname>
 	<contrib>Vertaald door </contrib>
    </author>
   </authorgroup>
  </chapterinfo>
 
- <title>Kernelgebeurtenissen auditen</title>
+ <title>Security Event Auditing</title>
 
  <sect1 id="audit-synopsis">
-  <title>* Overzicht</title>
+  <title>Overzicht</title>
 
   <indexterm><primary>AUDIT</primary></indexterm>
-
   <indexterm>
-   <primary>kernelgebeurtenissen auditen</primary>
-
+   <primary>Security Event Auditing</primary>
    <see>MAC</see>
   </indexterm>
 
-  <para>Wordt vertaald</para>
+  <para>&os;&nbsp;6.2 en later heeft ondersteuning voor diepgaande
+   beveiligings evenementen auditing. Evenement auditing maakt
+   het mogelijk dat er diepgaande en configureerbare logging van
+   een variateit aan beveiligings-gerelateerde systeem evenementen,
+   waaronder logins, configuratie wijzigingen, bestands- en
+   netwerk toegang. Deze log regels kunnen erg belangrijk
+   zijn voor live systeem monitoring, intrusion detection en
+   postmortem analyse. &os; implementeert &sum;'s gepubliceerde
+   <acronym>BSM</acronym> API en bestandsformaat en uitwisselbaar
+   met zowel &sun;'s &solaris; en &apple;'s &macos; X audit
+   implementaties.</para>
+
+  <para>Dit hoofdstuk richt zich op de installatie en configuratie van
+   evenement auditing. Het legt audit policies uit en levert
+   voorbeelden van audit configuraties.</para>
+
+  <para>Na het lezen van dit hoofdstuk weet de lezer:</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>Wat evenement auditing is en hoe het werkt.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Hoe evenement auditing geconfigureerd kan worden voor
+	 &os; voor gebruikers en processen.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Hoe de audittrail bekeken kan worden door gebruik te maken
+	 van de audit reduction en onderzoek programma's.</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+
+  <para>Voordat verder gegaan wordt moet het volgende gedaan worden:</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para>&unix; en &os; basishandelingen begrijpen
+	 (<xref linkend="basics">).</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Bekend zijn met de basishandelingen van kernel
+	 configuratie/compilatie
+	 (<xref linkend="kernelconfig">).</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para>Bekend zijn met beveiliging en hoe dat relateert aan
+	 &os; (<xref linkend="security">).</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+
+  <warning>
+   <para>De audit faciliteiten in &os; 6.<replaceable>X</replaceable>
+	zijn experimenteel en het gebruik in productie zou alleen moeten
+	gebeuren na zorgvuldig onderzoek van de risico's van het in
+	gebruik nemen van experimentele software. Bekende limitaties
+	zijn dat niet alle beveiligings-relevante systeem evenementen
+	geaudit kunnen worden en dat sommige login mechanismes, zoals
+	X11 gebaseerde display managers en derde partij programma's
+	geen goede ondersteuning bieden voor het auditen van gebruiker
+	login sessies.</para>
+  </warning>
+
+  <warning>
+   <para>De beveiligings evenement auditing faciliteit is in staat om
+	erg gedetailleerde logs van systeem activiteiten op een druk
+	systeem te genereren, trial bestand data kan erg groot worden
+	wanneer er erg precieze details worden gevraagd, wat enkele
+	gigabytes per week kan overschrijden in sommige configuraties.
+	Administrators moeten goed overwegen genoeg diskruimte te alloceren
+	aan grote audit configuraties. Bijvoorbeeld het kan gewenst zijn
+	om een volledig bestandsysteem aan <filename>/var/audit</filename>
+	toe te wijzen zo dat andere bestandssystemen niet geraakt worden
+	als het audit bestandssysteem vol raakt.</para>
+  </warning>
+
  </sect1>
 
