PERFORCE change 154968 for review

Gabor Pali pgj at FreeBSD.org
Thu Dec 18 15:41:28 PST 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=154968

Change 154968 by pgj at kolbasz on 2008/12/18 23:40:36

	Add Hungarian translation of chapter "Writing Style" from FDP
	Primer

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/fdp-primer/writing-style/chapter.sgml#2 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_hu/doc/hu_HU.ISO8859-2/books/fdp-primer/writing-style/chapter.sgml#2 (text+ko) ====

@@ -31,377 +31,549 @@
 -->
 
 <!-- The FreeBSD Hungarian Documentation Project
+   Translated by: PALI, Gabor <pgj at FreeBSD.org>
   %SOURCE% %en_US.ISO8859-1/books/fdp-primer/writing-style/chapter.sgml
   %SRCID%  1.48
 -->
 
 <chapter id="writing-style" lang="hu">
- <title>Writing style</title>
- 
- <para>In order to promote consistency between the myriad authors of the
-  FreeBSD documentation, some guidelines have been drawn up for authors to
-  follow.</para>
- 
+ <title>A fogalmaz&aacute;s st&iacute;lusa</title>
+
+ <para>A &os; dokument&aacute;ci&oacute;j&aacute;t
+  k&eacute;sz&iacute;t&#245; rengeteg &iacute;r&oacute;
+  munk&aacute;j&aacute;nak &ouml;sszehangol&aacute;s&aacute;ra ebben a
+  fejezetben megadunk n&eacute;h&aacute;ny k&ouml;vetend&#245;
+  alapelvet.</para>
+
  <variablelist>
   <varlistentry>
-   <term>Use American English spelling</term>
+   <term>Az angol nyelv&#251; dokument&aacute;ci&oacute;
+	&iacute;r&aacute;sakor az amerikai angol szerinti
+	helyes&iacute;r&aacute;st haszn&aacute;ljuk!</term>
 
    <listitem>
-	<para>There are several variants of English, with different spellings
-	 for the same word. Where spellings differ, use the American English
-	 variant. <quote>color</quote>, not <quote>colour</quote>,
-	 <quote>rationalize</quote>, not <quote>rationalise</quote>, and so
-	 on.</para>
+	<para>A szavak helyes&iacute;r&aacute;s&aacute;t tekintve az
+	 angolnak t&ouml;bb k&uuml;l&ouml;nb&ouml;z&#245;
+	 v&aacute;ltozata l&eacute;tezik. Vit&aacute;s helyzetekben az
+	 egys&eacute;gess&eacute;g kedv&eacute;&eacute;rt ez&eacute;rt
+	 mindig az amerikai helyes&iacute;r&aacute;st tekints&uuml;k
+	 ir&aacute;nyad&oacute;nak. Ennek megfelel&#245;en
+	 teh&aacute;t <quote>color</quote> &eacute;s nem
+	 <quote>colour</quote>, <quote>rationalize</quote> &eacute;s
+	 nem <quote>rationalise</quote>, stb.</para>
 
 	<note>
-	 <para>The use of British English may be accepted in the case
-	  of a contributed article, however the spelling must be
-	  consistent within the whole document. The other documents
-	  such as books, web site, manual pages, etc. will have to use
-	  American English.</para>
+	 <para>A brit angol haszn&aacute;lata elfogadott lehet
+	  bek&uuml;ld&ouml;tt cikkek eset&eacute;ben, viszont ilyenkor a
+	  helyes&iacute;r&aacute;snak egys&eacute;gesnek kell lennie a
+	  teljes dokumentumon bel&uuml;l. Az &ouml;sszes t&ouml;bbi
+	  dokumentum, teh&aacute;t k&ouml;nyvek, honlapok, man oldalak
+	  stb. eset&eacute;n azonban mindig amerikai angolt kell
+	  alkalmazni.</para>
 	</note>
    </listitem>
   </varlistentry>
 
   <varlistentry>
-   <term>Do not use contractions</term>
-   
+   <term>Ne r&ouml;vid&iacute;ts&uuml;nk!</term>
+
    <listitem>
-	<para>Do not use contractions. Always spell the phrase out in full.
-	 <quote>Don't use contractions</quote> would be wrong.</para>
+	<para>Ne alkalmazzunk r&ouml;vid&iacute;t&eacute;seket a
+	 sz&ouml;vegben. Mindig minden kifejez&eacute;st, sz&oacute;t
+	 &iacute;rjunk ki teljes alakj&aacute;ban. <quote>Pl. ez a
+	 p&eacute;lda</quote> teh&aacute;t nem helyes. Angol nyelven
+	 mindez az &ouml;sszevon&aacute;sok
+	 elker&uuml;l&eacute;s&eacute;re vonatkozik, teh&aacute;t a
+	 form&aacute;lis fogalmaz&aacute;si st&iacute;lusra.</para>
 
