PERFORCE change 154413 for review

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Tue Dec 9 12:52:20 PST 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=154413

Change 154413 by rene at rene_self on 2008/12/09 20:51:44

	MFen handbook/boot 1.65 -> 1.68 (plus local fixes)	

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/boot/chapter.sgml#3 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/boot/chapter.sgml#3 (text+ko) ====

@@ -3,7 +3,9 @@
 
   $FreeBSD: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/boot/chapter.sgml,v 1.7 2006/08/25 16:46:17 remko Exp $
   $FreeBSDnl: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/boot/chapter.sgml,v 1.34 2006/08/25 16:42:35 remko Exp $
-   Gebaseerd op: 1.65
+
+   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/boot/chapter.sgml
+   %SRCID%	1.68
 -->
 
 <chapter id="boot">
@@ -196,10 +198,11 @@
 	 <filename>/boot/boot0</filename>. Het programma
 	 <application>boot0</application> is erg eenvoudig, omdat
 	 <abbrev>MBR</abbrev> maar 446 bytes lang mag zijn vanwege de
-	 slicetabel en de <literal>0x55AA</literal> identificatie aan het einde van de
-	 MBR. Als de &os; MBR is ge&iuml;nstalleerd en er staan
-	 andere besturingssystemen op een harde schijf, dan is bij het
-	 opstarten een scherm zien dat er ongeveer zo uitziet:</para>
+	 slicetabel en de <literal>0x55AA</literal> identificatie aan
+	 het einde van de MBR. Als de &os; MBR is ge&iuml;nstalleerd
+	 en er staan andere besturingssystemen op een harde schijf, dan
+	 is bij het opstarten een scherm te zien dat er ongeveer zo
+	 uitziet:</para>
    </formalpara>
 
