PERFORCE change 154295 for review

Rene Ladan rene at FreeBSD.org
Sun Dec 7 13:19:52 PST 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=154295

Change 154295 by rene at rene_self on 2008/12/07 21:19:34

	MFen handbook/desktop 1.79 -> 1.83
	Checked build, spelling (diff only), whitespace.

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml#10 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_nl/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml#10 (text+ko) ====

@@ -5,7 +5,7 @@
   $FreeBSDnl: doc/nl_NL.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml,v 1.37 2006/08/25 16:14:06 remko Exp $
 
   %SOURCE%	en_US.ISO8859-1/books/handbook/desktop/chapter.sgml
-   %SRCID%	1.79
+   %SRCID%	1.83
 -->
 
 <chapter id="desktop">
@@ -62,9 +62,8 @@
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>Browsers (zoals <application>Mozilla</application>,
+	<para>Browsers (zoals <application>Firefox</application>,
 	 <application>Opera</application>,
-	 <application>Firefox</application>,
 	 <application>Konqueror</application>)</para>
    </listitem>
 
@@ -149,15 +148,15 @@
 
 	  <entry>Ports</entry>
 
-	  <entry>Afhankelijkheden</entry>
+	  <entry>Grote afhankelijkheden</entry>
 	 </row>
 	</thead>
 
 	<tbody>
 	 <row>
-	  <entry><application>Mozilla</application></entry>
+	  <entry><application>Firefox</application></entry>
 
-	  <entry>veel</entry>
+	  <entry>gemiddeld</entry>
 
 	  <entry>zwaar</entry>
 
@@ -178,16 +177,6 @@
 	 </row>
 
 	 <row>
-	  <entry><application>Firefox</application></entry>
-
-	  <entry>gemiddeld</entry>
-
-	  <entry>zwaar</entry>
-
-	  <entry><application>Gtk+</application></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
 	  <entry><application>Konqueror</application></entry>
 
 	  <entry>gemiddeld</entry>
@@ -201,95 +190,46 @@
   </informaltable>
 
   <sect2>
-   <title>Mozilla</title>
-
-   <indexterm><primary><application>Mozilla</application></primary></indexterm>
-
-   <para><application>Mozilla</application> is een moderne en
-	stabiele browser die volledig geschikt gemaakt is voor &os;; de
-	HTML-weergave engine voldoet in grote mate aan de standaarden;
-	er worden een mail- en nieuwslezer bijgeleverd en het pakket
-	bevat zelfs een HTML-bewerker voor het maken van webpagina's.
-	Gebruikers van <application>&netscape;</application> zullen de
-	gelijkheden met <application>Communicator</application> suite
-	herkennen, aangezien beide browsers wat ontwikkelgeschiedenis
-	delen.</para>
-
-   <para>Op langzame machines, met een CPU-snelheid van 233MHz of
-	minder dan 64MB aan RAM, kan <application>Mozilla</application>
-	te veeleisend zijn om volledig bruikbaar te zijn. In dat geval
-	is <application>Opera</application> browser een mogelijke
-	vervanger, dat iets later in dit hoofdstuk beschreven wordt.
-   </para>
-
-   <para>Als het niet wenselijk of mogelijk is om
-	<application>Mozilla</application> te compileren, dan is dit al
-	door het &os; GNOME team gedaan. Het pakket kan vanaf het
-	netwerk ge&iuml;nstalleerd worden met:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r mozilla</userinput></screen>
-
-   <para>Als het pakket niet beschikbaar is en er genoeg tijd en
-	schijfruimte beschikbaar zijn, kan de broncode van
-	<application>Mozilla</application> gedownload, gecompileerd en
-	ge&iuml;nstalleerd worden. Dit gaat met:</para>
-
-   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/www/mozilla</userinput>
-&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
-
-   <para>De <application>Mozilla</application> port zorgt voor een
-	correcte installatie door de
-	<quote>chrome registry setup</quote> met
-	<username>root</username> rechten te draaien. Als echter ook
-	toevoegingen zoals muisgebaren ge&iuml;nstalleerd moeten worden,
-	dan moet <application>Mozilla</application> als
-	<username>root</username> gedraaid worden om dat op de juiste
-	wijze ge&iuml;nstalleerd te krijgen.</para>
-
-   <para>Als de installatie van <application>Mozilla</application>
-	eenmaal voltooid is, is <username>root</username> zijn niet
-	langer nodig. <application>Mozilla</application> kan als
-	browser gestart worden met:</para>
-
-   <screen>&prompt.user; <userinput>mozilla</userinput></screen>
-
-   <para>Het kan direct als mailprogramma of nieuwslezer gestart
-	worden met:</para>
-
-   <screen>&prompt.user; <userinput>mozilla -mail</userinput></screen>
-  </sect2>
-
-  <sect2>
    <title>Firefox</title>
 