-	<para>Avoiding contractions makes for a more formal tone, is more
-	 precise, and is slightly easier for translators.</para>
+	<para>A r&ouml;vid&iacute;t&eacute;sek
+	 elhagy&aacute;s&aacute;val k&ouml;nnyebb a sz&ouml;vegnek
+	 form&aacute;lis jelleget adni, &iacute;gy sokkal
+	 prec&iacute;zebben megfogalmazott, a ford&iacute;t&oacute;k
+	 sz&aacute;m&aacute;ra is &eacute;rthet&#245;bb mondatokat
+	 nyer&uuml;nk.</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
-  
+
   <varlistentry>
-   <term>Use the serial comma</term>
-   
+   <term>A felsorol&aacute;sokn&aacute;l tegy&uuml;nk ki
+	vessz&#245;ket!</term>
+
    <listitem>
-	<para>In a list of items within a paragraph, separate each item from
-	 the others with a comma. Separate the last item from the others with
-	 a comma and the word <quote>and</quote>.</para>
+	<para>Angol nyelven, ha t&ouml;bb elemet sorolunk fel egyetlen
+	 bekezd&eacute;sben, akkor ezeket mindig vessz&#245;kkel kell
+	 tagolnunk. Az utols&oacute; elemn&eacute;l mindezt
+	 eg&eacute;sz&iacute;ts&uuml;k ki m&eacute;g egy
+	 <quote>and</quote> (<quote>&eacute;s</quote>) sz&oacute;val.
+	 A magyarban figyelj&uuml;nk arra, hogy ez el&eacute;
+	 m&aacute;r nem kell vessz&#245;.</para>
+
+	<para>P&eacute;ld&aacute;ul tekints&uuml;k a k&ouml;vetkez&#245;
+	 mondatot:</para>
 
-	<para>For example, look at the following:</para>
-	
 	<blockquote>
 	 <para>This is a list of one, two and three items.</para>
 	</blockquote>
-	
-	<para>Is this a list of three items, <quote>one</quote>,
-	 <quote>two</quote>, and <quote>three</quote>, or a list of two items,
-	 <quote>one</quote> and <quote>two and three</quote>?</para>
-	
-	<para>It is better to be explicit and include a serial comma:</para>
-	
+
+	<para>Magyarul:</para>
+
+	<blockquote>
+	 <para>Ez a lista egy, k&eacute;t &eacute;s h&aacute;rom
+	  elemb&#245;l &aacute;ll.</para>
+	</blockquote>
+
+	<para>Az angol v&aacute;ltozat eset&eacute;n felvet&#245;dhet a
+	 k&eacute;rd&eacute;s, hogy ez a lista most <quote>egy</quote>,
+	 <quote>k&eacute;t</quote> &eacute;s
+	 <quote>h&aacute;rom</quote> elemb&#245;l &aacute;ll, vagy
+	 <quote>egy</quote>, <quote>k&eacute;t &eacute;s
+	 h&aacute;rom</quote> elemb&#245;l.</para>
+
+	<para>Ez&eacute;rt itt az utols&oacute; tag el&#245;tt is ki
+	 kell tenni a vessz&#245;t:</para>
+
 	<blockquote>
 	 <para>This is a list of one, two, and three items.</para>
 	</blockquote>
    </listitem>
   </varlistentry>
-  
+
   <varlistentry>
-   <term>Avoid redundant phrases</term>
-   
+   <term>Ker&uuml;lj&uuml;k a
+	sz&oacute;ism&eacute;tl&eacute;st!</term>
+
    <listitem>
-	<para>Try not to use redundant phrases. In particular, <quote>the
-	 command</quote>, <quote>the file</quote>, and <quote>man
-	 command</quote> are probably redundant.</para>
+	<para>Lehet&#245;s&eacute;g szerint t&ouml;rekedj&uuml;nk a
+	 sz&oacute;ism&eacute;tl&eacute;sek
+	 elker&uuml;l&eacute;s&eacute;re. Ez konkr&eacute;tan a
+	 <quote>a parancs</quote>, <quote>az
+	 &aacute;llom&aacute;ny</quote> &eacute;s <quote>man
+	 parancs</quote> jelleg&#251; kifejez&eacute;sek
+	 mell&#245;z&eacute;s&eacute;t jelenti, mert ezek sokszor
+	 feleslegesen szerepelnek a sz&ouml;vegben. A magyar
+	 ford&iacute;t&aacute;sban azonban n&eacute;ha hasznosnak
+	 bizonyulnak, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a
+	 ragoz&aacute;sban.</para>
+
+	<para>Most mutatunk k&eacute;t p&eacute;ld&aacute;t a
+	 parancsokra. Ezek k&ouml;z&uuml;l a m&aacute;sodikban
+	 bemutatott st&iacute;lust javasoljuk az angol sz&ouml;vegek
+	 eset&eacute;n.</para>
 