    <example id="boot-boot0-example">
@@ -573,6 +576,198 @@
 	 </listitem>
 	</itemizedlist>
    </sect3>
+
+   <sect3 id="boot-splash">
+	<sect3info>
+	 <authorgroup>
+	  <author>
+	   <firstname>Joseph J.</firstname>
+	   <surname>Barbish</surname>
+	   <contrib>Bijgedragen door </contrib>
+	  </author>
+	 </authorgroup>
+	</sect3info>
+
+	<title>Splash-schermen tijdens het opstarten</title>
+
+	<para>Het splash-scherm cre&euml;ert een visueel aantrekkelijker
+	 scherm in vergelijking met de originele opstartberichten. Dit
+	 scherm zal worden afgebeeld totdat een aanmeldprompt op de
+	 console verschijnt of een X-schermbeheerder een aanmeldprompt
+	 aanbiedt.</para>
+
+	<para>Er zijn twee basisomgevingen beschikbaar in &os;. De
+	 eerste is de verouderde standaardomgeving met de opdrachtregel
+	 op de virtu&euml;le console. Nadat het systeem klaar is met
+	 opstarten, wordt er een aanmeldprompt op de console
+	 gepresenteerd. De tweede omgeving is de grafische omgeving
+	 van het X11 Bureaublad. Nadat <link
+	  linkend="x-install">X11</link> en &eacute;&eacute;n van de
+	 grafische <link linkend="x11-wm">bureaubladomgevingen</link>,
+	 zoals <application>GNOME</application>,
+	 <application>KDE</application>, of
+	 <application>XFce</application> zijn ge&iuml;nstalleerd, kan
+	 het X11-bureaublad worden gestart door het commando
+	 <command>startx</command> te gebruiken.</para>
+
+	<para>Sommige gebruikers verkiezen het grafische aanmeldscherm
+	 van X11 boven de traditionele op tekst gebaseerde
+	 aanmeldprompt. Schermbeheerders zoals
+	 <application>XDM</application> voor &xorg;,
+	 <application>gdm</application> voor
+	 <application>GNOME</application>, en
+	 <application>kdm</application> voor
+	 <application>KDE</application> (en anderen van de
+	 Portscollectie) bieden in principe een grafisch aanmeldscherm
+	 in plaats van de aanmeldprompt op het console. Na succesvol
+	 aanmelden bieden ze de gebruiker een grafisch
+	 bureaublad.</para>
+
+	<para>In de opdrachtregelomgeving zou het splash-scherm alle
+	 berichten over aftasten tijdens het opstarten en het starten
+	 van taken verbergen voordat het de aanmeldprompt laat zien.
+	 In een X11-omgeving zouden gebruikers een visueel
+	 overzichtelijkere opstartervaring krijgen dat meer lijkt op
+	 wat een gebruiker van een (&microsoft; &windows; of
+	 niet-Unix-systeem) zou ervaren.</para>
+
+	<sect4 id="boot-splash-function">
+	 <title>Splash-schermfuncties</title>
+
+	 <para>De splash-schermfunctie ondersteunt alleen
+	  256-kleuren-bitmaps (<filename>.bmp</filename>) of ZSoft
+	  <acronym>PCX</acronym> (<filename>.pcx</filename>)
+	  bestanden. Verder moeten de splash-afbeeldingsbestanden een
+	  resolutie van 320 bij 200 pixels of minder hebben om op de
+	  standaard VGA-adapters te werken.</para>
+
+	 <para>Activeer de <acronym>VESA</acronym>-ondersteuning die in
+	  &os; zit om grotere afbeeldingen, tot de maximale resolutie
+	  van 1024 bij 768 pixels, te gebruiken. Dit kan worden
+	  aangezet door de <acronym>VESA</acronym>-module tijdens het
+	  opstarten van het systeem te laden, of door de
+	  kernelconfiguratieoptie <literal>VESA</literal> toe te
+	  voegen en een eigen kernel te bouwen (zie <xref
+	   linkend="kernelconfig">). De ondersteuning voor
+	  <acronym>VESA</acronym> geeft gebruikers de mogelijkheid om
+	  een splash-schermafbeelding af te beelden dat het hele
+	  scherm vult.</para>
+
+	 <para>Zolang het splash-scherm wordt afgebeeld tijdens het
+	  opstartproces, kan het ten alle tijden worden uitgezet door
+	  op een toetsenbordtoets te drukken.</para>
+
+	 <para>Het splash-scherm is standaard ook een schermbeveiliging
+	  buiten X11. Na een periode van inactiviteit zal het scherm
+	  in het splash-scherm veranderen en herhaald door stappen van
+	  het veranderen van de intensiteit van de afbeelding lopen,
+	  van helder tot zeer donker. Dit standaardgedrag van het
+	  splash-scherm (schermbeveiliging) kan overruled worden door
+	  een regel met <literal>saver=</literal> toe te voegen aan
+	  <filename>/etc/rc.conf</filename>. De optie
+	  <literal>saver=</literal> heeft verschillende ingebouwde
+	  schermbeveiligingen om uit te kiezen, de volledige lijst
+	  staat in de handleidingpagina &man.splash.4;. De standaard
