FBSD ports Apache 1.32?

Remy de Ruysscher - Grip MultiMedia deruysscher at grip.nl
Wed Oct 20 03:32:43 PDT 2004


 ----- Original Message ----- 
 From: Remy de Ruysscher - Grip MultiMedia 
 To: ache at freebsd.org 
 Cc: ports at FreeBSD.org 
 Sent: Wednesday, October 20, 2004 12:10 PM
 Subject: FBSD ports Apache 1.32?


 Hi,

 I was wondering when the FBSD Ports are updated to Apache 1.32? 
 There is a know vunerability in Apache 1.31. 

 http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17413


 Met vriendelijke groet,
  
 Remy de Ruysscher
 Network Engineer
 ________________________
 GRIP MULTIMEDIA BV
 De serieuze stap naar internet
  
 Zie http://grip.nl voor meer informatie en het laatste nieuws


More information about the freebsd-ports mailing list