-	<para>These two examples show this for commands. The second example
-	 is preferred.</para>
-	
 	<informalexample>
 	 <para>Use the command <command>cvsup</command> to update your
 	  sources.</para>
 	</informalexample>
-   
+
 	<informalexample>
 	 <para>Use <command>cvsup</command> to update your sources.</para>
 	</informalexample>
-	
-	<para>These two examples show this for filenames. The second example
-	 is preferred.</para>
-	
+
+	<para>A magyar sz&ouml;vegben viszont ennek
+	 t&ouml;k&eacute;letesen elfogadott a k&ouml;vetkez&#245;
+	 t&iacute;pus&uacute; ford&iacute;t&aacute;sa, mivel &iacute;gy
+	 k&ouml;nnyebb ragozni a parancsot:</para>
+
+	<informalexample>
+	 <para>A forr&aacute;sainkat a <command>cvsup</command>
+	  paranccsal friss&iacute;ts&uuml;k.</para>
+	</informalexample>
+
+	<para>Ha a magyarban is el akarjuk ker&uuml;lni minden
+	 &aacute;ron az ilyen jelleg&#251; ism&eacute;tl&eacute;seket,
+	 akkor pr&oacute;b&aacute;lkozhatunk &uacute;gy &iacute;rni a
+	 mondatot, hogy ne kelljen az idegen sz&oacute;t
+	 ragoznunk:</para>
+
+	<informalexample>
+	 <para>A <command>cvsup</command>
+	  seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel friss&iacute;ts&uuml;k a
+	  forr&aacute;sainkat.</para>
+	</informalexample>
+
+	<para>Az al&aacute;bbi p&eacute;ld&aacute;kban az
+	 &aacute;llom&aacute;nyok neveire l&aacute;thatunk
+	 p&eacute;ld&aacute;kat, amelyek k&ouml;z&uuml;l ism&eacute;t a
+	 m&aacute;sodikat javasoljuk az angol nyelv
+	 eset&eacute;n:</para>
+
 	<informalexample>
 	 <para>&hellip; in the filename
 	  <filename>/etc/rc.local</filename>&hellip;</para>
 	</informalexample>
-	
+
 	<informalexample>
 	 <para>&hellip; in
 	  <filename>/etc/rc.local</filename>&hellip;</para>
 	</informalexample>
-	
-	<para>These two examples show this for manual references. The second
-	 example is preferred (the second example uses
-	 <sgmltag>citerefentry</sgmltag>).</para>
-	
+
+	<para>A magyarban szint&eacute;n a kor&aacute;bbiak
+	 &eacute;rv&eacute;nyesek.</para>
+
+	<para>A most k&ouml;vetkez&#245; p&eacute;ld&aacute;kban man
+	 hivatkoz&aacute;sokat l&aacute;thatunk. K&ouml;z&uuml;l&uuml;k
+	 ism&eacute;t a m&aacute;sodik lesz a javasolt:</para>
+
 	<informalexample>
 	 <para>See <command>man csh</command> for more
 	  information.</para>
 	</informalexample>
-	
+
 	<informalexample>
 	 <para>See &man.csh.1;.</para>
 	</informalexample>
+
+	<para>A magyar ford&iacute;t&aacute;sban:</para>
+
+	<informalexample>
+	 <para>L&aacute;sd &man.csh.1;.</para>
+	</informalexample>
+
+	<para>Vagy:</para>
+
+	<informalexample>
+	 <para>L&aacute;sd a &man.csh.1; man oldalt.</para>
+	</informalexample>
    </listitem>
   </varlistentry>
+
   <varlistentry>
-   <term>Two spaces at the end of sentences</term>
+   <term>Mindig hagyjunk k&eacute;t sz&oacute;k&ouml;zt a mondatok
+	k&ouml;z&ouml;tt!</term>
 
    <listitem>
-	<para>Always use two spaces at the end of sentences, as this
-	 improves readability, and eases use of tools such as
-	 <application>Emacs</application>.</para>
+	<para>A mondatok v&eacute;g&eacute;n mindig hagyjunk k&eacute;t
+	 sz&oacute;k&ouml;znyi helyet. Ez&aacute;ltal javul a
+	 sz&ouml;veg olvashat&oacute;s&aacute;ga, valamint
+	 megk&ouml;nny&iacute;ti az <application>Emacs</application>
+	 &eacute;s a hozz&aacute; hasonl&oacute; eszk&ouml;z&ouml;k
+	 haszn&aacute;lat&aacute;t.</para>
 
-	<para>While it may be argued that a capital letter following
-	 a period denotes a new sentence, this is not the case, especially
-	 in name usage. <quote>Jordan K. Hubbard</quote> is a good
-	 example; it has a capital <literal>H</literal> following a
-	 period and a space, and there certainly is not a new sentence
-	 there.</para>
+	<para>Hab&aacute;r vitathat&oacute;, hogy ez a
+	 megk&uuml;l&ouml;nb&ouml;ztet&eacute;s egy&aacute;ltal&aacute;n
+	 sz&uuml;ks&eacute;ges-e, bizonyos esetekben val&oacute;ban
+	 hasznos lehet, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen nevekn&eacute;l. Erre
+	 remek p&eacute;lda <quote>Jordan K. Hubbard</quote>. Ebben a
+	 n&eacute;vben k&ouml;z&eacute;pen tal&aacute;lhat&oacute; egy
+	 <literal>H</literal>, amelyet a mondat v&eacute;g&eacute;hez
+	 hasonl&oacute;an egy pont &eacute;s egy sz&oacute;k&ouml;z
+	 k&ouml;vet, viszont j&oacute;l l&aacute;that&oacute;, hogy itt
+	 nem &eacute;r v&eacute;get a mondat.</para>
    </listitem>
   </varlistentry>
  </variablelist>
 
