cvs commit: ports/sysutils/krename-kde4 Makefile distinfo pkg-plist

Max Brazhnikov makc at FreeBSD.org
Mon Jan 16 12:31:42 UTC 2012


makc    2012-01-16 12:31:41 UTC

 FreeBSD ports repository

 Modified files:
  sysutils/krename-kde4 Makefile distinfo pkg-plist 
 Log:
 Update to 4.0.9
 
 Revision Changes  Path
 1.53   +1 -2   ports/sysutils/krename-kde4/Makefile
 1.31   +2 -2   ports/sysutils/krename-kde4/distinfo
 1.23   +1 -0   ports/sysutils/krename-kde4/pkg-plist


More information about the cvs-all mailing list