PERFORCE change 155213 for review

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Tue Dec 23 15:16:51 PST 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=155213

Change 155213 by rene at rene_self on 2008/12/23 23:16:13

	MFen handbook/basics 1.155 -> 1.156	

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml#10 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml#10 (text+ko) ====

@@ -4,7 +4,7 @@
   $FreeBSD: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml,v 1.19 2008/12/21 12:18:55 rene Exp $
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/basics/chapter.sgml
-   %SRCID%	1.155
+   %SRCID%	1.156
 -->
 
 <chapter id="basics">
@@ -2679,6 +2679,12 @@
    <application>vim</application> of
    <application>Emacs</application> verstandig omdat deze
    uiteindelijk veel tijd kan besparen.</para>
+
+  <para>Veel applicaties die bestanden wijzigen of getypte invoer
+   nodig hebben zullen automatisch een tekstverwerker openen. Om de
+   tekstverwerker te wijzigen die standaard wordt gebruikt, stelt u
+   de omgevingsvariabele <envar>EDITOR</envar> in. Zie de sectie
+   <link linkend="shells">shells</link> voor meer details.</para>
  </sect1>
 
  <sect1 id="basics-devices">


More information about the p4-projects mailing list