- <para>For more information about writing style, see <ulink
-   url="http://www.bartleby.com/141/">Elements of
-   Style</ulink>, by William Strunk.</para>
+ <para>Az angol nyelv&#251; fogalmaz&aacute;si st&iacute;lus
+  szab&aacute;lyair&oacute;l r&eacute;szletesebb bemutat&aacute;st
+  William Strunk <ulink
+   url="http://www.bartleby.com/141/">Elements of Style</ulink>
+  c&iacute;m&#251; k&ouml;nyv&eacute;b&#245;l kaphatunk.</para>
 
  <sect1 id="writing-style-guide">
-  <title>Style guide</title>
+  <title>A forr&aacute;sk&oacute;d st&iacute;lusa</title>
 
-  <para>To keep the source for the Handbook consistent when many different
-   people are editing it, please follow these style conventions.</para>
+  <para>Mivel a dokument&aacute;ci&oacute; forr&aacute;s&aacute;t
+   egyszerre t&ouml;bben szerkesztik, valamilyen m&oacute;don
+   egys&eacute;ges form&aacute;ban kell tartani. Ennek
+   &eacute;rdek&eacute;ben legy&uuml;nk sz&iacute;vesek az
+   al&aacute;bbiakban megadott ir&aacute;nymutat&aacute;sok szerint
+   dolgozni.</para>
 
   <sect2>
-   <title>Letter case</title>
+   <title>Kis- &eacute;s nagybet&#251;k</title>
 
-   <para>Tags are entered in lower case, <literal>&lt;para&gt;</literal>,
-	<emphasis>not</emphasis> <literal>&lt;PARA&gt;</literal>.</para>
+   <para>A c&iacute;mk&eacute;ket <emphasis>soha ne</emphasis>
+	nagybet&#251;kkel, hanem mindig kisbet&#251;kkel &iacute;rjuk,
+	p&eacute;ld&aacute;ul <sgmltag>para</sgmltag> &eacute;s
+	<emphasis>nem</emphasis> <sgmltag>PARA</sgmltag>.</para>
 
-   <para>Text that appears in SGML contexts is generally written in upper
-	case, <literal>&lt!ENTITY&hellip;&gt;</literal>, and
-	<literal>&lt;!DOCTYPE&hellip;&gt;</literal>, <emphasis>not</emphasis>
-	<literal>&lt;!entity&hellip;&gt;</literal> and
+   <para>Az SGML k&ouml;rnyezetekben megjelen&#245; sz&ouml;vegeket
+	viszont &aacute;ltal&aacute;ban nagybet&#251;vel kell &iacute;rni,
+	p&eacute;ld&aacute;ul <literal>&lt!ENTITY&hellip;&gt;</literal>,
+	<literal>&lt;!DOCTYPE&hellip;&gt;</literal>, &eacute;s
+	<emphasis>nem</emphasis>
+	<literal>&lt;!entity&hellip;&gt;</literal> vagy
 	<literal>&lt;!doctype&hellip;&gt;</literal>.</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>Acronyms</title>
+   <title>Mozaikszavak</title>
 
-   <para>Acronyms should generally be spelled out the first time
-	they appear in a book, as in: "Network Time Protocol (<acronym
-	role="Network Time Protocol">NTP</acronym>)." After the
-	acronym has been defined, you should generally use the acronym
-	only (not the whole term, unless it makes more sense
-	contextually to use the whole term). Usually, acronyms are
-	defined only one per book. But if you prefer, you can also
-	define them the first time they appear in each chapter.</para>
+   <para>A mozaikszavakat els&#245; alkalommal
+	&aacute;ltal&aacute;ban illik rendesen ki&iacute;rni,
+	p&eacute;ld&aacute;ul: <quote>Network Time Protocol (<acronym
+	 role="Network Time Protocol">NTP</acronym>)</quote>.
+	Miut&aacute;n defini&aacute;ltuk a mozaiksz&oacute;
+	m&ouml;g&ouml;tt &aacute;ll&oacute; jelent&eacute;st,
+	elegend&#245; csak a r&ouml;vid&iacute;tett alakot
+	haszn&aacute;lni (nem kell teh&aacute;t a teljes
+	kifejez&eacute;st, kiv&eacute;ve, ha az adott
+	sz&ouml;vegk&ouml;rnyezetben annak t&ouml;bb &eacute;rtelme
+	van). A mozaikszavakat dokumentumonk&eacute;nt egyszer
+	defini&aacute;ljuk. Ha viszont nek&uuml;nk jobban megfelel,
+	akkor ak&aacute;r fejezetenk&eacute;nt is kifejthetj&uuml;k az
+	egyes mozaikszavakat.</para>
 
-   <para>The first three uses of an acronym should be enclosed in
-    &lt;acronym&gt; tags, with a <literal>role</literal> attribute
-    with the full term defined. This allows a link to the
-    glossary to be created, and for mouseovers to be rendered with
-    the fully expanded term.</para>
+   <para>A mozaikszavak els&#245; h&aacute;rom
+	megjelen&eacute;s&eacute;t az <sgmltag>acronym</sgmltag> elemmel
+	kell jel&ouml;lni, ahol egy <literal>role</literal>
+	tulajdons&aacute;gban megadjuk a m&ouml;g&ouml;tt
+	&aacute;ll&oacute; teljes kifejez&eacute;st. Ennek
+	k&ouml;sz&ouml;nhet&#245;en a dokumentumok feldolgoz&aacute;sa
+	sor&aacute;n l&eacute;tre lehet hozni sz&oacute;szedetet az
+	alkalmazott r&ouml;vid&iacute;t&eacute;s&eacute;khez, illetve a
+	honlapokon meg lehet oldani, hogy ha az eg&eacute;rrel
+	fel&eacute; vissz&uuml;k a kurzort, megjelenjen a teljes
+	megnevez&eacute;s.</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>Indentation</title>
+   <title>T&ouml;rdel&eacute;s</title>
 