  <sect1 id="audit-inline-glossary">
-  <title>* Sleutelbegrippen - Woordenlijst</title>
+  <title>Sleutelwoorden in dit hoofdstuk</title>
+
+  <para>Voordat dit hoofdstuk gelezen kan worden, moeten er een
+   aantal audit gerelateerde termenen uitgelegd worden:</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para><emphasis>evenement</emphasis>: Een auditbaar evenement is
+	 elk evenement dat geloogged kan worden door het audit subsysteem.
+	 Voorbeelden van beveiligings gerelateerde evenementen zijn het
+	 cree&euml;ren van een bestand, het opzetten van een netwerk
+	 verbinding, of van een gebruiker die inlogged. Evenementen
+	 zijn ofwel <quote>attributable</quote> wat betekend dat ze
+	 getraceerd kunnen worden naar een geauthoriseerde gebruiker, of
+	 <quote>non-attributable</quote> als dat niet mogelijk is.
+	 Voorbeelden van non-attributable evenementen zijn elk evenement
+	 dat gebeurd voordat authorisatie plaatsvind in het login proces,
+	 zoals verkeerde paswoord pogingen.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+    <para><emphasis>class</emphasis>: Evenement klassen zijn benoemde
+	 sets van gerelateerde evenementen en worden gebruikt in
+	 selectie expressies. Veel gebruikte klassen van evenementen zijn
+	 <quote>bestands creatie</quote> (fc), <quote>exec</quote> (ex) en
+	 <quote>login_logout</quote> (lo).</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><emphasis>record</emphasis>: Een record is een audit log
+	 regel die het beveiligings evenement beschrijft. Records
+	 bevatten een record evenement type, informatie over het onderwerp
+	 (gebruiker) welke de actie uitvoerd, de datum en de tijd,
+	 informatie over elke objecten of argumenten, en een succes of
+	 faal conditie.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><emphasis>trail</emphasis>: Een audit trial, of log
+	 bestand bestaat uit een serie van audit records welke
+	 beveiligings evenementen beschrijven. Meestal lopen deze
+	 trials in chronologische orde, gebaseerd op de tijd dat
+	 het evenement optrad. Alleen geauthoriseerde processen
+	 mogen records toevoegen aan de audit trial.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><emphasis>selection expression</emphasis>: Een selectie
+	 expressie is een string welke een lijst bevat van prefixes
+	 en audit evenement klasse namen overeenkomen met evenementen.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><emphasis>preselection</emphasis>: Het proces waarbij het
+	 systeem bepaald welke evenementen interessant zijn voor de
+	 administrator, zodat wordt voorkomen dat er audit records worden
+	 gegenereerd voor evenementen die niet interessant zijn. De
+	 <quote>preselection</quote> configuratie gebruikt een serie van
+	 selectie expressies om te identificeren welke klassen van
+	 evenementen van toepassing zijn op gebruikers en globale
+	 instellingen voor zowel geauthoriseerde als ongeauthoriseerde
+	 processen.</para>
+   </listitem>
 
-  <para>Wordt vertaald</para>
+   <listitem>
+	<para><emphasis>reduction</emphasis>: Het proces waarbij records
+	 van bestaande audit trials worden geselecteerd voor bewaring,
+	 printen of analyse. Ook is dit het proces waarbij ongewenste
+	 audit records worden verwijderd uit het audit trail. Door gebruik
+	 te maken van reduction kunnen administrators policies implementeren
+	 die het bewaren van audit data verzorgen. Bijvoorbeeld gedetailleerde
+	 audit trails kunnen &euml;&euml;n maand bewaard worden maar erna
+	 worden trails gereduceerd zodat alleen login informatie bewaard
+	 worden voor archief redenen.</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
  </sect1>
 
