PERFORCE change 139232 for review

Gabor Pali pgj at FreeBSD.org
Wed Apr 2 11:49:51 PDT 2008


http://perforce.freebsd.org/chv.cgi?CH=139232

Change 139232 by pgj at disznohal on 2008/04/02 18:49:27

	Fix format, composition, translation, typos.
	
	Submitted by:	gabor (mentor)

Affected files ...

.. //depot/projects/docproj_hu/books/handbook/l10n/chapter.sgml#4 edit

Differences ...

==== //depot/projects/docproj_hu/books/handbook/l10n/chapter.sgml#4 (text+ko) ====

@@ -31,14 +31,14 @@
  <sect1 id="l10n-synopsis">
   <title>&Aacute;ttekint&eacute;s</title>
 
-  <para>A &os; felhaszn&aacute;l&oacute;i &eacute;s
-   r&eacute;sztvev&#245;i f&ouml;ldrajzi hely&eacute;t tekintve a
-   vil&aacute;gban nagyon szerteoszlik. Ebben a fejezetben
+  <para>A &os; felhaszn&aacute;l&oacute;i f&ouml;ldrajzi
+   elhelyezked&eacute;s&uuml;ket tekintve mindenhol
+   megtal&aacute;lhat&oacute;ak a vil&aacute;gon. Ebben a fejezetben
    ismertetj&uuml;k a &os; honos&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz
    &eacute;s idegennyelvre ford&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz
    alkalmazhat&oacute; eszk&ouml;z&ouml;ket, amelyek
    seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel az angolt nem, vagy csak
-   kev&eacute;b&eacute; ismer&#245; felhaszn&aacute;l&oacute;k is
+   kev&eacute;sb&eacute; ismer&#245; felhaszn&aacute;l&oacute;k is
    k&eacute;pesek lesznek komolyabban haszn&aacute;lni. Az i18n
    megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa rengeteg szemsz&ouml;gb&#245;l
    megk&ouml;zel&iacute;thet&#245; rendszer &eacute;s
@@ -48,40 +48,46 @@
 
   <para>A fejezet elolvas&aacute;sa sor&aacute;n
    megismerj&uuml;k:</para>
+
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>Milyen nyelveket &eacute;s nyelvi
+	<para>milyen nyelveket &eacute;s nyelvi
 	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat tal&aacute;lhatunk napjaink
-	 oper&aacute;ci&oacute;s rendszereiben.</para>
+	 oper&aacute;ci&oacute;s rendszereiben</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
-	<para>Hogyan haszn&aacute;ljuk a nyelvi
+	<para>hogyan haszn&aacute;ljuk a nyelvi
 	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat a saj&aacute;t
-	 shell&uuml;nkben.</para>
+	 parancs&eacute;rtelmez&#245;nkben</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
-	<para>Hogyan &aacute;ll&iacute;tsuk be a konzolt az angolon
-	 k&iacute;v&uuml;l m&aacute;s nyelvekhez.</para>
+	<para>hogyan &aacute;ll&iacute;tsuk be a konzolt az angolon
+	 k&iacute;v&uuml;l m&aacute;s nyelvekhez</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
-	<para>Hogyan haszn&aacute;ljuk t&eacute;nylegesen az X Window
-	 Systemet a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;z&#245; nyelvekkel.</para>
+	<para>hogyan haszn&aacute;ljuk t&eacute;nylegesen az X Window
+	 Systemet a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;z&#245; nyelvekkel</para>
    </listitem>
+
    <listitem>
-	<para>Hol olvashatunk t&ouml;bbet az I18N-kompatibilis
-	 alkalmaz&aacute;sok
-	 fejleszt&eacute;s&eacute;r&#245;l.</para></listitem>
+	<para>hol olvashatunk t&ouml;bbet az I18N-kompatibilis
+	 alkalmaz&aacute;sok fejleszt&eacute;s&eacute;r&#245;l</para>
+   </listitem>
  </itemizedlist>
 
   <para>A fejezet elolvas&aacute;s&aacute;hoz aj&aacute;nlott:</para>
 
   <itemizedlist>
    <listitem>
-	<para>K&uuml;ls&#245;s alkalmaz&aacute;ok
+	<para>k&uuml;ls&#245; alkalmaz&aacute;ok
 	 telep&iacute;t&eacute;s&eacute;nek ismerete (<xref
-	 linkend="ports">).</para>
+	 linkend="ports">)</para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
+
  </sect1>
 
  <sect1 id="l10n-basics">
@@ -89,6 +95,7 @@
 
   <sect2>
    <title>Mi az I18N/L10N?</title>
+
   <indexterm>
    <primary>idegennyelv&#251;s&eacute;g</primary>
    <see>honos&iacute;t&aacute;s</see>
@@ -112,9 +119,9 @@
 
    <para>Az I18N alkalmaz&aacute;sok c&eacute;ljak
 	el&eacute;r&eacute;s&eacute;hez
-	f&uuml;ggv&eacute;nyk&ouml;nyvt&aacute;rakban implement&aacute;lt
-	I18N k&eacute;szleteket haszn&aacute;lnak. Ezzel
-	lehet&#245;v&eacute; v&aacute;lik a fejleszt&#245;ik
+	f&uuml;ggv&eacute;nyk&ouml;nyvt&aacute;rakban
+	implement&aacute;lt I18N k&eacute;szleteket haszn&aacute;lnak.
+	Ezzel lehet&#245;v&eacute; v&aacute;lik a fejleszt&#245;ik
 	sz&aacute;m&aacute;ra, hogy &ouml;sszegy&#251;jts&eacute;k a
 	programukban megjelen&#245; &ouml;sszes sz&ouml;veget egyetlen
 	&aacute;llom&aacute;nyba, majd azt k&uuml;l&ouml;n
@@ -122,6 +129,7 @@
 	nyelvekre. Mi is ezen konvenci&oacute;
 	k&ouml;vet&eacute;s&eacute;re szeretn&eacute;nk b&iacute;ztatni
 	minden programoz&oacute;t.</para>
+
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -130,30 +138,35 @@
    <para>Az I18N/L10N mindenhol j&oacute;l j&ouml;het, ahol
 	idegennyelv&#251; adatot akarunk megjelen&iacute;teni,
 	bek&eacute;rni vagy feldolgozni.</para>
+
   </sect2>
 