-   <para>Each file starts with indentation set at column 0,
-	<emphasis>regardless</emphasis> of the indentation level of the file
-	which might contain this one.</para>
+   <para>Mindegyik forr&aacute;s t&ouml;rdel&eacute;se a nulladik
+	oszlopt&oacute;l indul, <emphasis>f&uuml;ggetlen&uuml;l</emphasis>
+	att&oacute;l, hogy az adott &aacute;llom&aacute;nyt milyen
+	m&aacute;s &aacute;llom&aacute;ny fogja k&eacute;s&#245;bb
+	tartalmazni.</para>
 
-   <para>Opening tags increase the indentation level by 2 spaces.
-	Closing tags decrease the indentation level by 2 spaces. Blocks
-	of 8 spaces at the start of a line should be replaced with a tab.
-	Do not use
-	spaces in front of tabs, and do not add extraneous whitespace at the
-	end of a line. Content
-	within elements should be indented by two spaces if the content runs
-	over more than one line.</para>
+   <para>A nyit&oacute;c&iacute;mk&eacute;k ut&aacute;n k&eacute;t
+	sz&oacute;k&ouml;zzel kell bentebb h&uacute;zni a sz&ouml;veget.
+	Ennek megfelel&#245;en a z&aacute;r&oacute;c&iacute;mk&eacute;k
+	pedig k&eacute;t sz&oacute;k&ouml;zzel cs&ouml;kkentik az
+	aktu&aacute;lis beh&uacute;z&aacute;s
+	m&eacute;rt&eacute;k&eacute;t. A sorok elej&eacute;n
+	szerepl&#245; sz&oacute;k&ouml;z&ouml;ket nyolcas csoportban
+	cser&eacute;lj&uuml;nk tabul&aacute;torokra. Ne
+	haszn&aacute;ljunk sz&oacute;k&ouml;z&ouml;ket a
+	tabul&aacute;torok el&#245;tt, &eacute;s ne tegy&uuml;nk
+	tov&aacute;bbi sz&oacute;k&ouml;z&ouml;ket a sorok
+	v&eacute;g&eacute;re. Ha az elemek tartalma egy sorn&aacute;l
+	hosszabb, akkor a k&ouml;vetkez&#245; sort az elem
+	nyit&oacute;c&iacute;mk&eacute;j&eacute;hez k&eacute;pest mindig
+	k&eacute;t sz&oacute;k&ouml;zzel bentebb kell kezdeni.</para>
 
-   <para>For example, the source for this section looks something
-	like:</para>
+   <para>P&eacute;ld&aacute;ul ennek a szakasznak &iacute;gy
+	n&eacute;z ki a szab&aacute;lyos t&ouml;rdel&eacute;se:</para>
 
-   <programlisting><![ CDATA [+--- This is column 0
+   <programlisting>+---]] Ez a nulladik oszlop
 V
-<chapter>
- <title>...</title>
+&lt;chapter>
+ &lt;title>...&lt;/title>
 
- <sect1>
-  <title>...</title>
+ &lt;sect1>
+  &lt;title>...&lt;/title>
 
-  <sect2>
-   <title>Indentation</title>
+  &lt;sect2>
+   &lt;title>T&ouml;rdel&eacute;s&lt;/title>
 
-   <para>Each file starts with indentation set at column 0,
-    <emphasis>regardless</emphasis> of the indentation level of the file
-    which might contain this one.</para>
+   &lt;para>Mindegyik forr&aacute;s t&ouml;rdel&eacute;se a nulladik oszlopt&oacute;l indul,
+	&lt;emphasis>f&uuml;ggetlen&uuml;l&lt;/emphasis> att&oacute;l, hogy az adott &aacute;llom&aacute;ny
+	milyen m&aacute;s &aacute;llom&aacute;ny fogja k&eacute;s&#245;bb tartalmazni.&lt;/para>
 
-   ...	
-  </sect2>
- </sect1>
-</chapter>]]></programlisting>
+   ...
+  &lt;/sect2>
+ &lt;/sect1>
+&lt;/chapter></programlisting>
 
-   <para>If you use <application>Emacs</application> or
-	<application>XEmacs</application> to edit the files then
-	<literal>sgml-mode</literal> should be loaded automatically, and the
-	<application>Emacs</application> local variables at the bottom of each file should enforce these
-	styles.</para>
+   <para>Ha az <application>Emacs</application> vagy
+	<application>XEmacs</application> szerkeszt&#245;kkel dolgozunk,
+	akkor az &aacute;llom&aacute;nyok megnyit&aacute;sakor
+	automatikusan be kellene t&ouml;lt&#245;dnie az
+	<literal>sgml-mode</literal>
+	kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;snek, illetve az egyes
+	forr&aacute;sok v&eacute;g&eacute;n tal&aacute;lhat&oacute;
+	v&aacute;ltoz&oacute;k pontosan a fenti szab&aacute;lyok
+	betartat&aacute;s&aacute;r&oacute;l gondoskodnak.</para>
 