  <sect1 id="audit-install">
-  <title>* Auditondersteuning installeren</title>
+  <title>Installeren van audit ondersteuning.</title>
+
+  <para>Gebruikers ruimte ondersteuning voor evenement auditing wordt
+   ge&iuml;nstalleerd als onderdeel van het basis &os; besturings systeem.
+   In &os;&nbsp;7.0 en later wordt kernel ondersteuning voor evenement
+   auditing standaard meegenomen tijdens compliatie. In &os;&nbsp;6.<replaceable>X</replaceable>,
+   moet ondersteuning expliciet in de kernel gecompileerd worden door
+   de volgende regels toe te voegen aan het kernel configuratie bestand:</para>
+
+  <programlisting>options	AUDIT</programlisting>
+
+  <para>Bouw en herinstalleer de kernel volgens het normale
+   proces zoals beschreven in <xref linkend="kernelconfig">.</para>
+
+  <para>Zodra een audit ondersteunende kernel is gebouwd en ge&iuml;nstalleerd,
+   en opgestart kan de audit daemon aangezet worden door de volgende regel
+   an &man.rc.conf.5; toe te voegen:</para>.
+   
+  <programlisting>auditd_enable="YES"</programlisting>
+
+  <para>Audit ondersteuning moet daarna aangezet worden door een herstart
+   of door het handmatig starten van de audit daemon:</para>
 
-  <para>Wordt vertaald</para>
+  <programlisting>/etc/rc.d/auditd start</programlisting>
  </sect1>
 
  <sect1 id="audit-config">
-  <title>* Auditen instellen</title>
+  <title>Audit Configuratie</title>
+
+  <para>Alle configuratie bestanden voor beveiligings audit kunnen
+   worden gevonden in
+   <filename class="directory">/etc/security</filename>. De volgende
+   bestanden moeten aanwezig zijn voor de audit daemon wordt gestart:</para>
+
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+	<para><filename>audit_class</filename> - Bevat de definities
+	 van de audit klasses.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>audit_control</filename> - Controleert aspecten
+	 van het audit subsysteem, zoals de standaard audit klassen,
+	 minimale hoeveelheid diskruimte die moet overblijven op de
+	 audit log schijf, de maximale audit trail grootte, etc.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>audit_event</filename> - Tekst namen en
+	 beschrijvingen van systeem audit evenementen, evenals een
+	 lijst van klassen waarin elk evenement zich bevind.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>audit_user</filename> - Gebruiker specifieke
+	 audit benodigdheden welke gecombieerd worden met de globale
+	 standaarden tijdens het inloggen.</para>
+   </listitem>
+
+   <listitem>
+	<para><filename>audit_warn</filename> - Een bewerkbaar shell
+	 script gebruikt door de <application>auditd</application> welke
+	 waarschuwings berichten genereert in bijzondere situaties zoals
+	 wanneer de ruimte voor audit records weinig is of wanneer het
+	 audit trail bestand is geroteerd.</para>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+
+  <warning>
+   <para>Audit configuratie bestanden moeten voorzichtig worden
+	bewerkt en onderhouden, omdat fouten in de configuratie kunnen
+	resulteren in het foutief loggen van evenementen.</para>
+  </warning>
 