    <indexterm><primary><application>Firefox</application></primary>
 	</indexterm>
 
-   <para><application>Firefox</application> is de volgende generatie
-	browser die gebaseerd is op <application>Mozilla</application>.
-	<application>Mozilla</application> is een compleet pakket aan
-	applicaties, waaronder een browser, een email client, een chat
-	client en nog veel meer. <application>Firefox</application> is
-	alleen een browser waardoor deze simpeler en sneller is.</para>
+   <para><application>Firefox</application> is een moderne, gratis,
+	stabiele open-source browser die volledig geporteerd is naar
+	&os;: het heeft een motor voor HTML-weergave die zich zeer
+	strikt aan de standaarden houdt, browsen met tabbladen,
+	blokkeren van pop-ups, uitbreidingen, verbeterde veiligheid, en
+	meer. <application>Firefox</application> is gebaseerd op de
+	codebase van <application>Mozilla</application>.</para>
 
    <para>Installeer het pakket door het volgende te typen:</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r firefox</userinput></screen>
 
+   <para>Dit zal <application>Firefox</application> 2.X installeren,
+	als u in plaats hiervan <application>Firefox</application> 3.X
+	wilt draaien, gebruik dan:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r firefox3</userinput></screen>
+
    <para>De Portscollectie kan ook gebruikt worden als u liever
 	vanuit de broncode installeert.</para>
 
    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/www/firefox</userinput>
 &prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
+
+   <para>Voor <application>Firefox</application> 3.X dient
+	<literal>firefox</literal> in het vorige commando vervangen te
+	worden door <literal>firefox3</literal>.</para>
   </sect2>
 
   <sect2 id="moz-java-plugin">
-   <title>Firefox, Mozilla en &java; plugin</title>
+   <title>Firefox en &java; plugin</title>
 
    <note>
 	<para>In deze en de volgende sectie wordt er vanuit gegaan dat
-	 <application>Firefox</application> of
-	 <application>Mozilla</application> reeds ge&iuml;nstalleerd
+	 <application>Firefox</application> reeds ge&iuml;nstalleerd
 	 is.</para>
    </note>
 
@@ -302,9 +242,8 @@
 	 &os; Foundation</ulink> website.</para>
 
    <para>Om &java; ondersteuning toe te voegen aan
-	<application>Firefox</application> of
-	<application>Mozilla</application> moet als allereerste
-	de <filename role="package">java/javavmwrapper</filename> port
+	<application>Firefox</application> moet als allereerste de port
+	<filename role="package">java/javavmwrapper</filename>
 	ge&iuml;nstalleerd worden. Download daarna het
 	<application>Diablo &jre;</application> pakket van <ulink
 	 url="http://www.freebsdfoundation.org/downloads/java.shtml"></ulink>,
@@ -324,7 +263,9 @@
   </sect2>
 
   <sect2 id="moz-flash-plugin">
-   <title>Firefox, Mozilla en &macromedia; &flash; plugin</title>
+   <title>Firefox en &macromedia; &flash; plugin</title>
+
+   <indexterm><primary>Flash</primary></indexterm>
 
    <para>&macromedia; &flash; plugin is niet beschikbaar voor &os;.
 	Er is echter wel een softwarelaag (wrapper) om de
@@ -352,6 +293,30 @@
 	plugins wordt nu getoond.</para>
   </sect2>
 
+  <sect2 id="moz-swfdec-flash-plugin">
+   <title>Firefox en Swfdec &flash; plugin</title>
+
+   <para>Swfdec is de bibliotheek om &flash;-animaties te decoderen
+	en af te beelden. Swfdec-Mozilla is een plugin voor
+	<application>Firefox</application>-browsers dat de
+	Swfdec-bibliotheek gebruikt om SWF-bestanden af te spelen. Er
+	wordt nog steeds veel aan ontwikkeld.</para>
+
+   <para>Als u het niet kunt of wilt compileren, kan het pakket vanaf
+	het netwerk worden ge&iuml;nstalleerd:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>pkg_add -r swfdec-plugin</userinput></screen>
+
+   <para>Als het pakket niet beschikbaar is, kunt u het vanuit de
+	Portscollectie compileren en installeren:</para>
+
+   <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/ports/www/swfdec-plugin</userinput>
+&prompt.root; <userinput>make install clean</userinput></screen>
+
+   <para>Herstart hierna uw browser om deze plugin effectief te
+	maken.</para>
+  </sect2>
+
   <sect2>
    <title>Opera</title>
 
@@ -1113,14 +1078,6 @@
 
 	<tbody>
 	 <row>
-	  <entry><application>Mozilla</application></entry>
-
-	  <entry><literal>mozilla</literal></entry>
-
-	  <entry><filename role="package">www/mozilla</filename></entry>
-	 </row>
-
-	 <row>
 	  <entry><application>Opera</application></entry>
 
 	  <entry><literal>linux-opera</literal></entry>


More information about the p4-projects mailing list