+	  schermbeveiliging heet <quote>warp</quote>. Merk op dat de
+	  optie <literal>saver=</literal> die in
+	  <filename>/etc/rc.conf</filename> is gespecificeerd alleen
+	  betrekking heeft op virtuele consoles. Het heeft geen
+	  effect op X11-schermbeheerders.</para>
+
+	 <para>Enkele meldingen van de bootloader, inclusief de opties
+	  van het opstartmenu en een getimede wachtende aftelprompt
+	  worden afgebeeld tijdens het opstarten, zelfs als het
+	  splash-scherm aanstaat.</para>
+
+	 <para>Voorbeelden van splash-schermen kunnen gedownload worden
+	  van de galerij op <ulink
+	   url="http://www.baldwin.cx/splash/"></ulink>. Door de
+	  port <filename
+	   role="package">sysutils/bsd-splash-changer</filename> te
+	  installeren, kunnen de splash-afbeeldingen willekeurig elke
+	  keer dat er wordt opgestart uit een verzameling worden
+	  gekozen.</para>
+	</sect4>
+
+	<sect4 id="boot-splash-enable">
+	 <title>De splash-schermfunctie aanzetten</title>
+
+	 <para>Het splash-schermbestand (<filename>.bmp</filename> of
+	  <filename>.pcx</filename>) moet op de rootpartitie staan,
+	  bijvoorbeeld in de map <filename
+	   class="directory">/boot</filename>.</para>
+
+	 <para>Bewerk voor de standaard resolutie van het opstartscherm
+	  (256 kleuren, 320 bij 200 pixels, of minder)
+	  <filename>/boot/loader.conf</filename> zodat het het
+	  volgende bevat:</para>
+
+	 <programlisting>splash_bmp_load="YES"
+bitmap_load="YES"
+bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable>"</programlisting>
+
+	 <para>Bewerk voor grotere videoresoluties tot maximaal 1024
+	  bij 768 pixels <filename>/boot/loader.conf</filename> zodat
+	  het het volgende bevat:</para>
+
+	 <programlisting>vesa_load="YES"
+splash_bmp_load="YES"
+bitmap_load="YES"
+bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable>"</programlisting>
+
+	 <para>Het bovenstaande neemt aan dat
+	  <filename><replaceable>/boot/splash.bmp</replaceable></filename>
+	  voor het splash-scherm wordt gebruikt. Wanneer een
+	  <acronym>PCX</acronym>-bestand gewenst is, dienen de
+	  volgende opdrachten gebruikt te worden, en afhankelijk van
+	  de resolutie de regel <literal>vesa_load="YES"</literal>.</para>
+
+	 <programlisting>splash_pcx_load="YES"
+bitmap_load="YES"
+bitmap_name="<replaceable>/boot/splash.pcx</replaceable>"</programlisting>
+
+	 <para>De bestandsnaam is niet beperkt tot
+	  <quote>splash</quote> zoals in het bovenstaande voorbeeld.
+	  Het kan van alles zijn zolang het van het type
+	  <acronym>BMP</acronym> of <acronym>PCX</acronym> is, zoals
+	  <filename><replaceable>splash_640x400</replaceable>.bmp</filename>
+	  of
+	  <filename><replaceable>blue_wave</replaceable>.pcx</filename>.</para>
+
+	 <para>Enkele andere interessante opties voor
+	  <filename>loader.conf</filename>:</para>
+
+	 <variablelist>
+	  <varlistentry>
+	   <term><literal>beastie_disable="YES"</literal></term>
+
+	   <listitem>
+		<para>Dit zal het menu met opstartopties niet weergeven,
+		 maar de getimede wachtende aftelprompt zal nog steeds
+		 aanwezig zijn. Zelfs zonder dat het menu met
+		 opstartopties wordt afgebeeld, zal het invoeren van
+		 een optie in de getimede wachtende aftelprompt de
+		 actie van de overeenkomstige opstartoptie
+		 uitvoeren.</para>
+	   </listitem>
+	  </varlistentry>
+
+	  <varlistentry>
+	   <term><literal>loader_logo="beastie"</literal></term>
+
+	   <listitem>
+		<para>Dit zal de standaardwoorden <quote>&os;</quote>,
+		 welke rechts van het menu met opstartopties worden
+		 afgebeeld vervangen door het gekleurde beastie-logo
+		 zoals vroegere uitgaven die hadden.</para>
+	   </listitem>
+	  </varlistentry>
+	 </variablelist>
+
+	 <para>Raadpleeg voor meer informatie de handleidingpagina's
+	  &man.splash.4;, &man.loader.conf.5;, en &man.vga.4;.</para>
+	</sect4>
+   </sect3>
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -704,7 +899,7 @@
 
   <screen><userinput>hint.driver.unit.keyword="<replaceable>waarde</replaceable>"</userinput></screen>
 
-  <para>De syntaxis voor de Fase 3 boot loader is:</para>
+  <para>De syntaxis voor de Fase 3 bootloader is:</para>
 
   <screen><userinput>set hint.driver.unit.keyword=<replaceable>waarde</replaceable></userinput></screen>
 


More information about the p4-projects mailing list