   <sect2>
    <title>Milyen nyelveket t&aacute;mogat az I18N?</title>
 
    <para>Az I18N &eacute;s L10N nem korl&aacute;toz&oacute;dik a &os;
-	tud&aacute;s&aacute;ra. Jelenleg a vil&aacute;gban besz&eacute;lt
-	legelterjedtebb nyelvek mindegyik&eacute;t haszn&aacute;lhatjuk
-	benn&uuml;k. Csak n&eacute;h&aacute;nyat
-	megeml&iacute;t&uuml;nk k&ouml;z&uuml;l&uuml;k: k&iacute;nai,
-	n&eacute;met, jap&aacute;n, koreai, francia, orosz,
-	vietn&aacute;mi &eacute;s m&eacute;g sok m&aacute;s.</para>
+	tud&aacute;s&aacute;ra. Jelenleg a vil&aacute;gban
+	besz&eacute;lt legelterjedtebb nyelvek mindegyik&eacute;t
+	haszn&aacute;lhatjuk benn&uuml;k. Csak hogy
+	n&eacute;h&aacute;nyat eml&iacute;ts&uuml;nk
+	k&ouml;z&uuml;l&uuml;k: k&iacute;nai, n&eacute;met,
+	jap&aacute;n, koreai, francia, orosz, vietn&aacute;mi &eacute;s
+	m&eacute;g sok m&aacute;s.</para>
+
   </sect2>
  </sect1>
 
  <sect1 id="using-localization">
   <title>A honos&iacute;t&aacute;s haszn&aacute;lata</title>
 
-  <para>Az I18N minden pomp&aacute;j&aacute;val egy&uuml;tt
+  <para>Az I18N minden adotts&aacute;g&aacute;val egy&uuml;tt
    f&uuml;ggetlen a &os;-t&#245;l, egy egyezm&eacute;nyes rendszer.
    Mindenkit b&aacute;tor&iacute;tunk arra, hogy seg&iacute;tse a
    &os;-t ennek az egyezm&eacute;nynek a
    betart&aacute;s&aacute;ban.</para>
-  <indexterm><primary>nyelvi be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok</primary></indexterm>
+
+  <indexterm><primary>nyelvi
+   be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok</primary></indexterm>
 
   <para>A honos&iacute;t&aacute;s be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sai
    h&aacute;rom f&#245;bb r&eacute;szre tagolhat&oacute;ak: a nyelv
@@ -166,6 +179,7 @@
 
   <sect2>
    <title>A nyelv &eacute;s az orsz&aacute;g k&oacute;dja</title>
+
    <indexterm><primary>nyelvi k&oacute;dok</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>orsz&aacute;gk&oacute;dok</primary></indexterm>
 
@@ -178,7 +192,7 @@
 	az alkalmaz&aacute;snak, hogy a nyelv melyik
 	v&aacute;ltozat&aacute;t haszn&aacute;lja).
 	Ezenk&iacute;v&uuml;l a b&ouml;ng&eacute;sz&#245;k, SMTP/POP
-	szerverek &eacute;s webszerverek stb. is ennek alapj&aacute;n
+	szerverek &eacute;s webszerverek stb. is ennek alapj&aacute;n
 	fognak d&ouml;nt&eacute;seket hozni. &Iacute;me
 	n&eacute;h&aacute;ny nyelv/orsz&aacute;g k&oacute;dja:</para>
 
@@ -214,24 +228,26 @@
 
   <sect2>
    <title>K&oacute;dol&aacute;sok</title>
+
    <indexterm><primary>k&oacute;dol&aacute;sok</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>ASCII</primary></indexterm>
 
    <para>Bizonyos nyelvek 8 bites, sz&eacute;les vagy t&ouml;bb
-	byte-os, nem ASCII k&oacute;dol&aacute;s&uacute; karaktereket
-	haszn&aacute;lnak, melyekr&#245;l a &man.multibyte.3; man
-	oldal&aacute;n olvashatunk r&eacute;szletesebben. Ezeket
-	r&eacute;gebbi alkalmaz&aacute;sok egy&aacute;ltal&aacute;n nem
-	ismerik fel, &eacute;s hib&aacute;san
-	vez&eacute;rl&#245;karaktereknek n&eacute;zik. Az
-	&uacute;jabbak &aacute;ltal&aacute;ban m&aacute;r felismerik a 8
-	bites karaktereket. A felhaszn&aacute;l&oacute;knak az
-	alkalmaz&aacute;sokat a sz&eacute;les vagy a t&ouml;bb byte-os
-	karakterek haszn&aacute;lat&aacute;hoz vagy &uacute;jra kell
-	ford&iacute;taniuk, vagy pedig megfelel&#245;en be kell
-	&aacute;ll&iacute;taniuk, az
+	b&aacute;jtos, nem ASCII k&oacute;dol&aacute;s&uacute;
+	karaktereket haszn&aacute;lnak, melyekr&#245;l a
+	&man.multibyte.3; man oldal&aacute;n olvashatunk
+	r&eacute;szletesebben. Ezeket r&eacute;gebbi
+	alkalmaz&aacute;sok egy&aacute;ltal&aacute;n nem ismerik fel,
+	&eacute;s hib&aacute;san vez&eacute;rl&#245;karaktereknek
+	tulajdon&iacute;tj&aacute;k. Az &uacute;jabbak
+	&aacute;ltal&aacute;ban m&aacute;r felismerik a 8 bites
+	karaktereket. A felhaszn&aacute;l&oacute;knak az
+	alkalmaz&aacute;sokat a sz&eacute;les vagy a t&ouml;bb
+	b&aacute;jtos karakterek haszn&aacute;lat&aacute;hoz vagy
+	&uacute;jra kell ford&iacute;taniuk, vagy pedig megfelel&#245;en
+	be kell &aacute;ll&iacute;taniuk, az
 	implement&aacute;ci&oacute;t&oacute;l f&uuml;gg&#245;en. A
-	sz&eacute;les vagy t&ouml;bb byte-os karakterek
+	sz&eacute;les vagy t&ouml;bb b&aacute;jtos karakterek
 	beolvas&aacute;s&aacute;hoz &eacute;s
 	feldolgoz&aacute;s&aacute;hoz a <ulink
 	url="&url.base;/ports/index.html">&os;
@@ -255,13 +271,13 @@
    <itemizedlist>
 	<listitem>
 	 <para>A nyelvf&uuml;gg&#245; egyszer&#251; karakteres
-	  k&eacute;szletek (ld. &man.multibyte.3;), pl. ISO8859-1,
+	  k&eacute;szletek (ld. &man.multibyte.3;), pl. ISO8859-1,
 	  ISO8859-15, KOI8-R, CP437.</para>
 	</listitem>
 