   <sect2>
-   <title>* Auditen bestandssyntaxis</title>
+   <title>Evenement selectie expressies</title>
+
+   <para>Selectie expressies worden gebruikt op een aantal plaatsen
+	in de audit configuratie om te bepalen welke evenementen er
+	geaudit moeten worden. Expressies bevatten een lijst van
+	evenement klassen welke gelijk zijn aan een prefix welke aangeeft
+	of het gelijke records geaccepteerd moeten worden of genegeerd
+	en optioneel om aan te geven of de regel is bedoeld om succesvolle
+	of mislukte operaties te matchen. Selectie expressies worden
+	gevalueerd van links naar rechts en twee expressies worden
+	gecombineerd door de &euml;&euml;n aan de ander toe te voegen.</para>
+
+   <para>De volgende lijst bevat de standaard audit evenement klassen
+	welke aanwezig zijn in het <filename>audit_class</filename>
+	bestand:</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para><literal>all</literal> - <emphasis>all</emphasis> - Matched alle
+	  evenement klasses.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>ad</literal> - <emphasis>administrative</emphasis>
+	  - Administratieve acties welke uitgevoerd worden op het gehele
+	  systeem.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>ap</literal> - <emphasis>application</emphasis> -
+	  Applicatie gedefinieerde acties.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>cl</literal> - <emphasis>file close</emphasis> -
+	  Audit aanroepen naar de <function>close</function> systeem
+	  aanroep.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>ex</literal> - <emphasis>exec</emphasis> - Audit
+	  programma uitvoer. Het auditen van command line argumenten en
+	  omgevings variabelen wordt gecontroleerd via 
+	  &man.audit.control.5; door gebruik te maken van de
+	  <literal>argv</literal> en <literal>envv</literal> parameters
+	  in de <literal>policy</literal> setting.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>fa</literal> - <emphasis>file attribute access</emphasis>
+	  - Audit de toeging van object attributen zoals &man.stat.1;,
+	  &man.pathconf.2; en gelijkwaardige evenementen.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>fc</literal> - <emphasis>file create</emphasis>
+	  - Audit evenementen waar een bestand wordt gecreeerd als
+	  resultaat.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>fd</literal> - <emphasis>file delete</emphasis>
+	  - Audit evenementen waarbij bestanden verwijderd worden.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>fm</literal> - <emphasis>file attribute modify</emphasis>
+	  - Audit evententen waarbij bestands attributen wijzigingen
+	  plaatsvinden zoals bij &man.chown.8;, &man.chflags.1;, &man.flock.2;,
+	  etc.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>fr</literal> - <emphasis>file read</emphasis>
+	  - Audit evenementen waarbij data wordt gelezen, bestanden
+	  worden geopend voor lezen etc.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>fw</literal> - <emphasis>file write</emphasis> -
+	  Audit evenementen waarbij data wordt geschreven, bestanden
+	  worden geschreven of gewijzigd, etc.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>io</literal> - <emphasis>ioctl</emphasis> - Audit
+	  het gebruik van de &man.ioctl.2; systeem aanroep.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>ip</literal> - <emphasis>ipc</emphasis> - Audit
+	  verschillende vormen van Inter-Process Communication, zoals
+	  POSIX pipes en System V <acronym>IPC</acronym> operaties.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>lo</literal> - <emphasis>login_logout</emphasis> -
+	  Audit &man.login.1; en &man.logout.1; evenementen die plaatsvinden
+	  op het systeem.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>na</literal> - <emphasis>non attributable</emphasis> -
+	  Audit non-attributable evenementen.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>no</literal> - <emphasis>invalid class</emphasis> -
+	  Matched geen audit evenement.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>nt</literal> - <emphasis>network</emphasis> -
+	  Audit evenementen die gerelateerd zijn aan netwerk acties
+	  zoals &man.connect.2; en &man.accept.2;.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>ot</literal> - <emphasis>other</emphasis> -
+	  Audit diverse evenementen.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>pc</literal> - <emphasis>process</emphasis> -
+	  Audit process operaties zoals &man.exec.3; en &man.exit.3;</para>
+	</listitem>
+
+   </itemizedlist>
+
+   <para>Deze audit evenement klassen kunnen veranderd worden door het
+	wijzigingen van de <filename>audit_class</filename> en
+	<filename>audit_event</filename> configuratie bestanden.</para>
+
+   <para>Elke audit klasse in de lijst wordt gecombineerd met een
+	voorzetsel welke aangeeft of er succesvolle of mislukte operaties
+	hebben plaatsgevonden en of de regel wordt toegevoegd of verwijderd
+	van het matchen van de klasse en het type.</para>
+
+   <itemizedlist>
+	<listitem>
+	 <para>(none) Audit zowel succesvolle als mislukte infomratie van
+	  het evenement.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>+</literal> Audit succesvolle evenementen in deze klasse.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>-</literal> Audit mislukte evenementen in deze klasse.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>^</literal> Audit geen enkele succesvolle of mislukte evenementen
+	  in deze klasse.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>^+</literal> Audit geen succesvolle evenementen in deze klasse.</para>
+	</listitem>
+
+	<listitem>
+	 <para><literal>^-</literal> Audit geen mislukte evenementen in deze klasse.</para>
+	</listitem>
+
+   </itemizedlist>
+
+   <para> de volgende voorbeeld selectie strings selecteren zowel succesvolle als
+	mislukte login/logout evenementen, maar alleen succesvolle uitvoer evenementen:</para>
 