-   <para><application>Vim</application> users might want to configure
-	their editor with:</para>
+   <para>A <application>Vim</application> szerkeszt&#245;vel
+	dolgoz&oacute;knak pedig a k&ouml;vetkez&#245;
+	be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat javasoljuk:</para>
 
    <programlisting>augroup sgmledit
- autocmd FileType sgml set formatoptions=cq2l " Special formatting options
- autocmd FileType sgml set textwidth=70    " Wrap lines at 70 columns
- autocmd FileType sgml set shiftwidth=2    " Automatically indent
- autocmd FileType sgml set softtabstop=2   " Tab key indents 2 spaces
- autocmd FileType sgml set tabstop=8     " Replace 8 spaces with a tab
- autocmd FileType sgml set autoindent     " Automatic indentation
+ autocmd FileType sgml set formatoptions=cq2l " Speci&aacute;lis form&aacute;z&aacute;si be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok
+ autocmd FileType sgml set textwidth=70    " Legfeljebb 70 oszlop sz&eacute;les sorok
+ autocmd FileType sgml set shiftwidth=2    " Az automatikus beh&uacute;z&aacute;s m&eacute;rt&eacute;ke
+ autocmd FileType sgml set softtabstop=2   " A tabul&aacute;tor 2 sz&oacute;k&ouml;zzel visz bentebb
+ autocmd FileType sgml set tabstop=8     " 8 sz&oacute;k&ouml;z cser&eacute;je egy tabul&aacute;torra
+ autocmd FileType sgml set autoindent     " Automatikus beh&uacute;z&aacute;s
 augroup END</programlisting>
-
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>Tag style</title>
+   <title>A c&iacute;mk&eacute;k st&iacute;lusa</title>
 
    <sect3>
-	<title>Tag spacing</title>
-	
-	<para>Tags that start at the same indent as a previous tag
-	 should be separated by a blank line, and those that are not
-	 at the same indent as a previous tag should not:</para>
+	<title>A c&iacute;mk&eacute;k elrendez&eacute;se</title>
+
+	<para>Az egy beh&uacute;z&aacute;si szinten
+	 tal&aacute;lhat&oacute; c&iacute;mk&eacute;ket mindig
+	 v&aacute;lasszuk el egy &uuml;res sorral, a t&ouml;bbi esetben
+	 viszont ne:</para>
 
 	<informalexample>
-	 <programlisting><![ CDATA [<article>
- <articleinfo>
-  <title>NIS</title>
+	 <programlisting>&lt;article>
+ &lt;articleinfo>
+  &lt;title>NIS&lt;/title>
 
-  <pubdate>October 1999</pubdate>
+  &lt;pubdate>1999 okt&oacute;ber&lt;/pubdate>
 
-  <abstract>
-   <para>...
+  &lt;abstract>
+   &lt;para>...
 	...
-	...</para>
-  </abstract>
- </articleinfo>
+	...&lt;/para>
+  &lt;/abstract>
+ &lt;/articleinfo>
 
- <sect1>
-  <title>...</title>
+ &lt;sect1>
+  &lt;title>...&lt;/title>
 
-  <para>...</para>
- </sect1>
+  &lt;para>...&lt;/para>
+ &lt;/sect1>
 
- <sect1>
-  <title>...</title>
+ &lt;sect1>
+  &lt;title>...&lt;/title>
 
-  <para>...</para>
- </sect1>
-</article>]]></programlisting>
+  &lt;para>...&lt;/para>
+ &lt;/sect1>
+&lt;/article></programlisting>
 	</informalexample>
    </sect3>
 
    <sect3>
-	<title>Separating tags</title>
+	<title>A c&iacute;mk&eacute;k tagol&aacute;sa</title>
 
-	<para>Tags like <sgmltag>itemizedlist</sgmltag> which will
-	 always have further tags inside them, and in fact do not take
-	 character data themselves, are always on a line by
-	 themselves.</para>
+	<para>Bizonyos c&iacute;mk&eacute;k, mint p&eacute;ld&aacute;ul
+	 az <sgmltag>itemizedlist</sgmltag>, amelyekben tov&aacute;bbi
+	 c&iacute;mk&eacute;k szerepelnek &eacute;s nem karakteres
+	 adat, mindig egyed&uuml;l &aacute;llnak egy sorban.</para>
 
-	<para>Tags like <sgmltag>para</sgmltag> and
-	 <sgmltag>term</sgmltag> do not need other tags to contain
-	 normal character data, and their contents begin immediately
-	 after the tag, <emphasis>on the same line</emphasis>.</para>
+	<para>A <sgmltag>para</sgmltag> &eacute;s
+	 <sgmltag>term</sgmltag> c&iacute;mk&eacute;k eset&eacute;n
+	 viszont sz&uuml;ks&eacute;g van tov&aacute;bbi
+	 c&iacute;mk&eacute;kre a karakteres adatok
+	 befoglal&aacute;s&aacute;hoz, ez&eacute;rt ilyenkor a tartalom
+	 k&ouml;zvetlen&uuml;l a c&iacute;mke ut&aacute;n
+	 k&ouml;vetkezik, <emphasis>ugyanabban a
+	 sorban</emphasis>.</para>
 