 	<listitem>
-	 <para>A sz&eacute;les vagy t&ouml;bb byte-os
-	  k&oacute;dol&aacute;sok, pl. az EUC, Big5.</para>
+	 <para>A sz&eacute;les vagy t&ouml;bb b&aacute;jtos
+	  k&oacute;dol&aacute;sok, pl. az EUC, Big5.</para>
 	</listitem>
    </itemizedlist>
 
@@ -286,6 +302,7 @@
 	<literal>I18N</literal> megnevez&eacute;st. Azonban nem minden
 	esetben t&aacute;mogatj&aacute;k a sz&uuml;ks&eacute;ges
 	nyelvet.</para>
+
   </sect2>
 
   <sect2 id="setting-locale">
@@ -295,12 +312,13 @@
    <para>&Aacute;ltal&aacute;ban elegend&#245; annyi, hogy a
 	k&iacute;v&aacute;nt nyelvi be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s
 	nev&eacute;t export&aacute;ljuk az &aacute;ltalunk
-	haszn&aacute;lt shell <envar>LANG</envar> k&ouml;rnyezeti
-	v&aacute;ltoz&oacute;j&aacute;ba. Ez megtehet&#245; a
-	felhaszn&aacute;l&oacute;i k&ouml;nyvt&aacute;runkban
-	tal&aacute;lhat&oacute; <filename>~/.login_conf</filename>, vagy
-	a felhaszn&aacute;l&oacute;i shell ind&iacute;t&oacute;
-	&aacute;llom&aacute;ny&aacute;ban
+	haszn&aacute;lt parancs&eacute;rtelmez&#245; <envar>LANG</envar>
+	k&ouml;rnyezeti v&aacute;ltoz&oacute;j&aacute;ba. Ez
+	megtehet&#245; a felhaszn&aacute;l&oacute;i
+	k&ouml;nyvt&aacute;runkban tal&aacute;lhat&oacute;
+	<filename>~/.login_conf</filename>, vagy a
+	felhaszn&aacute;l&oacute;i parancs&eacute;rtelmez&#245;
+	ind&iacute;t&oacute; &aacute;llom&aacute;ny&aacute;ban
 	(<filename>~/.profile</filename>,
 	<filename>~/.bashrc</filename>, <filename>~/.cshrc</filename>).
 	Nem sz&uuml;ks&eacute;ges a nyelvi
@@ -312,17 +330,19 @@
 	meg.</para>
 
    <para>A k&ouml;vetkez&#245; k&eacute;t k&ouml;rnyezeti
-	v&aacute;ltoz&oacute; kell megadnunk az eml&iacute;tett
+	v&aacute;ltoz&oacute;t kell megadnunk az eml&iacute;tett
 	konfigur&aacute;ci&oacute;s &aacute;llom&aacute;nyokban:</para>
 
    <itemizedlist>
-    <indexterm><primary>POSIX</primary></indexterm>
+	<indexterm><primary>POSIX</primary></indexterm>
+
 	<listitem>
 	 <para>A <envar>LANG</envar> v&aacute;ltoz&oacute;t a &posix;
 	  &man.setlocale.3; csal&aacute;dj&aacute;nak</para>
 	</listitem>
 
-    <indexterm><primary>MIME</primary></indexterm>
+	<indexterm><primary>MIME</primary></indexterm>
+
 	<listitem>
 	 <para>A <envar>MM_CHARSET</envar> v&aacute;ltoz&oacute;t az
 	  alkalmaz&aacute;s MIME
@@ -331,27 +351,29 @@
    </itemizedlist>
 
    <para>Ez mag&aacute;ban foglalja a felhaszn&aacute;l&oacute;i
-	shell, az adott alkalmaz&aacute;s &eacute;s az X11
-	be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</para>
+	parancs&eacute;rtelmez&#245;, az adott alkalmaz&aacute;s
+	&eacute;s az X11 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</para>
 
    <sect3>
 	<title>A nyelvi be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok
 	 megad&aacute;s&aacute;nak m&oacute;dszerei</title>
+ 
 	<indexterm><primary>nyelvi
 	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok</primary></indexterm>
 	<indexterm><primary>bejelentkez&eacute;si
 	 oszt&aacute;ly</primary></indexterm>
 