-   <para>Wordt vertaald</para>
+   <programlisting>lo,+ex</programlisting>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>* Instellingenbestanden</title>
+   <title>Configuratie bestanden</title>
+
+   <para>In de meeste gevallen moet een administrator twee bestanden wijzigingen
+	wanneer het audit systeem wordt geconfigureerd:
+	<filename>audit_control</filename> en <filename>audit_user</filename>.
+	Het eerste controleert systeem brede audit eigenschappen en policies, het
+	tweede kan gebruikt worden om diepgaande auditing per gebruiker uit te
+	voeren.</para>
 
    <sect3 id="audit-auditcontrol">
-	<title>* Bestand <filename>audit_control</filename></title>
+    <title>Het <filename>audit_control</filename> bestand</title>
+
+	<para>Het <filename>audit_control</filename> bestand specificeert
+	 een aantal standaarden van het audit subsysteem. Als de inhoud
+	 bekeken wordt van dit bestand is het volgende te zien:</para>
+
+	<programlisting>dir:/var/audit
+flags:lo
+minfree:20
+naflags:lo
+policy:cnt
+filesz:0</programlisting>
+
+	<para>De <option>dir</option> optie wordt gebruikt om &euml;&euml;n
+	 of meerdere directories te specificeren die gebruikt worden voor
+	 de opslag van audit logs. Als er meer dan &euml;&euml;n directory
+	 wordt gespecificeerd, worden ze op volgorde gebruikt naarmate ze
+	 gevuld worden. Het is standaard dat audit geconfigureerd wordt
+	 dat audit logs worden bewaard op een eigen bestandssysteem, om te
+	 voorkomen dat het audit subsysteem en andere subsystemen met elkaar
+	 botsen als het bestandssysteem volraakt.</para>
+
+	<para>Het <option>flags</option> veld stelt de systeem brede standaard
+	 preselection maskers voor attributable evenementen in. In het
+	 voorbeeld boven worden succesvolle en mislukte login en logout
+	 evenementen geaudit voor alle gebruikers.</para>
+
+	<para>De <option>minfree</option> optie definieerd het minimale
+	 percentage aan vrije ruimte voor dit bestandssysteem waar de
+	 audit trails worden opgeslagen. Wanneer deze limiet wordt
+	 overschreven wordt er een waarschuwing gegenereerd. In het
+	 bovenstaande voorbeeld wordt de minimale vrije ruimte ingesteld
+	 op 20 procent.</para>
+
+	<para>De<option>naflags</option> optie specificeerd audit klasses
+	 welke geaudit moeten worden voor non-attributed evenementen zoals
+	 het login proces en voor systeem daemons.</para>
+
+	<para>De<option>policy</option> optie specificeert een komma
+	 gescheiden lijst van policy vlaggen welke diverse aspecten
+	 van het audit proces beheren. De standaard <literal>cnt</literal>
+	 vlag geeft aan dat het systeem moet blijven draaien ook al treden
+	 er audit fouten op (Deze vlag wordt sterk aangeraden). Een andere veel
+	 gebruikte vlag is <literal>argv</literal>, wat het mogelijk maakt om
+	 command line argumenten aan de &man.execve.2; systeem aanroep te auditen
+	 als onderdeel van het uitvoeren van commando's.</para>
 
-	<para>Wordt vertaald</para>
+	<para>De <option>filesz</option> optie specificeert de maximale
+	 grootte in bytes hoeveel een audit trail bestand mag groeien
+	 voordat het automatisch getermineerd en geroteerd wordt. De
+	 standaard, 9, schakelt automatische log rotatie uit. Als de
+	 gevraagde bestands grootte niet nul is en onder de minimale
+	 512k, wordt de optie genegeerd en wordt er een log bericht
+	 gegenereerd.</para>
    </sect3>
 