-	<para>The same applies to when these two types of tags
-	 close.</para>
+	<para>Ugyanez &eacute;rv&eacute;nyes az eml&iacute;tett
+	 c&iacute;mket&iacute;pusok z&aacute;r&aacute;sakor.</para>
 
-	<para>This leads to an obvious problem when mixing these
-	 tags.</para>
+	<para>A c&iacute;mket&iacute;pusok kevered&eacute;se egy
+	 nyilv&aacute;nval&oacute; probl&eacute;m&aacute;t
+	 eredm&eacute;nyez.</para>
 
-	<para>When a starting tag which cannot contain character data
-	 directly follows a tag of the type that requires other tags
-	 within it to use character data, they are on separate lines.
-	 The second tag should be properly indented.</para>
+	<para>Amikor egy karakteres adatot t&aacute;rolni nem
+	 k&eacute;pes elemet nyit&oacute; c&iacute;mke
+	 k&ouml;zvetlen&uuml;l k&ouml;vet egy karakteres adatokat
+	 bevezet&#245; c&iacute;mk&eacute;t, k&uuml;l&ouml;n sorba kell
+	 ker&uuml;lni&uuml;k. A m&aacute;sodik c&iacute;mk&eacute;t a
+	 szab&aacute;lyok szerint kell beh&uacute;zni.</para>
 
-	<para>When a tag which can contain character data closes
-	 directly after a tag which cannot contain character data
-	 closes, they co-exist on the same line.</para>
+	<para>Amikor egy karakteres adatokat befoglal&oacute;
+	 c&iacute;mke z&aacute;r&oacute;dik k&ouml;zvetlen&uuml;l a
+	 karakteres adatokat tartalmazni nem k&eacute;pes c&iacute;mke
+	 ut&aacute;n, szerepelhetnek ugyanabban a sorban.</para>
    </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>White space changes</title>
+   <title>V&aacute;ltoztat&aacute;sok a forr&aacute;s
+	t&ouml;rdel&eacute;s&eacute;n</title>
+
+   <para>A forr&aacute;sok v&aacute;ltoztat&aacute;sa sor&aacute;n
+	&uuml;gyelj&uuml;nk arra, hogy <emphasis>sose t&aacute;roljunk
+	egyszerre a repositoryba tartalmat &eacute;s
+	t&ouml;rdel&eacute;st &eacute;rint&#245;
+	m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sokat</emphasis>.</para>
 
-   <para>When committing changes, <emphasis>do not commit changes to the
-	 content at the same time as changes to the
-	 formatting</emphasis>.</para>
-   
-   <para>This is so that the teams that convert the Handbook to other
-	languages can quickly see what content has actually changed in your
-	commit, without having to decide whether a line has changed because of
-	the content, or just because it has been refilled.</para>
+   <para>Ennek k&ouml;sz&ouml;nhet&#245;en a
+	dokument&aacute;ci&oacute;t ford&iacute;t&oacute; csapatok
+	k&ouml;nnyebben &eacute;szreveszik, hogy mi v&aacute;ltozott a
+	m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sunk nyom&aacute;n. &Iacute;gy nem
+	kell azon gondolkozniuk, hogy vajon most t&eacute;nyleg
+	v&aacute;ltozott a tartalom, vagy csak
+	&uacute;jrat&ouml;rdelt&uuml;k a sorokat.</para>
 
-   <para>For example, if you have added two sentences to a paragraph, such
-	that the line lengths on the paragraph now go over 80 columns, first
-	commit your change with the too-long line lengths. Then fix the line
-	wrapping, and commit this second change. In the commit message for
-	the second change, be sure to indicate that this is a whitespace-only
-	change, and that the translation team can ignore it.</para>
+   <para>P&eacute;ld&aacute;ul ha felvett&uuml;nk k&eacute;t mondatot
+	m&eacute;g egy bekezd&eacute;shez, &eacute;s ezzel az adott
+	bekezd&eacute;s sorainak hossza t&uacute;ls&aacute;gosan
+	megn&#245;tt, akkor el&#245;sz&ouml;r t&aacute;roljuk a
+	hossz&uacute; sorokat tartalmaz&oacute; v&aacute;ltozatot.
+	Ezut&aacute;n v&eacute;gezz&uuml;k el a sz&uuml;ks&eacute;ges
+	t&ouml;rdel&eacute;st &eacute;s t&aacute;roljuk azt a
+	v&aacute;ltozatot is. Ez ut&oacute;bbi esetben azonban ne
+	felejts&uuml;k egy&eacute;rtelm&#251;en jelezni a
+	t&aacute;rol&aacute;shoz tartoz&oacute; &uuml;zenetben, hogy
+	csak a t&ouml;rdel&eacute;sen v&aacute;ltoztattunk
+	(<quote>whitespace-only change</quote>). &Iacute;gy a
+	ford&iacute;t&oacute;k tudni fogj&aacute;k, hogy ezt figyelmen
+	k&iacute;v&uuml;l kell hagyniuk.</para>
   </sect2>
 
   <sect2>
-   <title>Nonbreaking space</title>
+   <title>Nem t&ouml;rhet&#245; sz&oacute;k&ouml;z&ouml;k</title>
 