 	<para>K&eacute;t m&oacute;dszer l&eacute;tezik a nyelvi
-	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok megad&aacute;s&aacute;ra, ezen
-	 kett&#245;r&#245;l fogunk a tov&aacute;bbiakban
+	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok megad&aacute;s&aacute;ra,
+	 ezen kett&#245;r&#245;l fogunk a tov&aacute;bbiakban
 	 besz&eacute;lni. Az els&#245; (&eacute;s egyben
 	 aj&aacute;nlott) ezek k&ouml;z&uuml;l a <link
 	 linkend="login-class">bejelentkez&eacute;si
 	 oszt&aacute;ly</link>ban lev&#245; k&ouml;rnyezeti
 	 v&aacute;ltoz&oacute;k be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa, a
 	 m&aacute;sodik pedig k&ouml;rnyezeti v&aacute;ltoz&oacute;k
-	 hozz&aacute;ad&aacute;sa a rendszer shell <link
+	 hozz&aacute;ad&aacute;sa a parancs&eacute;rtelmez&#245;
+	 rendszerszint&#251; <link
 	 linkend="startup-file">ind&iacute;t&oacute;
 	 &aacute;llom&aacute;ny&aacute;</link>hoz.</para>
 
@@ -360,12 +382,12 @@
 	  oszt&aacute;lyokkal</title>
 
 	 <para>Ezzel a m&oacute;dszerrel a nyelvi
-	  be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s nev&eacute;hez &eacute;s a MIME
-	  karakterk&eacute;szlethez k&ouml;t&#245;d&#245;
+	  be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s nev&eacute;hez &eacute;s a
+	  MIME karakterk&eacute;szlethez k&ouml;t&#245;d&#245;
 	  k&ouml;rnyezeti v&aacute;ltoz&oacute;kat az &ouml;sszes
-	  l&eacute;tez&#245; shell sz&aacute;m&aacute;ra csak egyszer
-	  kell megadnunk ahelyett, hogy k&uuml;l&ouml;n
-	  mindegyik&uuml;k
+	  l&eacute;tez&#245; parancs&eacute;rtelmez&#245;
+	  sz&aacute;m&aacute;ra csak egyszer kell megadnunk ahelyett,
+	  hogy k&uuml;l&ouml;n mindegyik&uuml;k
 	  ind&iacute;t&oacute;&aacute;llom&aacute;ny&aacute;ban
 	  szerepeltetn&eacute;nk. A felhaszn&aacute;l&oacute; a <link
 	  linkend="usr-setup">saj&aacute;t r&eacute;sz&eacute;t</link>
@@ -392,6 +414,7 @@
 	  <indexterm><primary>hagyom&aacute;nyos
 	   k&iacute;nai</primary><secondary>BIG-5
 	   k&oacute;dol&aacute;s</secondary></indexterm>
+
 	  <para>Ebben a <filename>.login_conf</filename>
 	   p&eacute;ld&aacute;ban a v&aacute;ltoz&oacute;kat BIG-5
 	   k&oacute;dol&aacute;s&uacute; hagyom&aacute;nos
@@ -419,11 +442,12 @@
 	:charset=big5:\
 	:xmodifiers="@im=gcin": # a gcin be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa XIM szerverk&eacute;nt</programlisting> 
 
-	  <para>A t&ouml;bbit ld. a <link
+	  <para>A t&ouml;bbit ld. a <link
 	   linkend="adm-setup">Rendszergazdai szint&#251;
 	   be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok</link>
 	   r&eacute;szn&eacute;l &eacute;s a &man.login.conf.5; man
 	   oldalon.</para>
+
 	 </sect5>
 
 	 <sect5 id="adm-setup">
@@ -467,15 +491,15 @@
 
 	  <bridgehead renderas=sect4>A bejelentkez&eacute;si
 	   oszt&aacute;ly megv&aacute;ltoztat&aacute;sa a
-	   &man.vipw.8;-vel</bridgehead>
+	   &man.vipw.8; programmal</bridgehead>
+
+	  <indexterm><primary><command>vipw</command></primary></indexterm>
 
-	  <indexterm>
-	   <primary><command>vipw</command></primary>
-	  </indexterm>
-	  <para>A <command>vipw</command>-et &uacute;j
-	   felhaszn&aacute;l&oacute;k hozz&aacute;ad&aacute;s&aacute;ra
-	   haszn&aacute;ljuk, aminek eredm&eacute;nyek&eacute;ppen
-	   egy ehhez hasonl&oacute; bejegyz&eacute;st tudunk
+	  <para>A <command>vipw</command> seg&eacute;dprogramot
+	   &uacute;j felhaszn&aacute;l&oacute;k
+	   hozz&aacute;ad&aacute;s&aacute;ra haszn&aacute;ljuk,
+	   aminek eredm&eacute;nyek&eacute;ppen egy ehhez
+	   hasonl&oacute; bejegyz&eacute;st tudunk
 	   l&eacute;trehozni:</para>
 
 	  <programlisting>felhasznalo:jelszo:1111:11:<replaceable>nyelv</replaceable>:0:0:Felhasznalo neve:/home/felhasznalo:/bin/sh</programlisting>
@@ -484,11 +508,10 @@
 	   oszt&aacute;ly megv&aacute;ltoztat&aacute;sa az
 	   &man.adduser.8;-rel</bridgehead>
 
-	  <indexterm>
-	   <primary><command>adduser</command></primary>
-	  </indexterm>
+	  <indexterm><primary><command>adduser</command></primary></indexterm>
 	  <indexterm><primary>bejelentkez&eacute;si
 	   oszt&aacute;ly</primary></indexterm>
+
 	  <para>Az <command>adduser</command>-rel az al&aacute;bbiak
 	   szerint tudunk &uacute;j felhaszn&aacute;l&oacute;kat
 	   felvenni a rendszerbe:</para>
@@ -509,9 +532,10 @@
 		<para>Egy m&aacute;sik megold&aacute;s lehet, hogy a
 		 &man.adduser.8; haszn&aacute;lata sor&aacute;n minden
 		 felhaszn&aacute;l&oacute; eset&eacute;n
-		 k&uuml;l&ouml;n megadjuk a nyelvet az
-<screen><prompt>Enter login class: default []: </prompt></screen>
-		 r&eacute;sz megjelen&eacute;sekor.</para>
+		 k&uuml;l&ouml;n megadjuk a nyelvet az</para>
+
+		 <screen><prompt>Enter login class: default []: </prompt></screen>
+		<para>r&eacute;sz megjelen&eacute;sekor.</para>
 	   </listitem>
 