    <sect3 id="audit-audituser">
-	<title>* Bestand <filename>audit_user</filename></title>
+	<title>Het <filename>audit_user</filename> bestand</title>
+
+	<para>Het <filename>audit_user</filename> bestand staat de
+	 administrator toe om verdere audit benodigdheden te
+	 specificeren voor gebruikers. Elke regel configureert
+	 auditing voor een gebruiker via twee velden, het eerste is het
+	 <literal>alwaysaudit</literal> veld, welke een set van
+	 evenementen specificeert welke altijd moet worden geaudit voor de
+	 gebruiker, en de tweede is het <literal>neveraudit</literal> veld,
+	 welke een set van evenementen specificeerd die nooit geaudit moeten
+	 worden voor de gebruiker.</para>
+
+	<para>Het volgende voorbeeld <filename>audit_user</filename> bestand
+	 audit login/logout evenementen en succesvolle commando uitvoer voor
+	 de <username>root</username> gebruiker, en audit bestands creatie
+	 en succesvolle commando uitvoer voor de <username>www</username>
+	 gebruiker. Als dit gebruikt wordt met het voorbeeld
+	 <filename>audit_control</filename> bestand hierboven, is de
+	 <username>root</username> regel dubbelop en zullen login/logout
+	 evenementen ook worden geaudit voor de <username>www</username>
+	 gebruiker.</para>
+
+	<programlisting>root:lo,+ex:no
+www:fc,+ex:no</programlisting>
 
