cvs commit: src/bin/cat cat.1 src/lib/libc/net getprotoent.3 src/lib/libc/sys recv.2 semctl.2 semop.2 src/sbin/natd natd.8 src/share/man/man9 vm_map.9 src/usr.bin/getopt getopt.1...

Ruslan Ermilov ru at FreeBSD.org
Sat Jan 15 04:28:02 PST 2005


ru     2005-01-15 12:28:01 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  bin/cat       cat.1 
  lib/libc/net     getprotoent.3 
  lib/libc/sys     recv.2 semctl.2 semop.2 
  sbin/natd      natd.8 
  share/man/man9    vm_map.9 
  usr.bin/getopt    getopt.1 
  usr.bin/locate/locate locate.1 
  usr.sbin/mrouted   mrinfo.8 
  usr.sbin/rtprio   rtprio.1 
  usr.sbin/zic     zic.8 
 Log:
 Eliminate macro calls inside literal displays.
 
 Revision Changes  Path
 1.24   +6 -9   src/bin/cat/cat.1
 1.10   +1 -1   src/lib/libc/net/getprotoent.3
 1.26   +1 -1   src/lib/libc/sys/recv.2
 1.20   +2 -2   src/lib/libc/sys/semctl.2
 1.19   +1 -1   src/lib/libc/sys/semop.2
 1.62   +3 -3   src/sbin/natd/natd.8
 1.9    +1 -1   src/share/man/man9/vm_map.9
 1.20   +0 -1   src/usr.bin/getopt/getopt.1
 1.28   +6 -9   src/usr.bin/locate/locate/locate.1
 1.15   +1 -1   src/usr.sbin/mrouted/mrinfo.8
 1.27   +11 -30  src/usr.sbin/rtprio/rtprio.1
 1.18   +5 -6   src/usr.sbin/zic/zic.8


More information about the cvs-all mailing list