 	   <listitem>
@@ -527,46 +551,47 @@
 	  <bridgehead renderas=sect4>A bejelentkez&eacute;si
 	   oszt&aacute;ly megv&aacute;ltoztat&aacute;sa a
 	   &man.pw.8;-vel</bridgehead>
-	  <indexterm>
-	   <primary><command>pw</command></primary>
-	  </indexterm>
+
+	  <indexterm><primary><command>pw</command></primary></indexterm>
+
 	  <para>Amennyiben a &man.pw.8;-t haszn&aacute;ljuk &uacute;j
 	   felhaszn&aacute;l&oacute;k
 	   hozz&aacute;ad&aacute;s&aacute;ra, &iacute;gy
 	   &eacute;rdemes megh&iacute;vnunk:</para>
 
-	  <screen>&prompt.root; <userinput>pw useradd <replaceable>felhasznalo_neve</replaceable> -L <replaceable>nyelv</replaceable></userinput></screen>
+	  <screen>&prompt.root; <userinput>pw useradd <replaceable>felhaszn&aacute;l&oacute;_neve</replaceable> -L <replaceable>nyelv</replaceable></userinput></screen>
+
 	 </sect5>
 	</sect4>
 
 	<sect4 id="startup-file">
-	 <title>Be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s a shell
-	  ind&iacute;t&oacute; &aacute;llom&aacute;ny&aacute;val</title>
+	 <title>Be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s a
+	  parancs&eacute;rtelmez&#245; ind&iacute;t&oacute;
+	  &aacute;llom&aacute;ny&aacute;val</title>
 
 	 <note>
 	  <para>Ezt a m&oacute;dszert nem javasoljuk, mivel
-	   shellenk&eacute;nt elt&eacute;r&#245;
-	   be&aacute;ll&iacute;t&aacute;st k&iacute;v&aacute;n.
-	   Haszn&aacute;ljuk helyette a <link
+	   parancs&eacute;rtelmez&#245;nk&eacute;nt
+	   elt&eacute;r&#245; be&aacute;ll&iacute;t&aacute;st
+	   k&iacute;v&aacute;n. Haszn&aacute;ljuk helyette a <link
 	   linkend="login-class">bejelentkez&eacute;si
 	   oszt&aacute;lyokkal megval&oacute;s&iacute;tott</link>
 	   m&oacute;dszert.</para>
 	 </note>
 
 	 <indexterm><primary>MIME</primary></indexterm>
-	 <indexterm>
-	  <primary>nyelvi
-	   be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s</primary>
-	 </indexterm>
+	 <indexterm><primary>nyelvi
+	  be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s</primary></indexterm>
+
 	 <para>A nyelvi be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s nev&eacute;nek
 	  &eacute;s a MIME karakterk&eacute;szlet
 	  be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz egyszer&#251;en
 	  csak adjuk meg a lenti <filename>/etc/profile</filename>
-	  &eacute;s/vagy <filename>/etc/csh.login</filename> shell
-	  ind&iacute;t&oacute; &aacute;llom&aacute;nyokban bemutatott
-	  k&ouml;rnyezeti v&aacute;ltoz&oacute;t. Tov&aacute;bbra is
-	  a n&eacute;met nyelvet haszn&aacute;ljuk a
-	  p&eacute;ld&aacute;nkban:</para>
+	  &eacute;s/vagy <filename>/etc/csh.login</filename>
+	  parancs&eacute;rtelmez&#245; ind&iacute;t&oacute;
+	  &aacute;llom&aacute;nyokban bemutatott k&ouml;rnyezeti
+	  v&aacute;ltoz&oacute;t. Tov&aacute;bbra is a n&eacute;met
+	  nyelvet haszn&aacute;ljuk a p&eacute;ld&aacute;nkban:</para>
 
 	 <para>Az <filename>/etc/profile</filename>
 	  eset&eacute;n:</para>
@@ -602,8 +627,9 @@
 
 	 <programlisting><envar>setenv LANG de_DE.ISO8859-1</envar></programlisting>
 
-	 <para>Att&oacute;l f&uuml;gg&#245;en, milyen shellt
-	  haszn&aacute;lunk (ld. fentebb).</para>
+	 <para>Att&oacute;l f&uuml;gg&#245;en, milyen
+	  parancs&eacute;rtelmez&#245;t haszn&aacute;lunk (ld.
+	  fentebb).</para>
 
 	</sect4>
    </sect3>
@@ -630,11 +656,10 @@
 	&aacute;llom&aacute;nyok nev&eacute;b&#245;l adhat&oacute;
 	meg.</para>
 
-   <indexterm>
-    <primary><application>sysinstall</application></primary>
-   </indexterm>
+   <indexterm><primary><application>sysinstall</application></primary></indexterm>
    <indexterm><primary>billenty&#251;kioszt&aacute;s</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>bet&#251;kioszt&aacute;s</primary></indexterm>
+
    <para>Mindezek mellett &aacute;ll&iacute;tsuk be a megfelel&#245;
 	billenty&#251;- &eacute;s bet&#251;kioszt&aacute;st is a
 	<command>sysinstall</command> (vagy
@@ -649,7 +674,7 @@
 	<filename>/etc/rc.conf</filename>
 	&aacute;llom&aacute;nyba:</para>
 
-   <programlisting>scrnmap=<replaceable>betûkiosztás_neve</replaceable>
+   <programlisting>scrnmap=<replaceable>bet&#251;kioszt&aacute;s_neve</replaceable>
 keymap=<replaceable>billenty&#251;kioszt&aacute;s_neve</replaceable>
 keychange="<replaceable>funkci&oacute;billenty&#251;_sorsz&aacute;ma szekvencia</replaceable>"</programlisting>
 
@@ -674,15 +699,14 @@
 	<filename>/etc/rc.conf</filename> &aacute;llom&aacute;nyban az
 	al&aacute;bbi sor megad&aacute;s&aacute;val:</para>
 