-	<para>Wordt vertaald</para>
    </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 id="audit-administration">
-  <title>* Gebeurtenisaudit beheer</title>
+  <title>Het audit subsysteem beheren.</title>
+
+  <sect2>
+   <title>Audit trails inzien</title>
+
+   <para>Audit trails worden opgeslagen in het BSM binaire formaat, dus
+	ondersteuning programma's moeten worden gebruikt om de informatie
+	te wijzigen of converteren naar tekst. Het &man.praudit.1; commando
+	converteert trail bestanden naar een simpel tekst formaat; het
+	&man.auditreduce.1; commando kan gebruikt worden om de audit trail
+	te reduceren voor analyse, archivering of voor het printen.
+	<command>auditreduce</command> ondersteund een variateit van
+	selectie parameters, zoals evenement type, evenement klasse,
+	gebruiker, datum of tijd van het evenement en het bestandspad
+	of object dat gebruikt wordt.</para>
+
+   <para>Bijvoorbeeld, het <command>praudit</command> programma zal een
+	dump maken van de volledige inhoud van een gespecificeerd audit
+	log bestand in normale tekst:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>praudit /var/audit/AUDITFILE</userinput></screen>
+
+   <para>Waar <filename><replaceable>AUDITFILE</replaceable></filename> het audit bestand
+	is dat gedumpt moet worden.</para>
+
+   <para>Audit trails bestaan uit een serie van audit records die gevormd
+	worden door tokens, welke <command>praudit</command> sequentieel print
+	&euml;&euml;n per regel. Elke token is van een specifiek type, zoals
+	een <literal>header</literal> welke de audit record header bevat, of
+	<literal>path</literal> welke het bestandspad bevat van een lookup.
+	Het volgende is een voorbeeld van een <literal>execve</literal>
+	evenement:</para>
+
+   <programlisting>header,133,10,execve(2),0,Mon Sep 25 15:58:03 2006, + 384 msec
+exec arg,finger,doug
+path,/usr/bin/finger
+attribute,555,root,wheel,90,24918,104944
+subject,robert,root,wheel,root,wheel,38439,38032,42086,128.232.9.100
+return,success,0
+trailer,133</programlisting>
+
+   <para>Deze audit representeert een succesvolle
+	<literal>execve</literal> aanroep, waarbij het commando
+	<literal>finger doug</literal> is aangeroepen. Het argument token
+	bevat beide behandelde command line gepresendeerd door de shell
+	aan de kernel. Het <literal>path</literal> token bevat het
+	pad naar het uitvoere bestand zoals opgezocht door de kernel.
+	Het <literal>attribute<literal> token beschrijft de binary en om
+	precies te zijn bevat het de bestands mode welke gebruikt kan worden
+	om te zien of het bestand setuid was. Het <literal>subject</literal>
+	token beschrijft het onderwerp proces en bevat sequentieel het
+	audit gebruikers ID, effectieve gebruikers ID en groep ID, echte
+	gebruikers ID, groep ID, proces ID, sessie ID, port ID en login
+	adres. Let op dat het audit gebruikers ID en het echte gebruikers
+	ID van elkaar verschillen omdat de gebruiker <username>robert</username>
+	gewisseld is naar de <username>root</username> gebruiker voordat het
+	commando werd uitgevoerd, maar dat het geaudit wordt als de originele
+	geauthoriseerde gebruiker. Als laatste wordt de <literal>return</literal>
+	token gebruikt om aan te geven dat er een succesvolle uitvoer is geweest
+	en <literal>trailer</literal> geeft het einde aan van het record.</para>
+
+   <para>In &os; 6.3 en later ondersteund <command>praudit</command> ook
+	een XML output formaat, welke geselecteerd kan worden door gebruik te
+	maken van het <option>x</option> argument.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Het reduceren van audit trails</title>
+
+   <para>Omdat audit logs erg groot kunnen zijn, zal de administrator
+	waarschijnlijk een subset van records willen selecteren om te
+	gebruiken, zoals records die gekoppeld zijn aan een specifieke
+	gebruiker:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>auditreduce -u trhodes /var/audit/AUDITFILE | praudit</userinput></screen>
+
+   <para>Dit selecteert alle audit records die geprduceert zijn
+	voor de gebruiker <username>trhodes</username> die opgeslagen
+	is in het <filename><replaceable>AUDITFILE</replaceable></filename>
+	bestand.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Delegeren van audit onderzoek rechten</title>
+
+   <para>Leden van de <groupname>audit</groupname> groep krijgen
+	permissie om de audit trails te lezen in
+	<filename>/var/audit</filename>; standaard is deze groep leeg en
+	kan alleen de <username>root</username> gebruiker deze
+	audit trails lezen. Gebrukers kunnen toegevoegd worden aan de
+	<groupname>audit</groupname> groep zodat onderzoek rechten kunnen
+	worden gedelegeerd aan de geruiker. Omdat de mogelijkheid van het
+	inzien van audit log inhoud significante inzicht kan geven in het
+	gedrag van gebruikers en processen, wordt het aangeraden dat de
+	delagatie van onderzoek rechten wordt uitgevoerd met zorg.</para>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Live monitoren door gebruik van audit pipes</title>
+
+   <para>Audit pipes zijn gecloonde pseudo-devices in het device
+	bestands systeem, welke applicaties toestaat om een tap te plaatsen
+	in de live audit record stream. Dit is primair interessant voor
+	schrijvers van intrusion detection en systeem monitoring applicaties.
+	Echter, voor een administrator is het audit pipe device een makkelijke
+	manier om live monitoring toe te staan zonder dat er problemen kunnen
+	ontstaan met het eigenaarschap van het audit trail bestand, of dat
+	een log rotatie de evenementen stroom in de weg zit. Om de live
+	audit evenementen stroom te kunnen inzien is het volgende commando
+	benodigd:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>praudit /dev/auditpipe</userinput></screen>
+
+   <para>Standaard zijn de audit pipe device nodes alleen toegankelijk voor
+	de <username>root</username> gebruiker. Om deze toegankelijk te maken
+	voor leden van de <groupname>audit</groupname> groep, moet een
+	<literal<devfs</literal> regel toegevoegd worden aan het
+	<filename>devfs.rules</filename> bestand:</para>
+
+   <programlisting>add path 'auditpipe*' mode 0440 group audit</programlisting>
+
+   <para>Zie &man.devfs.rules.5; voor meer informatie over het configureren
+	van het devfs bestands systeem.</para>
+
+   <warning>
+	<para>Het is makkelijk om audit evenement terugkoppeling cyclussen
+	 te cree&euml;ren, waarbij het tonen van elk audit evenement
+	 resulteert in het genereren van nog meer audit evenementen.
+	 Bijvoorbeeld, als alle netwerk I/O wordt geaudit en
+	 &man.praudit.1; wordt gestart vanuit een SSH sessie, wordt er
+	 een grote continue stroom aan audit evenementen gegenereert doordat
+	 elk getoond evenement een nieuw evenement genereert. Het is
+	 verstandig om <command>praudit</command> te draaien op een
+	 audit pipe device voor sessies zonder diepgaande I/O auditing
+	 om te voorkomen dat dit gebeurd.</para>
+   </warning>
+  </sect2>
+
+  <sect2>
+   <title>Het roteren van audit trail bestanden</title>
+
+   <para>Audit trails worden alleen beschreven door de kernel en alleen
+	gemanaged door de audit daemon, <application>auditd</application>.
+	Administrators moeten &man.newsyslog.conf.5; of andere programma's
+	niet gebruiken om direct audit logs te roteren. In plaats daarvan
+	kan het <command>audit</comman> management programma gebruikt worden
+	om auditing te stoppen, het audit systeem te herconfigureren en
+	log rotatie uit te voeren. Het volgende commando zorgt ervoor dat de
+	audit daemon een nieuwe audit log maakt, en de kernel een signaal
+	stuurt om het nieuwe logbestand te gebruiken. Het oude logbestand
+	wordt getermineerd en hernoemd, en vanaf dan kan het gemanipuleerd
+	worden door de administrator.</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>audit -n</userinput></screen>
+
+   <warning>
+	<para>Als de <application>auditd</application> daemon op dit moment
+	 niet draait op dit moment, zal het commando falen en zal er een
+	 error bericht worden geproduceerd.</para>
+   </warning>
+
+   <para>Als de volgende regel wordt toegevoegd aan het
+	<filename>/etc/crontab</filename> bestand, zal er
+	elke twaalf uur een rotatie plaatsvinden door middel
+	van &man.cron.8;:</para>
+
+   <programlisting>0   */12    *    *    *    root  /usr/sbin/audit -n</programlisting>
+
+   <para>Deze wijziging wordt van kracht op het moment dat het
+	nieuwe <filename>/etc/crontab</filename> bestand wordt
+	opgeslagen.</para>
 