-   <para>Avoid line breaks in places where they look ugly
-	or make it difficult to follow a sentence. Line breaks depend
-	on the width of the chosen output medium. In particular, viewing
-	the HTML documentation with a text browser can lead to badly
-	formatted paragraphs like the next one:</para>
+   <para>Lehet&#245;leg ker&uuml;lj&uuml;k a sort&ouml;r&eacute;seket
+	olyan helyeken, ahol cs&uacute;ny&aacute;n n&eacute;zn&eacute;nek
+	ki, vagy rontan&aacute;nak a sz&ouml;veg
+	olvashat&oacute;s&aacute;g&aacute;n. A sort&ouml;r&eacute;sek
+	mindig a kimeneti form&aacute;tum &aacute;ltal alkalmazott
+	sorsz&eacute;less&eacute;gt&#245;l f&uuml;ggenek.
+	K&uuml;l&ouml;n&ouml;sen a HTML oldalakon
+	tal&aacute;lhat&oacute; form&aacute;zott bekezd&eacute;sek
+	jelennek meg &iacute;zl&eacute;stelen&uuml;l egy sz&ouml;veges
+	b&ouml;ng&eacute;sz&#245;ben, mint p&eacute;ld&aacute;ul ez
+	is:</para>
 
-   <literallayout class="monospaced">Data capacity ranges from 40 MB to 15
-GB. Hardware compression &hellip;</literallayout>
+   <literallayout class="monospaced">Az adatt&aacute;rol&oacute; kapacit&aacute;sa &aacute;ltal&aacute;ban 40 MB &eacute;s 15
+GB k&ouml;z&ouml;tt v&aacute;ltozik. Hardveres t&ouml;m&ouml;r&iacute;t&eacute;ssel &hellip;</literallayout>
 
-   <para>The general entity <literal>&amp;nbsp;</literal> prohibits
-	line breaks between parts belonging together. Use nonbreaking
-	spaces in the following places:</para>
+   <para>Az <literal>&amp;nbsp;</literal> &aacute;ltal&aacute;nos
+	egyed viszont megtiltja az egym&aacute;shoz szorosan
+	k&ouml;t&#245;d&#245; elemek k&ouml;zti sort&ouml;r&eacute;st.
+	Az ilyen <quote>nem t&ouml;rhet&#245;</quote>
+	sz&oacute;k&ouml;z&ouml;k haszn&aacute;lat&aacute;t
+	els&#245;sorban a k&ouml;vetkez&#245; helyeken
+	javasoljuk:</para>
 
    <itemizedlist>
 	<listitem>
-	 <para>between numbers and units:</para>
+	 <para>mennyis&eacute;gek &eacute;s egys&eacute;gek
+	  k&ouml;z&ouml;tt:</para>
 	 <programlisting><![ CDATA [57600&nbsp;bps]]></programlisting>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>between program names and version numbers:</para>
-	 <programlisting><![ CDATA [FreeBSD&nbsp;4.7]]></programlisting>
+	 <para>program neve &eacute;s verzi&oacute;sz&aacute;ma
+	  k&ouml;z&ouml;tt:</para>
+	 <programlisting><![ CDATA [FreeBSD&nbsp;7.1]]></programlisting>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>between multiword names (use with caution when applying this
-	  to more than 3-4 word names like <quote>The FreeBSD Brazilian
-	   Portuguese Documentation Project</quote>):</para>
-	 <programlisting><![ CDATA [Sun&nbsp;Microsystems]]></programlisting> 
+	 <para>t&ouml;bb sz&oacute;b&oacute;l &aacute;ll&oacute; nevek
+	  eset&eacute;n (&oacute;vatosan b&aacute;njunk ezzel viszont
+	  olyan hosszabb nevekn&eacute;l, mint p&eacute;ld&aacute;ul a
+	  <quote>The &os; Brazilian Portugese Documentation
+	   Project</quote>):</para>
+	 <programlisting><![ CDATA
+	 [Sun&nbsp;Microsystems]]></programlisting>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
   </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 id="writing-style-word-list">
-  <title>Word list</title>
+  <title>Sz&oacute;lista</title>
 
-  <para>The following is a small list of words spelled the way they
-   should be used in the FreeBSD Documentation Project. If the
-   word you are looking for is not in this list, then please
-   consult the <ulink
-   url="http://www.oreilly.com/oreilly/author/stylesheet.html">O'Reilly
-   word list</ulink>.</para>
+  <para>Ebben a r&ouml;vid sz&oacute;list&aacute;ban
+   &ouml;sszefoglalunk n&eacute;h&aacute;ny angol sz&oacute;t a &os;
+   Dokument&aacute;ci&oacute;s Projektben alkalmazand&oacute;
+   &iacute;r&aacute;sm&oacute;djuk szerint. Ha a keresend&#245;
+   sz&oacute; nem szerepel ebben a felsorol&aacute;sban,
+   n&eacute;zz&uuml;k meg az <ulink
+	url="http://www.oreilly.com/oreilly/author/stylesheet.html">O'Reilly-f&eacute;le
+	gy&#251;jtem&eacute;nyt</ulink>.</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
@@ -476,7 +648,6 @@
 	<para>web server</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
-
  </sect1>
 </chapter>
 


More information about the p4-projects mailing list