-<programlisting>moused_enable="YES"</programlisting>
+   <programlisting>moused_enable="YES"</programlisting>
 
    <para>akkor a k&ouml;vetkez&#245; bekezd&eacute;sben r&aacute; is
 	t&eacute;rhet&uuml;nk az eg&eacute;rmutat&oacute; adatainak
 	vizsg&aacute;lat&aacute;ra.</para>
 
-   <indexterm>
-    <primary><application>moused</application></primary>
-   </indexterm>
+   <indexterm><primary><application>moused</application></primary></indexterm>
+
    <para>A &man.syscons.4; meghajt&oacute;ban tal&aacute;lhat&oacute;
 	eg&eacute;rmutat&oacute; alap&eacute;rtelmez&eacute;s szerint a
 	0xd0 - 0xd3 karaktereket foglalja el a
@@ -770,9 +794,10 @@
 	</tgroup>
    </informaltable>
 
-   <para>A sz&eacute;les &eacute;s t&ouml;bb byte-os karaktereket
-	haszn&aacute;l&oacute; nyelvek eset&eacute;n haszn&aacute;ljuk a
-	<filename>/usr/ports<replaceable>nyelv</replaceable></filename>
+   <para>A sz&eacute;les &eacute;s t&ouml;bb b&aacute;jtos
+	karaktereket haszn&aacute;l&oacute; nyelvek eset&eacute;n
+	haszn&aacute;ljuk a
+	<filename>/usr/ports/<replaceable>nyelv</replaceable></filename>
 	k&ouml;nyvt&aacute;rban megfelel&#245; &os; portot. Egyes
 	portok konzolosk&eacute;nt jelennek meg, mik&ouml;zben a
 	rendszer soros virtu&aacute;lis termin&aacute;lk&eacute;nt
@@ -833,16 +858,16 @@
    <para>Az <filename>~/.Xresources</filename>
 	&aacute;llom&aacute;nyban tov&aacute;bbi I18N
 	be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat finom&iacute;thatunk
-	alkalmaz&aacute;sonk&eacute;nt (pl. bet&#251;t&iacute;pusok,
+	alkalmaz&aacute;sonk&eacute;nt (pl. bet&#251;t&iacute;pusok,
 	men&uuml;k stb.).</para>
 
    <sect3>
 	<title>Bet&#251;t&iacute;pusok
 	 megjelen&iacute;t&eacute;se</title>
-	<indexterm>
-	 <primary>X11 True Type bet&#251;t&iacute;pus
-	  szerver</primary>
-	</indexterm>
+
+	<indexterm><primary>X11 True Type bet&#251;t&iacute;pus
+	 szerver</primary></indexterm>
+
 	<para>Telep&iacute;ts&uuml;k fel az
 	 <application>&xorg;</application> (<filename
 	 role="package">x11-servers/xorg-server</filename>) vagy az
@@ -855,11 +880,14 @@
 	 r&eacute;v&eacute;n m&aacute;r l&aacute;tni fogjuk a
 	 kiv&aacute;lasztott nyelven megjelen&#245; men&uuml;ket
 	 &eacute;s egy&eacute;b sz&ouml;vegeket.</para>
+
    </sect3>
 
    <sect3>
 	<title>Idegennyelv&#251; karakterek bevitele</title>
+
 	<indexterm><primary>X11 Input Method (XIM)</primary></indexterm>
+
 	<para>Az X11 beviteli m&oacute;dszer&eacute;nek (X11 Input
 	 Method, XIM) protokollja egy &uacute;j szabv&aacute;ny az
 	 &ouml;sszes X11 klienshez. Minden X11 alkalmaz&aacute;st
@@ -869,6 +897,7 @@
 	 K&uuml;l&ouml;nb&ouml;z&#245; XIM szerverek
 	 &eacute;rhet&#245;ek el az elt&eacute;r&#245;
 	 nyelvekhez.</para>
+
    </sect3>
   </sect2>
 
@@ -878,7 +907,7 @@
    <para>Egyes egyszer&#251; karakteres k&eacute;szletek
 	&aacute;ltal&aacute;ban hardveresen be&eacute;p&iacute;tve
 	megtal&aacute;lhat&oacute;ak a nyomtat&oacute;kban. A
-	sz&eacute;les &eacute;s t&ouml;bb byte-os
+	sz&eacute;les &eacute;s t&ouml;bb b&aacute;jtos
 	karakterk&eacute;szletek azonban k&uuml;l&ouml;n
 	be&aacute;ll&iacute;t&aacute;st ig&eacute;nyelnek, amire az
 	<application>apsfilter</application> haszn&aacute;lat&aacute;t
@@ -886,6 +915,7 @@
 	eszk&ouml;z&ouml;kkel &aacute;t is lehet konvert&aacute;lni
 	&postscript; vagy PDF form&aacute;tumba a nyomtatni
 	k&iacute;v&aacute;nt dokumentumot.</para>
+
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -901,28 +931,31 @@
 	&aacute;llom&aacute;nyrendszerben. Emiatt a neveket nyersen
 	kezeli, semmit sem tud a k&oacute;dol&aacute;sukr&oacute;l. Az
 	FFS hivatalosan m&eacute;g nem t&aacute;mogat semmilyen fajta
-	sz&eacute;les vagy t&ouml;bb byte-os karakterk&eacute;szletet.
-	Azonban l&eacute;teznek f&uuml;ggetlen jav&iacute;t&aacute;sok
-	az FFS-hez, amelyek lehet&#245;v&eacute; teszik ilyen
-	sz&eacute;les vagy t&ouml;bb byte-os karakterek
-	haszn&aacute;lat&aacute;t. Ezek csak &aacute;tmeneti &eacute;s
-	nem hordozhat&oacute; megold&aacute;sok, olyan
-	m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sok, amelyekr&#245;l &uacute;gy
-	d&ouml;nt&ouml;tt&uuml;nk, nem vessz&uuml;k fel &#245;ket a
-	forr&aacute;sf&aacute;ba. Az &eacute;rintett nyelvek honlapjain
-	el&eacute;rhetj&uuml;k ezeket a jav&iacute;t&aacute;sokat
-	&eacute;s t&ouml;bbet megtudhatunk r&oacute;luk.</para>
+	sz&eacute;les vagy t&ouml;bb b&aacute;jtos
+	karakterk&eacute;szletet. Azonban l&eacute;teznek
+	f&uuml;ggetlen jav&iacute;t&aacute;sok az FFS-hez, amelyek
+	lehet&#245;v&eacute; teszik ilyen sz&eacute;les vagy t&ouml;bb
+	b&aacute;jtos karakterek haszn&aacute;lat&aacute;t. Ezek csak
+	&aacute;tmeneti &eacute;s nem hordozhat&oacute;
+	megold&aacute;sok, olyan m&oacute;dos&iacute;t&aacute;sok,
+	amelyekr&#245;l &uacute;gy d&ouml;nt&ouml;tt&uuml;nk, nem
+	vessz&uuml;k fel &#245;ket a forr&aacute;sf&aacute;ba. Az
+	&eacute;rintett nyelvek honlapjain el&eacute;rhetj&uuml;k ezeket
+	a jav&iacute;t&aacute;sokat &eacute;s t&ouml;bbet megtudhatunk
+	r&oacute;luk.</para>
 
