cvs commit: ports/textproc Makefile

Max Brazhnikov makc at FreeBSD.org
Mon Aug 2 18:38:29 UTC 2010


makc    2010-08-02 18:38:29 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  textproc       Makefile 
 Log:
 Connect scim-kmfl-khmer
 
 Revision Changes  Path
 1.1476  +1 -0   ports/textproc/Makefile


More information about the cvs-ports mailing list