-  <para>Wordt vertaald</para>
+   <para>Automatische rotatie van het audit trail bestand gebaseerd
+	op de bestand grootte is mogelijk via de <option>filesz</option>
+	optie in &man.audit.control.5; en wordt beschreven in de
+	configuratie bestanden sectie van dit hoofdstuk.</para>.
+  </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>* Audit logboekbestanden roteren</title>
+   <title>Audit trails comprimeren</title>
+
+   <para>Omdat audit trail bestanden erg groot kunnen worden, is het meestal
+	gewenst om de trails te comprimeren of op een andere manier te archiveren
+	zodra ze afgesloten zijn door de audit daemon. Het
+	<filename>audit_warn</filename> script kan gebruikt worden om bewerkte
+	operaties te doen voor een variateit aan audit gerelateerde evenementen
+	inclusief een schone terminatie van audit trails wanneer deze
+	geroteerd worden. Bijvoorbeeld het volgende kan worden toegevoegd
+	aan het <filename>audit_warn</filename> script, dat de audit trails
+	comprimeert zodra ze afgesloten worden:</para>
+
+   <programlisting>#
+# Compress audit trail files on close.
+#
+if [ "$1" = closefile ]; then
+    gzip -9 $2
+fi</programlisting>
 
-   <para>Wordt vertaald</para>
+   <para>Andere archiverings activiteiten kunnen zijn het kopieren van
+	trail bestanden naar een gecentraliseerde server, het verwijderen
+	van oude trail bestanden of het reduceren van de audit trail om
+	onnodige records te verwijderen. Het script zal alleen draaien
+	als audit trail bestanden netjes worden afgesloten, dus het zal niet
+	gedraaid worden op trails die niet netjes afgesloten zijn waardoor
+	een foutieve afsluiting plaatsvind.</para>
   </sect2>
  </sect1>
 </chapter>


More information about the p4-projects mailing list