    <indexterm><primary>DOS</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>Unicode</primary></indexterm>
+
    <para>A &os; &ms-dos; &aacute;llom&aacute;nyrendszere
-	konfigur&aacute;lhat&oacute; &uacute;gy, hogy k&eacute;pes legyen
-	konvert&aacute;lni az &ms-dos; Unicode &eacute;s a
+	konfigur&aacute;lhat&oacute; &uacute;gy, hogy k&eacute;pes
+	legyen konvert&aacute;lni az &ms-dos; Unicode &eacute;s a
 	kiv&aacute;lasztott &os;
 	&aacute;llom&aacute;nyrendszer&eacute;nek
 	karakterk&eacute;szlete k&ouml;z&ouml;tt. Err&#245;l
 	b&#245;vebben a &man.mount.msdosfs.8; man oldalon
 	olvashatunk.</para>
+
   </sect2>
  </sect1>
 
@@ -937,9 +970,8 @@
    ig&eacute;nyelnek k&uuml;l&ouml;n
    be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat.</para>
 
-  <indexterm>
-   <primary><application>MySQL</application></primary>
-  </indexterm>
+  <indexterm><primary><application>MySQL</application></primary></indexterm>
+
   <para>Azonban n&eacute;h&aacute;ny alkalmaz&aacute;s, mint
    p&eacute;ld&aacute;ul a <application>MySQL</application>,
    eset&eacute;n az adott karakterk&eacute;szletnek megfelel&#245;
@@ -948,6 +980,7 @@
    mag&aacute;ban a <filename>Makefile</filename>-ban tudjuk
    megtenni, vagy pedig a <application>configure</application>
    megfelel&#245; param&eacute;terez&eacute;s&eacute;vel.</para>
+
  </sect1>
 
  <sect1 id="lang-setup">	
@@ -963,7 +996,9 @@
 	 </author>
 	</authorgroup>
    </sect2info>
+
    <title>Az orosz nyelv (KOI8-R k&oacute;dol&aacute;s)</title>
+
    <indexterm>
 	<primary>honos&iacute;t&aacute;s</primary>
 	<secondary>orosz</secondary>
@@ -986,11 +1021,12 @@
 	:charset=KOI8-R:\
 	:lang=ru_RU.KOI8-R:</programlisting>
 
-	<para>Valamint ld. a fejezet kor&aacute;bbi r&eacute;szeiben
+	<para>Valamint ld. a fejezet kor&aacute;bbi r&eacute;szeiben
 	 eml&iacute;tett p&eacute;ld&aacute;kat a <link
 	 linkend="setting-locale">nyelvi
 	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok</link>
 	 megad&aacute;s&aacute;ra.</para>
+
    </sect3>
 
    <sect3>
@@ -1029,15 +1065,18 @@
 	</itemizedlist>
 
 	<para>Valamint ld. a fejezet kor&aacute;bbi
-	 r&eacute;sz&eacute;ben bemutatott p&eacute;ld&aacute;kat a <link
-	 linkend="setting-console">konzol</link>
+	 r&eacute;sz&eacute;ben bemutatott p&eacute;ld&aacute;kat a
+	 <link linkend="setting-console">konzol</link>
 	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra.</para>
+
    </sect3>
 
    <sect3>
 	<title>A nyomtat&aacute;s
 	 be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa</title>
+
 	<indexterm><primary>nyomtat&oacute;k</primary></indexterm>
+
 	<para>Mivel a legt&ouml;bb nyomtat&oacute; hardveresen
 	 tartalmazza a CP866 k&oacute;dlapot az orosz karakterek
 	 t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;hoz, haszn&aacute;lnunk kell
@@ -1059,6 +1098,7 @@
 
 	<para>A b&#245;vebben magyar&aacute;zathoz ld. a
 	 &man.printcap.5; man oldalt.</para>
+
    </sect3>
 
    <sect3>
@@ -1089,6 +1129,7 @@
 	 k&ouml;nyvt&aacute;rban tal&aacute;lhat&oacute;ak meg! A
 	 r&eacute;szleteket a &man.mount.msdosfs.8; man oldalon
 	 tal&aacute;lhatjuk meg.</para>
+
    </sect3>
 
    <sect3>
@@ -1103,9 +1144,9 @@
 
 	 <listitem>
 	  <para>Ha <application>&xorg;</application>-ot
-	  haszn&aacute;lunk, telep&iacute;ts&uuml;k a <filename
-	  role="package">x11-fonts/xorg-fonts-cyrillic</filename>
-	  csomagot.</para>
+	   haszn&aacute;lunk, telep&iacute;ts&uuml;k a <filename
+	   role="package">x11-fonts/xorg-fonts-cyrillic</filename>
+	   csomagot.</para>
 
