cvs commit: src/sys/dev/vinum vinumhdr.h vinuminterrupt.c vinumioctl.c vinummemory.c

Marcel Moolenaar marcel at FreeBSD.org
Sat Jul 10 14:17:05 PDT 2004


marcel   2004-07-10 21:17:04 UTC

 FreeBSD src repository

 Modified files:
  sys/dev/vinum    vinumhdr.h vinuminterrupt.c vinumioctl.c 
             vinummemory.c 
 Log:
 Update for the KDB framework:
 o Call kdb_enter() instead of Debugger().
 
 Revision Changes  Path
 1.31   +1 -0   src/sys/dev/vinum/vinumhdr.h
 1.44   +1 -1   src/sys/dev/vinum/vinuminterrupt.c
 1.51   +1 -1   src/sys/dev/vinum/vinumioctl.c
 1.35   +2 -2   src/sys/dev/vinum/vinummemory.c


More information about the cvs-all mailing list