 	  <para>Ellen&#245;rizz&uuml;k a
 	   <filename>/etc/X11/xorg.conf</filename>
@@ -1127,7 +1168,8 @@
 	  <note>
 	   <para>A portok k&ouml;z&ouml;tt tal&aacute;lhatunk
 		m&eacute;g tov&aacute;bbi cirill
-		bet&#251;t&iacute;pusokat.</para></note>
+		bet&#251;t&iacute;pusokat.</para>
+	  </note>
 	 </listitem>
 
 	 <listitem>
@@ -1145,9 +1187,9 @@
 	   kommentezve) ebben a szakaszban.</para>
 
 	  <para>A <literal>grp:caps_toggle</literal>
-	   be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n az orosz/latin
-	   (RUS/LAT) &aacute;tkapcsol&aacute;s gombja a <keycap>jobb
-	   Alt</keycap> lesz, m&iacute;g a
+	   be&aacute;ll&iacute;t&aacute;s eset&eacute;n az
+	   orosz/latin (RUS/LAT) &aacute;tkapcsol&aacute;s gombja a
+	   <keycap>jobb Alt</keycap> lesz, m&iacute;g a
 	   <literal>grp:ctrl_shift_toggle</literal>
 	   be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sn&aacute;l a <keycombo
 	   action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap></keycombo>.
@@ -1184,6 +1226,7 @@
 	  <function>XtSetLanuageProc(NULL, NULL, NULL);</function>
 	  f&uuml;ggv&eacute;nyt valahol a program
 	  elej&eacute;n.</para>
+
 	 <para>Az X11 alkalmaz&aacute;sok
 	  honos&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz tov&aacute;bbi
 	  &uacute;tmutat&aacute;sokat a <ulink
@@ -1191,16 +1234,19 @@
 	  c&iacute;m&#251; le&iacute;r&aacute;sban
 	  tal&aacute;lhatunk.</para>
 	</note>
+
    </sect3>
   </sect2>
 
   <sect2>
    <title>Hagyom&aacute;nyos k&iacute;nai honos&iacute;t&aacute;s
 	tajvaniak sz&aacute;m&aacute;ra</title>
+
    <indexterm>
 	<primary>honos&iacute;t&aacute;s</primary>
 	<secondary>hagyom&aacute;nyos k&iacute;nai</secondary>
    </indexterm>
+
    <para>A &os;-Taiwan projekt k&eacute;sz&iacute;tett a &os;-hez egy
 	k&iacute;nainak sz&oacute;l&oacute; hogyant, amely
 	el&eacute;rhet&#245; a <ulink
@@ -1211,8 +1257,8 @@
 	(<email>statue at freebsd.sinica.edu.tw</email>).</para>
 
    <para>Chuan-Hsing Shen
-	(<email>statue at freebsd.sinica.edu.tw</email>) l&eacute;trehozta a
-	<ulink url="http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/cfc/">
+	(<email>statue at freebsd.sinica.edu.tw</email>) l&eacute;trehozta
+	a <ulink url="http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/cfc/">
 	K&iacute;nai &os; gy&#251;jtem&eacute;nyt (Chinese &os;
 	Collection, CFC)</ulink> a &os;-Taiwan
 	<literal>zh-L10N-tut</literal> munk&aacute;j&aacute;t
@@ -1220,6 +1266,7 @@
 	&eacute;s szkriptek el&eacute;rhet&#245;ek a <ulink
 	url="ftp://freebsd.csie.nctu.edu.tw/pub/taiwan/CFC/"></ulink>
 	c&iacute;men.</para>
+
   </sect2>
 
   <sect2>
@@ -1238,11 +1285,13 @@
 	n&eacute;met&uuml;l k&eacute;sz&uuml;lt &eacute;s a <ulink
 	url="http://user.cs.tu-berlin.de/~eserte/FreeBSD/doc/umlaute/umlaute.html"></ulink>
 	c&iacute;men &eacute;rhet&#245; el.</para>
+
   </sect2>
 
   <sect2>
    <title>Honos&iacute;t&aacute;s jap&aacute;n &eacute;s koreai
 	nyelvekre</title>
+
    <indexterm>
 	<primary>honos&iacute;t&aacute;s</primary>
 	<secondary>jap&aacute;n</secondary>
@@ -1251,22 +1300,24 @@
 	<primary>honos&iacute;t&aacute;s</primary>
 	<secondary>koreai</secondary>
    </indexterm>
-   <para>A jap&aacute;n honos&iacute;t&aacute;shoz ld. <ulink
-	url="http://www.jp.FreeBSD.org/"></ulink>, &eacute;s a koreaihoz
-	pedig ld. <ulink
-	url="http://www.kr.FreeBSD.org/"></ulink>.</para>
+
+   <para>A jap&aacute;n honos&iacute;t&aacute;shoz ld. <ulink
+	url="http://www.jp.FreeBSD.org/"></ulink>, a koreaihoz pedig ld.
+	<ulink url="http://www.kr.FreeBSD.org/"></ulink>.</para>
+
   </sect2>
 
   <sect2>
    <title>Idegennyelv&#251; &os; dokument&aacute;ci&oacute;</title>
 
-   <para>N&eacute;h&aacute;ny &os; r&eacute;sztvev&#245;
+   <para>N&eacute;h&aacute;ny &os; felhaszn&aacute;l&oacute;
 	leford&iacute;totta a &os; egyes r&eacute;szeit m&aacute;s
 	nyelvekre is. Munk&aacute;juk el&eacute;rhet&#245; a <ulink
 	url="&url.base;/index.html">f&#245;oldalon</ulink>
 	tal&aacute;lhat&oacute; linkeken kereszt&uuml;l vagy a
 	<filename>/usr/share/doc</filename>
 	k&ouml;nyvt&aacute;rban.</para>
+
   </sect2>
  </sect1>
 </chapter>


More information about the p4-projects mailing list